fbpx

Partneři sekce

Cena vody 2010: Kolik zaplatíme za m3?0

Cena vody v roce 2010 naroste, ohlásila řada vodárenských společností. Kolik letos zaplatíme za m3 vody v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a v dalších velkých městech? Kde bude voda nejlevnější a kde naopak podraží nejvíce? Jak doma vodou šetřit? + TABULKA CEN VODY

Voda je pro život člověka nepostradatelná. Každý den ji pijeme, zaléváme s ní květiny, umýváme nádobí, pereme v ní prádlo, sprchujeme se. Lidé, kteří na zahradě nemají vlastní studnu, jsou odkázáni na dodávky vody od vodárenských společností, které od nového roku své služby zdražovaly. Kolik v roce 2010 zaplatíme za m3 vody?

„Z vybraných měst nejméně za m3 vody zaplatí v roce 2010 lidé v Plzni, nejvíce v Liberci.“

Reklama

Aktuální ceny vody 2011

 O aktuálních cenách vody pro rok 2011 čtěte v článku Cena vody 2011

Cena vody v Olomouckém kraji vzroste v roce 2010 o 6 %

Moravská vodárenská zvýšila od ledna 2010 vodné a stočné v Olomouckém kraji. Zatímco v roce 2009 většina obyvatel Olomoucka zaplatila za 1 m3 vody 62,79 Kč (s DPH), od nového roku to je 66,81 Kč (s DPH). Jedná se o nárůst o 6,4%.

Podle tiskové mluvčí Moravské vodárenské, Heleny Koutné, dochází ke zvýšení ceny v souvislosti s poklesem odběru vody pitné i odkanalizované a s tím souvisejícím nárůstem fixních nákladů na m3. Na vzrůstu se dále podepsalo zvýšení ceny energií pro průmyslové podniky, náklady na odstraňování poruch a předpokládaná inflace. Do růstu ceny pro konečného odběratele se promítá rovněž úprava sazby DPH v roce 2010, která se zvyšuje o 1 %. Peníze vybrané na vodném a stočném půjdou na obnovu vodohospodářské infrastruktury, což je dlouhodobá a finančně náročná záležitost.


Vše o cenách vody, tepla, elektřiny a plynu na www.cenyenergie.cz

Voda zdraží v roce 2010 také v Hradci Králové

Ve východních Čechách, kde působí společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, narostla cena vody v roce 2010 o 3,6 %. Ředitel společnosti František Barák uvedl, že nárůst ceny je nižší než roční míra inflace (ta je posuzována za období od června běžného roku k měsíci červnu roku předcházejícího). Takto vyjádřená míra inflace byla v uvedeném období o jednu desetinu procentního bodu vyšší než avizované zdražení, tzn. 3,7%. Růst ceny je způsoben hlavně nárůstem odpisů majetku z titulu nově vybudovaných vodovodních a kanalizačních sítí a zařízení v letošním roce.

Cena vody v roce 2010 naroste. Kolik zaplatíme za m3 vody ve velkých městech
Cena vody v roce 2010 naroste. Kolik zaplatíme za m3 vody ve velkých městech?

Cena vodného a stočného v základní sazbě dvousložkové ceny bude v roce 2010 v Hradci Králové 67,77 Kč/mvčetně DPH, základní pevná složka je 420 Kč za vodné a 420 Kč za stočné s DPH za rok.

Vyhlášení ceny vody na rok 2010 potvrzuje příslib společnosti z loňského roku o tom, že v budoucnosti nedojde v regionu ke skokovému nárůstu vodného a stočného,“ uvedl Barák. Dodal, že společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové z vybraného vodného a stočného vrací téměř polovinu do rekonstrukce sítí a technologií.

Slovníček: Vyznejte se v pojmech vodáren

 • Pitná voda – zdravotně nezávadná voda, vhodná pro dlouhodobé užívání, definice upravena v zákoně 258/2000 Sb. a vyhlášce MZe ČR 252/2004 Sb.
 • Teplá voda dodávaná do domácností – dříve nazývaná teplá užitková voda (TUV). Vyráběna z vody pitné, avšak za pitnou vodu se nepovažuje; nejedná se ale ani o vodu užitkovou. Měla by být zdravotně nezávadná, může však obsahovat nežádoucí látky; vlivem zvýšené teploty někdy dochází  k většímu pomnožování bakterií, jež mohou nepříznivě ovlivnit chuť či pach vody.
 • Surová voda – získává se z podzemních či povrchových zdrojů, její úpravou vzniká pitná voda.
 • Vodné – platba za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním.
 • Stočné – platba za odkanalizování použité (znečištěné) vody a související služby.

Na Ostravsku voda zdraží o 3 Kč/m3

Na Ostravsku vzroste cena vodného a stočného v roce 2010 zhruba o 3 Kč za m3. Nárůst je zapotřebí kvůli nutným investicím a také kvůli vyšším cenám vstupních surovin, především samotné vody.

Cena nakupované vody vzrostla o 14 %, náklady na nákup surovin a materiálu stouply o více než o 8 %,“ uvedl ředitel Ostravských vodáren a kanalizací Antonín Láznička a dodal, že projednávání aktualizovaných cen s místními zastupiteli nebylo jednoduché. „Radní ale nakonec uznali, že zvýšení ceny bude nutné,“ uvedl Láznička.

Za vodné v roce 2010 zaplatí občané Ostravy 30,31 Kč/m3, zatímco v roce 2009 platili 28,60 Kč. Stočné letos v Ostravě zdražilo z původních 27,58 Kč na 29,12 Kč/m3.  Celkem cena vody narostla o 3,25 Kč. Do zdražení vody se také promítlo zvýšení sazby DPH, která stoupla z 9 na 10 %.

Finanční prostředky hodlá vedení firmy investovat do nákupu laboratorních přístrojů za více než pět milionů korun pro akreditovanou laboratoř. Společnost také zakoupí novou techniku pro odstraňování havárií.

Voda zdraží také na severu Čech

Zdražení vody v roce 2010 schválila také Severočeská vodárenská společnost. Za m3 vody domácnosti zaplatí 63,65 Kč (z toho vodné činí 34,01 Kč/m3 a stočné 29,64 Kč/m3 bez DPH). Oproti ceně vody v roce 2009 se jedná o nárůst o 7,5 %.

Růst ceny vody je způsoben především požadavky na investice do infrastrukturního majetku, neboť Česká republika musí do roku 2010 splnit požadavky Evropské unie na kvalitu vypouštěných odpadních vod. Nárůst ceny vody je způsoben při vysokém podílu fixních nákladů na její výrobu také nárůstem cen za nakupované suroviny a materiály (což je zejména surová voda a prostředky používané v technologii výroby a čištění vody).

Chytrými opatřeními můžete v domácnosti vodu ušetřit
Chytrými opatřeními můžete v domácnosti vodu ušetřit

V Brně voda v roce 2010 zdraží pouze o 1 %

Domácnosti, které odebírají vodu od společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, se velkého zdražení obávat nemusí.

Za vodné letos domácnosti zaplatí 26,70 Kč, za stočné pak 30,50 Kč. Celkem tedy za m3 vody odběratelé zaplatí 57,20 Kč. Jedná se o nárůst ceny vody o 1%. Do ceny se také promítne změna sazby DPH, která naroste z 9 na 10 %,“ uvedla Helena Přibylová ze společnosti Brněnské vodárny a kanalizace.

Cena vody zůstane v roce 2010 v Praze nízká

Jedna z nejlevnějších vod bude proudit potrubími hlavního města Prahy. Jak uvedla tisková mluvčí Pražskách vodovodů a kanalizací Marcela Dvořáková, cena vody se v Praze zvýší od ledna pouze o procento odpovídající inflaci. Pražané zaplatí za 1 m3 vody 56,51 Kč včetně DPH. Nová cena vody odráží zvýšené náklady na výrobu vody (cena surové vody, chemikálií, služeb atd.). Cena vody bude v Praze jednotná pro domácnosti i ostatní odběratele.

Nejméně za vodu zaplatí v Plzni

Podle Kateřiny Faltinové, asistentky generálního ředitele Vodárny Plzeň, vzroste cena vody u této společnosti v příštím roce asi o 8 %. „Důvodem úpravy ceny vodného a stočného je zejména zvýšení ceny surové vody, cen energií a investice do doplnění technologie úpravy vody. Jedná se  např. o doplnění o filtraci přes tzv. granulované aktivní uhlí kvůli zhoršené kvalitě vody v řece Úhlavě, ze které se vyrábí pitná voda pro Plzeň a okolí,“ uvedla Faltinová.

Pracovnice vodárny doplnila, že čtyřčlenná rodina měsíčně zaplatí o cca 9 Kč více než v roce předchozím. I přes zdražení vody v Plzni, zde za ni domácnosti zaplatí nejméně – m3 vody zde v roce 2010 bude stát 51,03 Kč.

Srovnání cen za vodu ve vybraných oblastech ČR v r. 2010

Cena vody
Vodné + stočné r. 2010 vč. DPH 10%
(Kč/m3) 
Průměrná spotřeba domácnosti o 4 osobách/den*
(Kč)
Průměrná spotřeba domácnosti o  4 osobách/měsíc
(Kč)
Olomouc
66,81
32,60
978,00
Hradec Králové
67,77
33,07
992,1
Ostrava
59,43
29,00
870,00
Liberec
70,01
34,16
1024,8
Plzeň
51,03
24,90
747
Brno
57,20
27,91
837,3
Praha
56,51
27,58
827,4

*dle průměrné spotřeby v Praze, tzn. 122 litrů (= 0,122 m3) na osobu/den (zdroj: Pražské vodovody a kanalizace, a. s.)

Jak napovídají uvedená čísla z jednotlivých regionů, cena vody v roce 2010 naroste. Výrazněji se zvýší cena vody v Olomouci, kde oproti minumému roku naroste o 6 %. Minimálně se naopak zvýší cena vody v Brně nebo v Praze. Nejlevnější bude ze všech srovnávaných měst voda v Plzni, nejdražší naopak v Liberci.

Přestože voda ve vašem městě letos zdraží, nevěšte hlavu. V každé domácnosti se vždy najdou rezervy, díky nimž je možné vodou šetřit a snížit tak její spotřebu. Nevíte jak začít? Podívejte se na několik našich tipů!

Tip: Jak doma šetřit vodou?

 • Užívejte pákové baterie místo klasického kohoutku, ušetříte tak až 30 % vody.
 • Kapající vodovodní kohoutky a netěsné splachovací nádrže ihned odstavte a nechejte opravit!
 • Nekoupejte se, sprchujte se! 1 sprcha = 60-80 litrů vody, 1 plná koupel = 150-200 litrů vody
 • Namontujte si redukci průtoku – sníží se průtok vody při sprchování.
 • Při čištění zubů používejte sklenici vody, nikoli tekoucí vodu (vyplýtvá 5 – 7 l). Podobně šetří vodu holení při plném umyvadle.  Pokud můžete, používejte k zalévání rostlin zadrženou dešťovou vodu.
 • Neplýtvejte vodou z rezervoáru na splachování zbytků jídel a odpadků – ty patří do koše!

Autor: Redakce Nazeleno.cz