fbpx

CENOVÝ PŘEHLED: Izolační materiály pro zateplení domu0

Plánujete zateplovat? Je lepší polystyren, minerální vlna nebo dřevovláknité desky? Máte tušení, kolik izolační materiály stojí? Poradíme vám, kam se který izolační materiál hodí, jaké jsou jeho vlastnosti a kolik za něj zaplatíte.

Vybíráte tepelně-izolační materiál, protože budete zateplovat? A dokážete se v tom velkém množství izolací, které jsou na trhu, vyznat? Abyste vybrali správnou izolaci pro zateplení domu, je nutné posuzovat nejen její tepelně-izolační vlastnosti. Důležitý je i materiál, z něhož je izolace vyrobena. Výběr materiálu bychom pak měli přizpůsobit tomu, jakou část domu zateplujeme.

„Polystyren je sice levný a lehce opracovatelný, rizikem je u něj ale podléhání vlivům vlhkosti a tlaku.“

Reklama

Jednou ze základních vlastností tepelně izolačních materiálů je difúzní odpor (značí se μ) a také to, že mají vesměs velmi malou schopnost vodit teplo. Tuto schopnost popisujeme prostřednictvím součinitele tepelné vodivosti, který se značí písmenem  λ (lambda). Čím menší je lambda, tím lepší tepelně-izolační vlastnosti daný materiál má. Proto tuto hodnotu vždy v našem cenovém přehledu vždy uvádíme.

Izolace a zateplování domu

    – Co a jak zateplit

    – Zateplování bez dotací  

    – Izolace: Není jen polystyren

    – Vlhkost v domě: Co s ní

    – Rosný bod ve zdivu

Boom zateplování, který s sebou přinesl program Zelená úsporám (především v letech 2009 – 2010), znamenal rozmach mnoha značek a typů tepelně-izolačních materiálů. Ne vždy se však lze přehledně orientovat v tomto rozsáhlém množství, kdy i v rámci jednoho typu izolantu existuje mnoho výrobců a produktů. Pro lepší orientaci mezi izolačními materiály přinášíme jejich základní přehled a kromě toho nabízíme i cenové srovnání, které prozradí, jak se na nákup připravit finančně.

Pěnové izolační materiály

Pěnové izolační materiály se vyznačují zvláštní strukturou – vzduch je v nich uzavřen v malých komůrkách, v nichž téměř nedochází k přenosu tepla prostřednictvím proudění vzduchu. Součinitel tepelné vodivosti je zde proto nízký, pohybuje se okolo 0,03 až 0,04 W/(m. K) a pěnové izolační materiály se díky tomu staly velmi oblíbeným zateplovacím materiálem.

Pěnový polystyren – EPS
λ = 0,035 – 0,040 W/(m. K)

Pěnový polystyren je velmi lehká a pevná látka, která se vyrábí polymerací styrenu. Styren se pro průmyslové účely získává z ropy, jde tedy o nepříliš ekologický materiál, což zřejmě představuje jeho největší mínus. Kromě toho jde o materiál difúzně uzavřený, nelze ho tedy použít ve všech typech konstrukcí (například není příliš vhodný pro starší domy s vyšší vlhkostí). Nevýhodou pěnového polystyrenu je, že vyšší teplotu snáší jen omezeně, což je problém především v případě, že se při zateplování fasády použije tmavší barva.

Polystyren patří k oblíbeným izolačním materiálům
Polystyren patří k oblíbeným izolačním materiálům. Jeho výhodou je příznivá cena

Pro výrobu pěnového polystyrenu se používají perle, které obsahují určité množství nadouvadla. Působením syté vodní páry se perle roztahují a uvnitř každé z nich vzniká buněčná struktura. Perle se posléze zpracovávají, nejčastěji nasypáním do formy se z nich vyrábí bloky. Opětným působením páry se perle spojí a vytvoří kompaktní materiál, který je následně nařezán.

Velmi příznivá cena předurčila pěnový polystyren k tomu, aby se stal nejčastěji používaným tepelně izolačním materiálem v tuzemsku. Jeho výhodou je lehká opracovatelnost a nízká hmotnost, proto je manipulace s ním celkem jednoduchá. Pěnový polystyren vykazuje velkou tuhost v tangenciálním směru (např. oproti minerální vlně), určitým rizikem je na druhou stranu menší odolnost vůči vlhkosti a tlaku.

Značení pěnového polystyrenu

Značení pěnového polystyrenu má svá pravidla. Naleznete ho vždy pod označením EPS, pak následuje číslo a závěrečné písmeno, charakterizující jeho užití. Například EPS 150 F znamená, že se jedná o pěnový polystyren, jehož pevnost v tlaku je 150 kPa a písmeno F říká, že se jedná o fasádní zateplovací materiál. Setkat se tedy můžete s polystyrenem s pevností 50, 70, 150, 200 až 250 kPa a písmeny Z (základní – nepříliš velká přesnost desek), S (stabilizovaný – využití pro střechy) a F (fasádní – vysoká přesnost desek s tolerancí max. 2 mm zejména pro kontaktní zateplovací systémy).

Šedý polystyren
λ = 0,033 W/(m. K)

Novějším typem pěnového polystyrenu je tzv. „šedý polystyren“, který má zhruba o 20–25 % lepší izolační účinky než běžný polystyren. Tento typ polystyrenu s přídavkem grafitu je ale na druhou stranu o něco dražší a je nutné ho instalovat ve stínu, protože hrozí riziko popraskání fasády vlivem tepelné roztažnosti.


Šedý polystyren. Zdroj: ISOVER

Extrudovaný polystyren
λ = zhruba 0,034 W/(m. K)

Za extrudovaný polystyren si oproti pěnovému sice o něco připlatíte, nabídne vám ale lepší vlastnosti. Nehrozí u něj např. riziko nasákavosti, protože má uzavřené póry. Díky tomu ho lze bez obav použít pro izolaci soklu a dalších míst, kde je dlouhodobě schopný odolávat styku s vodou. Extrudovaný polystyren také dosahuje velmi dlouhé životnosti a má kvalitní mechanické vlastnosti (odolnost v tlaku).

Pěnový polyuretan PUR
λ = zhruba 0,03 W/(m. K)

Pěnový polyuretan PUR je další z řady syntetických izolačních materiálů, které se vyrábí z ropy. Jeho tepelně izolační vlastnosti jsou velmi příznivé, součinitel tepelné vodivosti se pohybuje okolo 0,023 – 0,032 W/(m. K) a jeho výhodou je velká odolnost proti nízkým i vysokým teplotám (od -50°C až po 130°C).  Polyuretan koupíte buď ve formě tuhých desek, anebo ve formě polyuretanové pěny, která se vytvoří smísením dvou komponentů a aplikuje se přímo na stavbě. Nevýhodou pěnového polyuretanu je citlivost na UV záření, je proto nutné opatřit ho vždy ochranným nátěrem (to se ovšem netýká jen PUR, ale i polystyrenu).

Každý z izolačních materiálů má jiné vlastnosti
Každý z izolačních materiálů má jiné vlastnosti

Pěnové sklo
λ = 0,04 do 0,048 W/(m. K)

Jedním z novějších izolačních materiálů je pěnové sklo. Vyznačuje se parotěsností, nenasákavostí, nehořlavostí a velkou tlakovou únosností, což přispívá k jeho využívání např. pro izolaci základů či plochých střech. Dalším plusem pěnového skla je jeho ekologický původ – vyrábí se z  mletého, často recyklovaného skla, které se napěňuje pomocí oxidu uhličitého. Součinitel tepelné vodivosti pěnového skla je od 0,04 do 0,048 W/(m. K), jeho granulát do základů v suchém stavu má ale výpočtovou hodnotu 0,08 W/(m. K).

K pozitivům pěnového skla je nutné uvést, že jde o materiál s dlouhou životností a odolností vůči organickým rozpouštědlům. Tepelnou izolaci z pěnového skla můžete koupit buď jako štěrk, desky (pro eliminaci tepelných mostů u základů a napojení zdí) nebo jiné stavební prvky. Tento zajímavý ekologický materiál, který v minulosti možná někdy odradil svou poněkud vyšší cenou, se dnes už vyrábí i u nás a jeho výroba není tak drahá. Své využití našlo pěnosklo nejčastěji např. v atikách či základech (zde se dává ve vrstvě 0,5 m).

Cenový přehled: Pěnové izolační materiály

Pěnový polystyren λ (W/m.K) tloušťka (mm) rozměr desek (mm) Cena bez DPH (Kč/m2)
Isover EPS 100 F 0,037 100 1000 x 500 204
EPS 100 Z 0,038 100 1000 x 500 220
Styrotrade EPS 100 S 0,038 100 1000 x 500 244
Extrudovaný polystyren        
Styrodur 3035 CS 0,032 – 0,04 30 1250 x 600 141
Synthos XPS 30 L 0,037 30 1250 x 600 119,1
AUSTROTHERM 30 XPS – G/035 0,035 30 1250 x 600 70,01
Pěnový polyuretan PUR         
Nástřik PUR SOFT 0,024 100 xxx 280 – 300
BACHL tecta-PUR 024 xxx 100 2500 x 1250 mm 720
Pěnové sklo        
FOAMGLAS T4+ 0,04 50 (2,70m2/bal) 650
FOAMGLAS S3 0,044 50 (2,70m2/bal) 700

Minerální izolační materiály

Skelná vlna
λ = 0,032 – 0,05 W/(m. K)

Skelná vlna je jeden z minerálních izolačních materiálů. Ty se vyrábí tavením hornin, v tomto případě z křemene, k němuž se přidávají další příměsi. Výhodou skelné vlny je nízký difúzní odpor, což znamená, že izolace je vysoce paropropustná. Díky tomu může dům dýchat, a vlhkost ze zdí má možnost se odpařovat. Součinitel tepelné vodivosti skelné vlny je zhruba 0,032 – 0,05 W/(m. K). Skelná vlna se hodí například k izolaci fasád, oken nebo střech.

Ani skelná vlna nemá pouze klady. Jedním z jejích negativ je např. poměrně velká nasákavost, což neumožňuje použít ji do vlhkých míst. Všeobecně známým faktem je také nutnost používat ochranné pomůcky při manipulaci se skelnou vlnou, protože její vlákna mohou při poranění kůže způsobit záněty, krom toho hrozí také riziko jejich vdechnutí. 

Minerální vlna se hodí na izolaci fasády, oken nebo střech
Minerální vlna se hodí na izolaci fasády, oken nebo střech

Minerální vlna
λ = zhruba 0,035 – 0,042 W/(m. K)

Minerální a skelná vlna jsou produkty s velmi podobnými vlastnostmi, liší se především prvotní surovinou pro výrobu. V případě minerální vlny je to čedič. Stejně jako skelná vlna není ani minerální vlna vhodná do vlhkých míst, protože se vyznačuje vysokou nasákavostí. Své využití často nachází při izolaci fasád, kolem oken, izolaci střech či všude tam, kde je požadován nehořlavý izolační materiál. Příznivou vlastností tohoto materiálu je také malá tepelná roztažnost, díky níž nemohou ani významnější teplotní změny způsobit praskání fasády.

Cenový přehled: Minerální izolační materiály

Skelná vlna λ (W/m.K) tloušťka desky (mm) velikost desky/role (mm) Cena bez DPH (Kč/m2)
Isover MULTIMAX 30 0,03 50 deska 1200 x 600 117,00
Knauf TI 135 U (Unifit 035) 0,035 60 role 1200 x 9000 53,76
URSA SF 32 0,032 100 role 1200 x 4000 94,60
Minerální vlna        
ROCKWOOL Multirock  0,039 60 600 x 1000 43,55
Isover NF 333 0,042 60 333 x 1000 81,2
Knauf Ecose Classic 035 0,035 60 1200 x 9000 40,80

Alternativní izolační materiály

Dřevovláknitá izolace
λ = 0,038–0,05 W/(m. K)

Dřevovláknité desky jsou oblíbené nejen pro své tepelně-izolační vlastnosti (součinitel tepelné vodivosti 0,038–0,05 W/m.K), ale také díky svému ekologickému původu. Jsou vyráběny z obnovitelných zdrojů – krátkých jemných vláken měkkého dřeva, k nimž se přidávají vodoodpudivé látky a pryskyřice. Výsledným produktem jsou izolační desky, běžně dodávané v tloušťkách 6 až 200 mm.

Izolační dřevovláknité desky se vyznačují schopností propouštět vodní páru, což je vítáno především v difúzně otevřených konstrukcích (např. u dřevostaveb). Mají také dobrou schopnost zvukové izolace a schopnost kumulovat tepelnou energii. Díky tomu je pak vnitřní teplota v interiéru nepříliš závislá na venkovních změnách.

Konopí
λ = 0,035 – 0,050 W/(m. K)

Jedním ze zajímavých alternativních izolačních materiálů je konopí. Součinitel tepelné vodivosti u izolačních desek z konopí se pohybuje mezi 0,035 – 0,050 W/(m. K) v závislosti na objemové hmotnosti. Stejně jako u dřevovláknité izolace jsou konopné desky dobře propustné pro vodu a aby vykazovaly větší ohnivzdornost, jsou opatřeny retardéry hoření. Jako tepelná izolace se konopí využívá např. pro izolaci střech, stěn, či akustickou izolaci podlah.

Sláma
λ = 0,052 – 0,08 W/(m. K)

Tepelně-izolační vlastnosti prověřené staletími má další z řady alternativních izolačních materiálů – sláma. Součinitel tepelné vodivosti se u slaměné izolace pohybuje okolo 0,052 – 0,08 W/m.K (přičemž záleží, zdali jsou vlákna uspořádána kolmo nebo podélně). Kromě toho je součinitel také z velké části ovlivňován prouděním vzduchu uvnitř balíku. Aby bylo proudění vzduchu menší, vkládají se do balíku pruhy papíru, které proudění přeruší a lambda je díky tomu vyšší.

Sláma se používá k izoalaci fasády ve formě balíků
Sláma se používá k izoalaci fasády ve formě balíků

Balíky, které se používají nejčastěji na izolaci zdí, by měly mít objemovou hmotnost zhruba 90 kg/m3 – jde o speciální lisované balíky určené k zateplování, v některých případech dokonce jako samonosná konstrukce. U slaměné izolace ale počítejte také s větším množství práce – její aplikace je poněkud náročnější než u klasických izolačních materiálů. Na druhou stranu příjemným pozitivem slaměné izolace je příznivá cena.

Ovčí vlna
λ = zhruba 0,04 W/(m. K)

Čistě ekologickou a zdravotně nezávadnou tepelnou a akustickou izolaci představuje ovčí vlna. Vlákno ovčí vlny je velmi trvanlivé a tento typ izolace se hodí i do různě tvarovaných míst a prostor, kterým se díky své pružnosti dokáže přizpůsobit. Zajímavou vlastností izolace z ovčí vlny je její schopnost vázat na sebe vlhkost, kterou posléze uvolňuje do vzduchu podle aktuální vlhkosti interiéru.

Ovčí vlna má schopnost vázat vlhkost
Ovčí vlna má schopnost vázat vlhkost

Izolace z ovčí vlny musí být ošetřena látkami, které zajišťují její odolnost vůči hmyzu, plísním a zvyšují její požární odolnost (rizikem nekvalitně zpracované ovčí vlny je nepříjemný odér). Zpracovává se buď do formy měkkých izolačních desek, jejichž objemová hmotnost se pohybuje okolo 20 až 25 kg/m3. Druhá forma – izolační rohože – mají objemovou hmotnost zhruba od 12 kg/m3 a součinitel tepelné vodivosti okolo 0,04 W/(m. K).

Cenový přehled: Alternativní izolační materiály

Dřevovláknité desky λ (W/m.K) tloušťka desky (mm) objemová hmotnost (kg/m3) velikost desky/role (mm) Cena bez DPH (Kč/m2)
STEICO Therm 0,04 80 12 1350 x 600 350
HOFAFEST UD 0,049 60 270  2500 x 580 417
STEICO Flex 0,039 60 45 – 50 1220 x 575 126
Izolační desky z konopí          
Termo-konopí® PREMIUM 0,04 80 30 – 42 1200 x 625 232
rohože Canabest Basic 0,042 80 24 1200 x 600 152
desky CANABEST PANEL 0,042 80 100 1000 x 500 528
izolace z ovčí vlny          
A500 Naturwool 0,042 50 10 role šířky do 2000 92
Insofleece® S 0,038-0,05 40 12,5 900 x 1800 85
Izolace GOLD 0,0392 50 23 role šířky 1000 105

Další tepelně-izolační materiály

Celulózová izolace
λ = zhruba 0,04 W/(m. K)

Stále oblíbenější izolační materiál vyráběný recyklací novinového papíru představuje celulózová izolace. Ta poskytuje jak tepelnou, tak zvukovou ochranu a využívá se nejčastěji pro stropní konstrukce. Díky své snadné aplikaci – foukání – se ale hodí i do dalších těžko dostupných míst, která je třeba zateplit. Celulózová izolace je v poslední době oblíbená především v dřevostavbách, kde se její objemová hmotnost pohybuje okolo 35 – 45 kg/m3. Součinitel tepelné vodivosti u celulózové izolace je zhruba 0,04 W/(m. K).

Expandovaný perlit
λ = zhruba 0,04 W/(m. K)

Expandovaný perlit je lehká pórovitá látka, která se vyrábí z křemičitanu hlinitého, látky sopečného původu. Perlit má velmi kvalitní tepelně-izolační i akustické vlastnosti při poměrně nízké objemové hmotnosti, navíc je nehořlavý odolný proti vlhkosti, mikroorganismům a plísním. Jako izolant se perlit používá pro izolaci podlah, či pro výrobu tepelně izolační malty a omítky. Součinitel tepelné vodivosti perlitu je zhruba 0,04 W/(m. K).

Vakuová izolace – VIP 
λ = 0,006 – 0,008 W/(m. K)

Vakuová izolace se objevuje v podobě vakuových izolačních panelů, které můžete nalézt pod zkratkou VIP. Vnitřní strukturu panelů tvoří částice oxidu křemičitého, zvně je materiál uzavřen ve vzduchotěsném obalu vytvořeném z odrazivé fólie. Tento mechanicky tuhý obal umožňuje manipulaci, nesmí však být narušen, jinak materiál ztrácí své izolační vlastnosti.

Tloušťka VIP se pohybuje od 2 do 8 cm a desky se vyznačují mimořádně výbornými tepelně izolačními vlastnostmi. Součinitel tepelné vodivosti se pohybuje okolo 0, 006–0,008 W/(m. K), což představuje desetkrát lepší izolační schopnost, než jakou nabízí většina běžných izolantů. Velký potenciál má vakuová izolace při řešení problematických detailů např. u ostění oken, dveří nebo při rekonstrukcích do podlah. Všechny přednosti vakuové izolace na druhé straně vyvažuje její poměrně vysoká cena.

Cenový přehled: Další tepelně-izolační materiály

Foukaná celulózová izolace λ (W/m.K) objemová hmotnost (kg/m3) Cena bez DPH (Kč/m3)
Isocell (foukání do vodorovných dutin) 0,039 28 – 40 (volně foukáno) od 920
Climatizer Plus (foukání do vodorovných dutin) 0,035 – 0,039 34-42 od 1050
TEMPELAN Styroball Plus 0,039 – 0,042  30 – 55 (volně foukáno) 800 – 840
Expandovaný perlit      
1001EP 100 F 0,049 do 180 566
EP 100 0,04 do 100 733

Autor: Jana Poncarová