fbpx

Ceny energií stoupají0

Každý měsíc musíte ze své kapsy zaplatit nemalé částky za energie. Jste už definitivně smíření s tím, že ceny elektřiny, vody, plynu i nafty budou stále růst a zatěžovat čím dál tím více váš rodinný rozpočet, protože jinak to prostě nejde? Zapomeňte na to, existuje celá řada alternativních řešení, která jsou dostupná i vám!

Jakmile se ve schránce objeví složenky a spotřebitel se podívá na sumu, kterou musí ze svého platu vyčlenit, rezignovaný povzdech a uhrazení stále se zvyšujících částek je to jediné, co může udělat. V mnoha případech bohužel ceny energií rostou rychleji nežli platy, a tak poplatníkům nezbývá nic jiného, nežli si odepřít další část luxusu výměnou za stejné množství spotřebované vody, elektřiny a plynu.

„Ceny všech energií neustále rostou a podle odborníků zlevňovat rozhodně nebudou.“

Reklama

Pravděpodobně nejste se situací rostoucích cen spokojeni ani vy. Kdo by také, vyjma prodejců, byl šťasten z toho, že lidé musejí platit stále více za životně důležité energie. Možná si říkáte, že vám stejně nezbývá nic jiného, nežli se s vyššími výdaji smířit, pokud se nehodláte přestěhovat kamsi do chatrče bez elektřiny. Radikální řešení naštěstí nejsou potřebné. V dnešní době můžete za pomoci alternativních řešení žít v maximálním pohodlí a zároveň být svým vlastním pánem, který si zajistí levný přísun energií šetrných k životnímu prostředí.

Sice už jste slyšeli o alternativních řešeních, ale odradila vás vstupní investice. I když vám ale tato suma přišla horentní, podívejte se na situaci s odstupem. Dlouhodobý vývoj cen energií jasně vypovídá o tom, že o zlevnění těchto životně důležitých produktů nemůže být ani řeči. Začněme u elektřiny.

Spotřeba elektřiny neúnosně roste

Ačkoliv elektrifikace se stala pevnou součástí každodenního života teprve v minulém století, dnes už by si jen těžko někdo dovedl představit svůj život bez ní. Každý spotřebitel mohl pocítit na vlastní kůži zvyšující se ceny této energie. Paradoxem je fakt, že i kdyby člověk dokázal mít naprosto stejnou měsíční spotřebu, stejně by musel platit více. Vyšším účtům nahrává i to, že stále přibývají nové a nové technické vymoženosti, které zaplňují naše zásuvky. O dalším vývoji cen elektřiny má růžové představy snad jen málokdo. Za pravdu černým myšlenkám dává i graf růstu cen elektrické energie pro domácnosti v Evropské unii.

Graf: Spotřeba elektřiny v České republice (Československu)

Graf: Cena elektřiny
Zdroj: ČEZ

55% nárůst cen plynu

Ačkoliv by mnohým mohl přijít neúnosný růst cen elektřiny, situace je o poznání horší ve sféře zemního plynu. Od roku 1996 do roku 2006 došlo k nárůstu cen v Evropské unii až o 55 %. U zemního plynu musíme navíc počítat i s jinými faktory, které mohou negativně ovlivnit jeho cenu. Vzhledem k tomu, že Evropa sama o sobě nemá dostačující nerostné bohatství v podobě zemního plynu, musí spoléhat na dovoz. Téměř každý má ještě v živé paměti, jak neblaze skončil spor o cenách plynu mezi Ruskem a Ukrajinou. Těžko odhadovat, jak by situace pokračovala, kdyby Rusko dodávky včas neobnovilo.

Graf: Ceny plynu v České republice 1995-2007


Zdroj: Proenergy

Ceny vody se přibližují EU

Dalším nepříjemným bodem jsou ceny vody. Pravidelně můžete ve zprávách vídat záběry z afrických zemí, kde nedostatek vody dosáhl takových výšin, že dochází k válkám. Není se také co divit, každý den mizí nenávratně další část lesů a pralesů. Tento proces se nazývá dezertifikace, jak už název napovídá, vytvářejí se plochy, ve kterých byste na zeleň a vodu narazili jen velice těžko. Katastrofický scénář se v našich končinách nicméně nyní neodehrává. Do životů lidí zatím zasahuje „jenom“ zdražování cen. Na tom se podepisuje nejen vývoj světového trhu, nutnost rekonstrukce zastaralých vodních cest a čističek, ale také dohánění evropských standardů.

Ropa vznikala miliony let, my ji spotřebujeme za 2 století

Snad nejvíce pociťují zdražování řidiči. Ropa se neustále zdražuje a dosahuje neúnosných výšin. Možná si pamatujete letošní stávky ve Španělsku a Francii, kdy řidiči protestovali proti příliš vysokým cenám pohonných hmot. A to by měl být teprve začátek, neboť o tom, že ropa dříve či později dojde, snad nikdo nepochybuje. Naleziště nejsou nekonečná a počet spotřebitelů této tmavé tekutiny se stále zvyšuje. Společně s průmyslovým rozvojem Číny se navíc očekává další prudký nárůst cen zaviněný zvýšenou poptávkou. Odhady, kdy přesně nadejde den, v němž se zásoby vyčerpají, se liší. V mnoha případech ale prognózy hovoří o 50 až 70 letech. Během této doby bude nicméně společně se snižujícími se zásobami docházet ke zvyšování ceny ropy. I na to by se měli spotřebitelé připravit.

Graf: Ceny ropy na světových trzích 1970-2007


Zdroj: Euroekonom, EIA, WTRG

Myslete úsporně, ušetříte desetitisíce

Grafy, prognózy, odhady odborníků i statistiky napovídají, že zlepšení se bez vlastního přičinění nedočkáme. Naštěstí nemusíte jen čekat a sledovat rostoucí ceny, ale sami se postarat, aby vaše účty za energie byly co nejnižší. Ať už pomocí pasivních prvků (izolací, kvalitních oken) nebo aktivních zařízení na výrobu elektřiny či jiných energií (solární panely, tepelná čerpadla). Díky našemu portálu si i vy můžete spočítat a promyslet, kolik byste díky těmto vymoženostem dokázali ušetřit. Ceny energií totiž nižší nebudou.

Autor: Redakce Nazeleno.cz