fbpx

Ceny materiálů pro hrubou stavbu 20170

Ceny stavebních materiálů podle našich průzkumů většinou vzrostly, ale nijak závratně. Opět pro vás máme aktualizovaný ceník základních stavebních materiálů pro hrubou stavbu. Vycházíme v něm z aktuálních ceníků výrobců, přičemž bereme v úvahu vždy nejnižší uvedenou cenu s DPH.

Dům si dnes lze postavit z celé řady různých stavebních materiálů. Stále jsou v módě klasické pálené cihly, staví se z pórobetonu, stále více lidí dává přednost dřevostavbám. Stavba nízkoenergetických domů z cihelných bloků má výhodu hlavně v jednoduchosti a rychlosti realizace. Mnoho prací lze přitom zvládnout vlastními silami, a stavba svépomocí a nebo kombinace svépomoci a práce odborných firem se tak stává dostupnější po více zájemců.

Ve výčtu materiálů nejsme (a ani snad nemůžeme být) kompletní, jde nám hlavně o průřez trhem pro získání základní představy o cenách stavebního materiálu pro hrubou stavbu.

Reklama

Ceny cihelných bloků

Pálená cihla stále patří mezi oblíbené materiály. Spíš než s klasickou plnou cihlou se ale setkáváme s cihlovými bloky se svislými dutinami. Ty se zdí buď na tenkovrstvou maltu nebo na vrstvu speciálního lepidla či zdící pěny. Takto vytvořená obvodová zeď je silná maximálně 50 centimetrů. S moderními zdicími bloky ať už z cihel či pórobetonu je možné dokonce postavit pasivní dům z jednovrstvého zdiva. Připravte se ale na cenu takto postavené zdi okolo 2000 Kč za m2.

Výhodou přesných cihlových tvárnic je také rychlost výstavby.  (Foto: Heluz)

Při porovnávání cen je nutné počítat také s cenou zdící hmoty (pěny, malty). Zdící pěnu a tenkovrstvou maltu však výrobci většinou ke svým produktům přidávají. Naopak běžnou tepelně-izolační maltu musíte obvykle koupit zvlášť. Pokud budete mít štěstí, můžete narazit na různé cenové akce, které vám výslednou cenu materiálu ještě sníží, obchody se stavebninami mohou také poskytovat množstevní slevy a další výhodné nabídky. V našem přehledu proto vždy najdete oficiální ceny výrobců.

Pozor také na hodnotu součinitele prostupu tepla (U) výrobci ji často udávají při využití tepelně-izolační omítky. Součinitele U samotných cihelných bloků proto bude většinou o trochu nižší. I tak jde ale o stavební materiál s dobrými izolačními vlastnostmi.

Pálená cihla Rozměry v cm (délka, šířka, výška) U (W/m2K) Cena jedné cihly, tvárnice vč. DPH Cena za m2 zdi vč. DPH
Heluz STI 44 broušená 24,7/44/24,9 0,19 78,40 Kč 1 255,00 Kč
Heluz STI 49 broušená 24,7/49/24,9 0,18 84,90 Kč 1 358,00 Kč
Heluz Family 44 broušená 24,7/44/24,9 0,16 103,80 Kč 1 661,00 Kč
Heluz Family 50 broušená 24,7/50/24,9 0,14 111,20 Kč 1 779,00 Kč
Heluz PLUS 44 24,7/44/23,8 0,21 55,80 Kč 893,00 Kč
Heluz PLUS 44 broušená 24,7/44/24,9 0,21 69,50 Kč 1 111,00 Kč
Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix – zdění na zdící pěnu 24,8/50/24,9 0,15 120,13 Kč 1 922,00 Kč
Porotherm 50 EKO – zdění na tenkovrstvou maltu 24,8/50/24,9 0,15 120,13 Kč 1 922,00 Kč
Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix – zdění na zdící pěnu 24,8/44/24,9 0,18 113,88 Kč 1 822,00 Kč
Porotherm 44 EKO+ Profi – zdění na tenkovrstvou maltou 24,8/44/24,9 0,19 113,88 Kč 1 822,00 Kč
Porotherm 44 – zdění na tepelně izolační maltu (není v ceně) 24,8/44/23,8 0,28 94,69 Kč 1 515,00 Kč
Porotherm 38 – zdění na tepelně izolační maltu (není v ceně) 24,8/38/24,9 0,3 83,94 Kč 1 343,00 Kč

Zdroj dat a poznámky k tabulce: ceníky Heluz a Wienerberger. V ceně broušených cihel Heluz je započtena celoplošná tenkovrstvá malta, tenkovrstvá malta nebo pěna a zakládací malta v tl. 20 mm. V ceně uvedených materiálů Wienerberger je také pojivo (tenkovrstvá malta, zdící pěna). Součinitel prostupu tepla U platí pro stěnu v suchém stavu s omítkami.

Ceny pórobetonových tvárnic

Oproti páleným cihlám se pórobetonové (nebo plynosilikátové, jak se tento materiál také označuje) tvárnice dají snáze řezat, hoblovat či do nich vrtat. Pojí se zdící pěnou, lepidlem nebo maltou.

Materiál Rozměry v cm (délka, šířka, výška) Cena jedné cihly, tvárnice vč. DPH Cena za m2 zdi vč. DPH
Ytong Lambda YQ 49,9/45/24,9 216,07 Kč 1 923,00 Kč
Ytong Lambda plus 59,9/45/24,9 250,75 Kč 1 680,00 Kč
Porfix P2 440 30/50/25 104,63 Kč 837,02 Kč
Porfix P2 440 50/50/25 125,56 Kč 1 004,45 Kč

Zdicí materiály s integrovanou izolací

Stále oblíbenější jsou cihly nebo pórobetonové tvárnice s integrovaným izolačním materiálem. Jedná se většinou o pěnový polystyren nebo minerální vatu umístěnou ve svislých dutinách tvárnice. Takovéto bloky se stavějí na sebe, spojují se lepidlem, maltou nebo zdící pěnou a umožňují realizovat i pasivní dům, přičemž jeho zdivo bude pouze jednovrstvé.

Typ Popis Rozměry v cm (délka, šířka, výška) U (W/m2K) Cena jednoho bloku vč. DPH Cena za m2 vč. DPH
Porotherm 50 T Profi Dryfix Cihla plněná minerální vatou 24,8/50/24,9 0,12 178,50 Kč 2 856,00 Kč
Heluz Family 50 2 in 1 Cihla plněná pěnovým polystyrenem 24,5/50/24,9 0,11 169,70 Kč 2 716,00 Kč
Heluz Family 44 2 in 1 Cihla plněná pěnovým polystyrenem 24,5/44/24,9 0,14 157,50 Kč 2 519,00 Kč
Porotherm 44 T Profi Dryfix Cihla plněná minerální vatou 24,5/44/24,9 0,14 152,81 Kč 2 445,00 Kč

Zdroj dat a poznámky k tabulce: ceníky Heluz, Wienerberger a H+H, v ceně materiálů Porotherm je také tenkovrstvá malta. V ceně materiálu HELUZ je celoplošná tenkovrstvá malta nebo pěna a zakládací malta v tl. 20 mm.

Nanášení celoplošného lepidla pomocí válce. (Foto: Heluz)

Vápenopískové a klasické plné cihly

Vápenopískové cihly jsou oblíbeným materiálem pro stavbu pasivních domů. Jedná se o materiál s vysokou pevností v tlaku a poměrně velkou hmotností. Masivní stěnu z vápenopískových cihel je nutné vždy doplnit vrstvou izolačního materiálu – nejčastěji šedého či bílého pěnového polystyrenu. Výhodou vápenopískových cihel jsou hlavně dobré mechanické vlastnosti – stěna z tohoto materiálu může být poměrně tenká při zachování výborné pevnosti a nosnosti. Někteří výrobci nabízí ucelené systémy vápenopískových cihel a izolačního materiálu.

Označení Rozměry  v mm (délka, šířka, výška) Tloušťka stěny v mm Cena za kus vč. DPH Cena za m2 stěny vč. DPH
Kalksandstein 3DF P 240/175/113 175 21,10 Kč 675,20 Kč
Kalksandstein 6DF/175 D 248/175/238 175 41,40 Kč 662,40 Kč
KM BETA SENDWIX 12 DF LD 498/175/248 175 96,30 Kč 770,40 Kč
KM BETA SENDWIX 8DF-D 248/240/248 240 52,20 Kč 835,20 Kč
Vapis 6 DF 248/175/248 175 54,30 Kč 868,80 Kč
Vapis 8 DF (240) 248/240/248 240 67,13 Kč 1 074,00 Kč

Klasické plné cihly

Označení Rozměry v mm (délka/šířka/výška) Cena vč. DPH
Cihla plná (cihelna Malenovice) 290/140/65 6,60 Kč
Cihla plná (cihelna Vysoké Mýto) 290/140/65 4,80 Kč

 

Hrubá stavba domu z materiálů Ytong.

Překlady stavebních otvorů

Označení Popis Rozměry v cm (délka / šířka / výška) Cena za kus vč. DPH
Porotherm KP 7 Cihelný překlad nad okenními a dveřními otvory 100-350/7/ 23,8 299 – 1539 Kč
Porotherm KP XL Systém cihelného překladu pro větší rozpony 375-650/30,40/50 6855 – 17844 Kč
Heluz 23,8 Nosný cihelný překlad 100-350/23,8/7 204 – 1061 Kč
Heluz plochý Plochý cihelný překlad s nutností nadezdívky 100-300/11,5/7,1 121 – 403 Kč
Ytong NOP 375-1300 Pórobetonový nosný překlad armovaný betonářskou výztuží 130/37,5/24,9 2 591,00 Kč
Ytong PSF 150-1300 Pórobetonový plochý překlad, světlost otvoru 900 mm 130/15/12,4 605,00 Kč
Liapor PR 100 x 200 Betonový nosný překlad pro pohledové zdivo 86,5-249/10/20 330 – 953 Kč
Tondach 7 Keramický nosný překlad 100-350/23,8/7 289 – 1 540 Kč

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.