fbpx

Češi nedrží prvenství jen v pití piva aneb jak 90 metrů rozhoduje o nejlepších pozicích0

Náš národ je celosvětově známý různými činnostmi, v nichž patříme mezi premianty. Bezpochyby se jedná o například o konzumaci piva. Jsme ale také známí zálibou v chataření a chalupaření, sběru hub nebo třeba v cyklistice.

Věděli jste ale, že se mezi špičky dlouhodobě řadíme i v třídění odpadu, které je běžnou rutinou pro 73 % z nás?
Jen málokdo totiž dosahuje v této oblasti tak skvělého výsledku, jako právě Češi. A vlastně se není ani čemu divit…

Vzdálenost, kterou zvládne každý

Právě proto, že v České republice dle statistik třídí odpad tři čtvrtiny obyvatel, patříme nejlepší příčky v celoevropském měřítku.
Pokud si kladete otázku, čím je tato úspěšnost daná, pak je jedním z hlavních faktorů především dostupnost kontejnerů. Na území Česka je k dispozici více než 640 000 sběrných nádob na tříděný odpad.

V roce 2021 totiž byla průměrná vzdálenost k nejbližším barevným kontejnerům pouhých 90 metrů.

Čísla, která překvapí

Do třídění odpadu se podle statistik zapojují ¾ Čechů. Díky společnému úsilí tak u nás dosahujeme skvělých výsledků, které mají nezanedbatelný vliv na přírodu, životní prostředí a velikost uhlíkové stopy:

  • Do ovzduší nebylo díky třídění a využití obalových odpadů vypuštěno 942 tisíc tun CO2.
  • Díky třídění a recyklaci odpadů jsme za loňský rok ušetřili přibližně 376 milionů m3 vody – pokud byste si chtěli toto množství představit, je potřeba spojit dohromady vodní nádrž Lipno s nádrží Rozkoš.
  • Díky třídění papíru každoročně nemusíme vykácet přes 2,2 milionu stromů a ušetříme cca 30 km2 přírody.

Stále máme rezervy

Abychom však nemluvili jen v superlativech – máme i rezervy, na kterých můžeme zapracovat. Pořád jsou u nás tací, kdo odpad netřídí. To, co je malým krokem pro nás, je velkým krokem pro přírodu. Tříděním odpadu mu dáváme šanci na materiálové využití – a tak se k nám odpad může vrátit v podobě nového produktu.

Máme také značné rezervy v třídění biologicky rozložitelného odpadu, který tvoří až 25 % objemu našich popelnic.
To je obrovské množství odpadu, který skončí zbytečně bez možnosti dalšího využití na skládce. Z bioodpadu přitom můžeme vyrobit kvalitní kompost, nebo jej lze energeticky využít.

Co si takhle dát společný závazek pro rok 2022, že ta pozitivní čísla zvedneme zase o kousek výš a dáme odpadu šanci na „nový život“?
Druhotné suroviny získané recyklací nacházejí další využití v podobě nových výrobků a díky tomu šetříme primární zdroje.

Díky tomu, že je nemusíme těžit, zajišťovat složitou logistiku a zpracování vstupních surovin, které je energeticky mnohdy náročné, šetříme tak nejen naši planetu, ale i naši peněženku. Proto buďte důslední a třiďte odpad – rozhodně se to vyplatí.

Autor: Komerční sdělení