fbpx

Partneři sekce

Cena za trvale udržitelný rozvoj 2009 pro firmu Viessmann0

Společnost Viessmann získala Cenu za trvale udržitelný rozvoj 2009. Cena je udělována společnostem, které spojují hospodářský úspěch se sociální odpovědností a ochranou životního prostředí. Jaké kroky v oblasti udržitelného rozvoje Viessmann podniká?

Závody Viessmann byly vyznamenány Cenou za trvale udržitelný rozvoj v kategorii „Nejudržitelnější výroba ve Spolkové republice Německo 2009“. Předání ceny se uskutečnilo u příležitosti  Dne trvale udržitelného rozvoje 6.11.2009 v rámci slavnostní akce v Düsseldorfu.

Cena za trvale udržitelný rozvoj 2009 – udělována pod záštitou spolkové kancléřky Dr. Angely Merkelové – oceňuje podniky, které příkladně spojují hospodářský úspěch se sociální odpovědností a ochranou životního prostředí. Soutěže se zúčastnilo více než 400 podniků v devíti kategoriích.

„Naše podniková filozofie spojuje hospodářský výsledek s ochranou životního prostředí.“

U příležitosti 5. energetického fóra majitel firmy Dr. Martin Viessmann v rozhovoru pro tisk prohlásil: „Naše podniková filozofie už dlouho spojuje hospodářský výsledek s ochranou životního prostředí a sociální odpovědností. Díky našemu projektu trvale udržitelného rozvoje nazvaným „Efektivita Plus“ přebíráme roli předjezdce. Na projekt „Efektivita Plus“ se zde v Allendorfu ptá mnoho politiků a vlivných osob z nejrůznějších oblastí. Udělení Ceny za trvale udržitelný rozvoj 2009 pro nás představuje významné ocenění našeho modelového projektu„.

Ušetří se 40 % fosilních paliv a sníží se emise CO2

Modelový projekt „Efektivita Plusstojí ve středu zájmu současných aktivit závodů Viessmann týkajících se trvalé udržitelnosti rozvoje a zakládá se na ucelené koncepci ochrany ovzduší, efektivity zdrojů a zajištění stanovišť. Podnik tím zvyšuje nejen efektivitu práce a materiálu ve výrobě, ale také energetickou efektivitu na straně výrobce a spotřebitele. Ve výsledku se ušetří 40 % fosilní energie a emise CO2 se sníží o jednu třetinu. To dokazuje, že politických cílů na rok 2020 týkajících se energie a ovzduší můžeme dosáhnout již dnes pomocí prostředků dostupných na trhu.

Dr. Klaus-Peter Kegel, CTO a člen správní rady Viessmann, přebírá Německou cenu za trvale udržitelný rozvoj z rukou iniciátora Stefana Schulze-Hausmanna
Dr. Klaus-Peter Kegel, CTO a člen správní rady Viessmann, přebírá Německou cenu za trvale udržitelný rozvoj z rukou iniciátora Stefana Schulze-Hausmanna

Viessmann zakládajícím členem PODNIKŮ PRO OCHRANU OVZDUŠÍ

Viessmann cílevědomě pokračuje ve svých aktivitách týkajících se trvalé udržitelnosti i s ohledem na budoucnost. Nejaktuálnějším příkladem je účast firmy na iniciativě „PODNIKY PRO OCHRANU OVZDUŠÍ – skupina německé ekonomiky pro ochranu ovzduší a efektivitu„,  jejímž je společnost Viessmann zakládajícím členem. Tato iniciativa je pilířem „Partnerství pro ochranu ovzduší, energetickou efektivitu a inovaci„, které uzavřela spolková vláda a Německý den průmyslové a obchodní komory začátkem října 2009. Cílem je odkrýt na základě dobrovolných opatření potenciály energetické efektivity v německé ekonomice. Členské podniky iniciativy se již vzorně angažují v oblasti ochrany ovzduší a chtějí pomocí příkladů „Best Practise“ motivovat jiné podniky k tomu, aby se rovněž zapojily do aktivit v rámci energetické efektivity ochrany ovzduší.

Zaměření na trvalou udržitelnost i u výrobků

Velký význam má téma trvalé udržitelnosti i při vývoji výrobků Viessmann. Již u samotné konstrukce se dbá na to, aby se suroviny ve výrobním procesu používaly tak, aby se chránily zdroje, a také procesy samotné podléhají stejným požadavkům. V běžném provozu vyznačuje výrobky Viessmann  vysoká účinnost, malá spotřeba, nízké emise a dlouhá životnost. Jen v posledních dvanácti měsících vyšly ze srovnávacích testů nadace „Stiftung Warentest“ vítězně výrobky Viessmann. Na konci své technické životnosti se výrobky Viessmann odborně zhodnotí a cenné suroviny se vracejí zpět do výrobního cyklu a procesu recyklace.

Za své technologické inovace a příkladné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí byla společnost Viessmann v minulosti už několikrát vyznamenána, mimo jiné Evropskou cenou životního prostředí a cenou „Glanzlicht“ udělovanou Spolkem životního prostředí Hesenska. Jako první podnik v odvětví topné techniky a jako druhý podnik Spolkové republiky získaly závody společnosti Viessmann a všechny její německé výrobní závody roku 1995 certifikát ekologického auditu EMAS.

Německou cenu za trvale udržitelný rozvoj 2009 v rubrice
Německou cenu za trvale udržitelný rozvoj 2009 v rubrice „Trvale nejudržitelnější výroba Německa“ získává společnost Viessmann

Energetická fóra udávají směr

Energetická fóra se v Allendorfu konají od roku 2008. Uskutečňují se proto, aby vzhledem k celosvětově rozšířené nejistotě ohledně existujících alternativ ke zvýšení energetické efektivity a výstavby obnovitelných zdrojů energie poskytly obchodním partnerům firmy Viessmann a veřejnosti jednoznačné informace a ukázaly jasný směr v nejdůležitějších otázkách energetické politiky a politiky ochrany klimatu a objasnily velké potenciály trhu zabývajícího se výrobou tepla.

U příležitosti konání 5. energetického fóra jsou středem pozornosti především zadání rozhodujících směrů na summitu o světovém klimatu v Kodani, stejně jako agenda nové Spolkové vlády. Více než 250 hostů bude i tentokrát po dva dny sledovat přednášky známých odborníků. K nim patří dr. Hans Joachim Schellnhuber,  ředitel postupimského Institutu pro výzkum klimatických následků a hlavní poradce spolkové kancléřky v otázkách týkajících se ovzduší, ministerský rada Franzjosef Schalfhausen ze Spolkového ministerstva životního prostředí, europoslanec dr. Peter Liese a předseda vedení Německé energetické agentury Stephan Kohler.

Autor: Komerční sdělení