fbpx

Cena za trvale udržitelný rozvoj 2009 pro firmu Viessmann0

Společnost Viessmann získala Cenu za trvale udržitelný rozvoj 2009. Cena je udělována společnostem, které spojují hospodářský úspěch se sociální odpovědností a ochranou životního prostředí. Jaké kroky v oblasti udržitelného rozvoje Viessmann podniká?

Závody Viessmann byly vyznamenány Cenou za trvale udržitelný rozvoj v kategorii “Nejudržitelnější výroba ve Spolkové republice Německo 2009”. Předání ceny se uskutečnilo u příležitosti  Dne trvale udržitelného rozvoje 6.11.2009 v rámci slavnostní akce v Düsseldorfu.

Cena za trvale udržitelný rozvoj 2009 – udělována pod záštitou spolkové kancléřky Dr. Angely Merkelové – oceňuje podniky, které příkladně spojují hospodářský úspěch se sociální odpovědností a ochranou životního prostředí. Soutěže se zúčastnilo více než 400 podniků v devíti kategoriích.

“Naše podniková filozofie spojuje hospodářský výsledek s ochranou životního prostředí.”

U příležitosti 5. energetického fóra majitel firmy Dr. Martin Viessmann v rozhovoru pro tisk prohlásil: “Naše podniková filozofie už dlouho spojuje hospodářský výsledek s ochranou životního prostředí a sociální odpovědností. Díky našemu projektu trvale udržitelného rozvoje nazvaným “Efektivita Plus” přebíráme roli předjezdce. Na projekt “Efektivita Plus” se zde v Allendorfu ptá mnoho politiků a vlivných osob z nejrůznějších oblastí. Udělení Ceny za trvale udržitelný rozvoj 2009 pro nás představuje významné ocenění našeho modelového projektu“.

Ušetří se 40 % fosilních paliv a sníží se emise CO2

Modelový projekt “Efektivita Plusstojí ve středu zájmu současných aktivit závodů Viessmann týkajících se trvalé udržitelnosti rozvoje a zakládá se na ucelené koncepci ochrany ovzduší, efektivity zdrojů a zajištění stanovišť. Podnik tím zvyšuje nejen efektivitu práce a materiálu ve výrobě, ale také energetickou efektivitu na straně výrobce a spotřebitele. Ve výsledku se ušetří 40 % fosilní energie a emise CO2 se sníží o jednu třetinu. To dokazuje, že politických cílů na rok 2020 týkajících se energie a ovzduší můžeme dosáhnout již dnes pomocí prostředků dostupných na trhu.

Dr. Klaus-Peter Kegel, CTO a člen správní rady Viessmann, přebírá Německou cenu za trvale udržitelný rozvoj z rukou iniciátora Stefana Schulze-Hausmanna
Dr. Klaus-Peter Kegel, CTO a člen správní rady Viessmann, přebírá Německou cenu za trvale udržitelný rozvoj z rukou iniciátora Stefana Schulze-Hausmanna

Viessmann zakládajícím členem PODNIKŮ PRO OCHRANU OVZDUŠÍ

Viessmann cílevědomě pokračuje ve svých aktivitách týkajících se trvalé udržitelnosti i s ohledem na budoucnost. Nejaktuálnějším příkladem je účast firmy na iniciativě “PODNIKY PRO OCHRANU OVZDUŠÍ – skupina německé ekonomiky pro ochranu ovzduší a efektivitu“,  jejímž je společnost Viessmann zakládajícím členem. Tato iniciativa je pilířem “Partnerství pro ochranu ovzduší, energetickou efektivitu a inovaci“, které uzavřela spolková vláda a Německý den průmyslové a obchodní komory začátkem října 2009. Cílem je odkrýt na základě dobrovolných opatření potenciály energetické efektivity v německé ekonomice. Členské podniky iniciativy se již vzorně angažují v oblasti ochrany ovzduší a chtějí pomocí příkladů “Best Practise” motivovat jiné podniky k tomu, aby se rovněž zapojily do aktivit v rámci energetické efektivity ochrany ovzduší.

Zaměření na trvalou udržitelnost i u výrobků

Velký význam má téma trvalé udržitelnosti i při vývoji výrobků Viessmann. Již u samotné konstrukce se dbá na to, aby se suroviny ve výrobním procesu používaly tak, aby se chránily zdroje, a také procesy samotné podléhají stejným požadavkům. V běžném provozu vyznačuje výrobky Viessmann  vysoká účinnost, malá spotřeba, nízké emise a dlouhá životnost. Jen v posledních dvanácti měsících vyšly ze srovnávacích testů nadace “Stiftung Warentest” vítězně výrobky Viessmann. Na konci své technické životnosti se výrobky Viessmann odborně zhodnotí a cenné suroviny se vracejí zpět do výrobního cyklu a procesu recyklace.

Za své technologické inovace a příkladné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí byla společnost Viessmann v minulosti už několikrát vyznamenána, mimo jiné Evropskou cenou životního prostředí a cenou “Glanzlicht” udělovanou Spolkem životního prostředí Hesenska. Jako první podnik v odvětví topné techniky a jako druhý podnik Spolkové republiky získaly závody společnosti Viessmann a všechny její německé výrobní závody roku 1995 certifikát ekologického auditu EMAS.

Německou cenu za trvale udržitelný rozvoj 2009 v rubrice
Německou cenu za trvale udržitelný rozvoj 2009 v rubrice “Trvale nejudržitelnější výroba Německa” získává společnost Viessmann

Energetická fóra udávají směr

Energetická fóra se v Allendorfu konají od roku 2008. Uskutečňují se proto, aby vzhledem k celosvětově rozšířené nejistotě ohledně existujících alternativ ke zvýšení energetické efektivity a výstavby obnovitelných zdrojů energie poskytly obchodním partnerům firmy Viessmann a veřejnosti jednoznačné informace a ukázaly jasný směr v nejdůležitějších otázkách energetické politiky a politiky ochrany klimatu a objasnily velké potenciály trhu zabývajícího se výrobou tepla.

U příležitosti konání 5. energetického fóra jsou středem pozornosti především zadání rozhodujících směrů na summitu o světovém klimatu v Kodani, stejně jako agenda nové Spolkové vlády. Více než 250 hostů bude i tentokrát po dva dny sledovat přednášky známých odborníků. K nim patří dr. Hans Joachim Schellnhuber,  ředitel postupimského Institutu pro výzkum klimatických následků a hlavní poradce spolkové kancléřky v otázkách týkajících se ovzduší, ministerský rada Franzjosef Schalfhausen ze Spolkového ministerstva životního prostředí, europoslanec dr. Peter Liese a předseda vedení Německé energetické agentury Stephan Kohler.

Autor: Komerční sdělení