fbpx

Čeká nás sucho. Připravte se na něj a využijte dotace Dešťovka0

Zdá se, že vodu do vyprahlé krajiny nevrátily ani přívaly sněhu ani jarní tání. Nezbývá, než se naučit šetřit pitnou vodou a lépe využívat vodu srážkovou. I v tom ale máme rezervy. S budováním retenčních nádrží a systémů pro využití dešťové vody pomáhají dotace Dešťovka.

sucho
Podle Českého hydrometeorologického ústavu nás letos opět čeká sucho.

Efektivně využívat dešťovou vodu dnes znamená zachytávat ji ideálně do izolovaných nádrží pod zemí nebo v suterénu domu. Na rozdíl od otevřených nádrží v nich je kvalita vody dlouhodobě stálá a vodu lze použít i v době sucha. S financováním potřebných technologií vám může pomoci dotační program Dešťovka, který je určen pro majitele rodinných domů.

Program podporuje tři základní systémy – nádrž na srážkovou vodu na zalévání zahrady, nádrž na srážkovou vodu k zalévání i splachování v domácnosti a systém na recyklaci odpadní vody z domácnosti.

Reklama

„Dešťovka pokryje domácnosti až polovinu výdajů na zavedení systému využívající srážkovou či odpadní vodu, což může být podle zvolené varianty až 105 tisíc korun,“ vypočítává úsporu ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: „Nádrže na srážkovou vodu majitelé domů ocení zejména při přívalových deštích, které jsou v jarních a letních měsících častější než v jiných obdobích. Voda z nich se do vyschlé půdy vsakuje jen těžko, zatímco nádrže na vodu naplní a vodu lze používat ještě několik týdnů poté. Nejenom že domácnosti ušetří díky nižší spotřebě pitné vody, ale v domácnostech bude voda díky nádržím dostupná i v suchých obdobích.“

S žádostí o dotaci neváhejte

V aktuální výzvě s alokací 340 milionů korun si polovinu peněz lidé už rozebrali. Největší zájem je o dotované systémy na dešťovou vodu určenou pro splachování a současně zalévání zahrady, ty tvoří zhruba 70 % všech žádostí. „Nyní se startem stavební sezóny počet žádostí opět postupně roste a s nástupem teplých dnů očekáváme nárůst ještě výraznější. Rozpracováno je v systému aktuálně více než tři tisíce žádostí. Zájemci o dotaci by proto neměli s podáním žádosti příliš váhat,“ komentuje aktuální výsledky programu Richard Brabec.

Podání žádostí lze provést jednoduše: elektronicky přes formulář na webových stránkách programu www.dotacedestovka.cz, kde jsou také k dispozici vzory všech základních dokumentů, a poté žádost písemně do 30 dnů doložit spolu s jednoduchým odborným posudkem na jakémkoli pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR.

Výše dotací v programu Dešťovka

Dotace na pořízení systému pro využití dešťové a šedé vody v domácnosti:

Technologie Výše dotace
Nádrž na dešťovou vodu k zalévání zahrady 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže
Nádrž na dešťovou vodu k zalévání a splachování WC 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3
Využití šedé vody 45 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu
Využití šedé a dešťové vody 60 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu

Dotace je omezena na max. 50 % způsobilých výdajů

Nenechte to plavat

Na lepší využívání dešťové vody by neměly zapomínat ani města a obce. V zastavěných částech většina dešťové vody stále odtéká do kanalizace, místo toho, aby se vsákla do země nebo se efektivně využila. Pro člověka to znamená i vyšší teploty a kvůli horku horší kvalitu bydlení.

Srážkovou vodu je možné zachytávat do nádrží a používat k zavlažování obecní zeleně, chlazení ulic v době letních veder nebo ke splachování ve školách, úřadech a jiných veřejných budovách. 

Do roku 2020 poskytuje finance na hospodaření s dešťovou vodou v obcích Operační program Životní prostředí, ve kterém je aktuálně k dispozici jedna miliarda korun. Peníze mohou obce použít na vybudování podzemních vsakovacích zařízení, retenčních nádrží, zasakovacích pásů, poldrů, výstavbu zelených vegetačních střech nebo jednoduše na přeměnu nepropustných povrchů v propustné. Částka, kterou evropské fondy na taková opatření přispějí, dosahuje až 85 % z vynaložených nákladů na projekt.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi