fbpx

Cena uhlí 2012: Za tunu černého si připlatíme 500 Kč0

Topíte uhlím? Nebo teprve uvažujete o koupi kotle na uhlí? Jak se vyvíjí ceny uhlí? Kolik nás bude stát topná sezóna 2011/2012? + KALKULAČKA ceny tepla

Topná sezóna se naplno rozběhla a zima bude ještě dlouhá. Pokud doma topíte uhlím a nestačili jste si udělat pořádnou zásobu, bude vás jistě zajímat, kolik vás topení bude stát. Je už klasikou, že ceny uhlí každoročně mírně stoupají, i přesto je uhlí mezi spotřebiteli velmi oblíbené. Topí s ním přes 400 000 domácností.

Reklama

„Levné uhlí má obvykle vysoký obsah síry – ta se podílí na korozi kotle a znečišťuje ovzduší.“

Je pravda, že uhlí zůstává jedním z nejlevnějších druhů paliva, především to hnědé, které je stále nejžádanější. Potvrzuje to i nabídka prodejců – škála různých druhů hnědého uhlí je široká, můžete si vybrat dle typu i země původu. Pokud by nás zajímala pouze cena, platí zde celkem jednoduché pravidlo – čím kvalitnější, tím dražší, přičemž kvalitou rozumíme vysokou výhřevnost, nízký obsah síry, vody apod. Všechny tyto údaje výrobce uvádí. Víme tedy, co kupujeme.

CENY ENERGIÍ 2011 / 2012

– Kolik platíme v roce 2011 za kWh? 

– Kalkulačka ceny plynu 2011

– Výkupní ceny elektřiny 2012

– Ceny pelet na vytápění

– Cena palivového dřeva narostla 

Černé uhlí má vyšší výhřevnost

Kromě tradičního tuzemského uhlí se můžeme na našem trhu setkat i s uhlím dováženým, a to nejčastěji z Polska, Německa i Ruska (Kuzbas). U polského uhlí láká především cena. Ve skutečnosti nás však může stát více než uhlí kvalitní. Jak je to možné? Polské hnědé uhlí má výrazně nižší výhřevnost než tuzemské, a to až 13 MJ/kg, zároveň je velmi proměnlivé kvality. Pro představu: výhřevnost kvalitního hnědého uhlí se pohybuje okolo 17–18 MJ/kg, u černého uhlí je to 30 MJ/kg.

Na negativní vliv spalování uhlí má vliv i reliéf české krajiny
Na negativní vliv spalování uhlí má vliv i reliéf české krajiny. Zdroj: http://www.thinkstockphotos.com/

Hnědé uhlí: Výrazný znečišťovatel ovzduší

Topení uhlím, zejména hnědým, rozhodně nelze považovat za ekologické. „Obecně je třeba říci, že spalování hnědého uhlí v lokálních topeništích se velmi výrazným způsobem podílí na nepříznivém stavu ovzduší v řadě oblastí České republiky. Sirný zápach v obcích při zimní inverzi je skutečně typický pouze pro ČR, Polsko a některé další země východní Evropy. Při využití hnědého uhlí v teplárnách lze přitom dosáhnout řádově nižšího vlivu na ovzduší díky lepšímu spalovacímu procesu a filtrům pro snižování emisí,“ říká Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR s tím, že uhlí je vhodné palivo spíše pro teplárny než pro domácnosti. Teplárny spalující uhlí mají většinou vyspělé technologie zachycující zplodiny.

KALKULAČKA!

Spočtěte si cenu tepla – kolik vás bude stát vytápění dřevem, peletami, uhlím, plynem nebo elektřinou v roce 2012?

Dle zprávy ČHMÚ o znečištěném ovzduší na území ČR za rok 2010 má na tuto situaci značný vliv geomorfologie našeho území, tj. vzhled naší krajiny. Dále i meteorologické podmínky a dopravní zátěž. Zkrátka v  naší české kotlině se vzduch, který si znečistíme, mnohem snáze kumuluje než, kdybychom žili třeba u moře.

Jak vybrat uhlí?

Pokud uhlím topíme, rozhodně se vyplatí investovat do kvality. Vyšší obsah síry v uhlí (což je typické pro méně kvalitní druhy) se podílí na korozi kotle a jeho zanášení. Může také dojít ke spékání uhlí. Pokud má uhlí větší obsah vody, znamená to, že může snáze dojít k jeho rozpadání se při skladování. Způsobuje i nižší účinnost při spalovaní. Nižší účinnost vykazuje při spalování i uhlí s větším obsahem popela.

Čím má uhlí větší zrnitost, tím je kvalitnější
Čím má uhlí větší zrnitost, tím je kvalitnější. Zdroj: http://www.thinkstockphotos.com/

SLOVNÍČEK: Zrnitost uhlí

 

Prodejci dělí uhlí podle jeho zrnitosti. Obecně platí, že kvalitnější uhlí má větší zrnitost. Záleží ale i na tom, jaký máte kotel. Pro automatické kotle je vhodné uhlí nižší zrnitosti (ořech 2, cca do zrnitosti 25 mm). O něco větší než ořech 1 je ořech 2 o zrnitosti 25 až 40 mm. Nejkvalitnější a také dražší je uhlí v kostkách (zrnitost nad 40 mm).

Ceny uhlí 2011 tradičně mírně stouply

Ceny uhlí na začátku topné sezóny 2011 mírně vzrostly. U hnědého uhlí tento nárůst téměř patrný není. Výraznější je ale u uhlí černého. Loni jsme jako průměrnou cenu černého uhlí uváděli 5 000 Kč za tunu, letos je to o 500 Kč více. Hnědé uhlí (kostka) stálo loni 3 000 Kč za tunu, letos 3 200 Kč.

 Tabulka uvádí kromě průměrné ceny uhlí i jeho výhřevnost
Tabulka uvádí kromě průměrné ceny uhlí i jeho výhřevnost. Zdroj: www.mhas.cz

Autor: Jana Poncarová