fbpx

Bytové rozvaděče s certifikací a zárukou0

Jedná se například  o  výrobní štítky a certifikáty s výsledky požárních, elektrických, mechanických a dalších typů předepsaných zkoušek a měření, které  kontrolují, zda výrobek (elektrický rozváděč nebo rozvodnice) splňuje podmínky  elektrické  i požární  bezpečnosti  a při použití kvalitních elektrických přístrojů i provozní spolehlivost. Velký vliv na budoucí provoz má také  rychlost a spolehlivost lokalizace poruch v elektrických obvodech  a možnost odpojení právě jen toho okruhu, ve kterém došlo k poruše. Každý provozovatel  i neznalý elektrotechniky má po seznámení  s obsluhou rováděče revizním technikem možnost odpojit pouze tu část zařízení ve které došlo k poruše a může ostatní elektrické zařízení provozovat až do doby než se dostaví elektrotechnik k odstranění poruchy.

V současné době  díky modulovým stavebnicovým systémům elektrotechnici a montážní firmy sestavují rozváděče a rozvodnice  často až přímo na stavbě, a to bez elektrotechnické dokumentace a liniových schémat. Takto sestavené rozváděče a rozvodnice s prvky, které mají potvrzení o shodě dle zákona č. 22/ 1997 Sb. Otypuje a vyzkouší revizní technik, který současně  plně přejímá za výrobce  odpovědnost za bezpečný provoz  srdce elektroinstalace. Tato odpovědnost však mnohdy není  finančně doceněna, neboť například při vzniku zkratových proudů v obvodech může dojít k nečekaným nebezpečným situacím vlivem nadměrného oteplení nebo působením dynamických si ke vzniku hmotných škod nebo škod na zdraví či životech osob a potom je plně hmotná  i nehmotná škoda přiznána reviznímu technikovi, který jako poslední realizoval kontrolu.  Tomuto riziku lze předcházet pokud  rováděče a rozvodnice budou sestavené  odbornou  elektrotechnickou firmou, která provede přezkoušení  výrobku předepsanými zkouškami a vystaví na rozváděč a rozvodnici certifikát a výrobě opatří výrobními štítky. Potom za  bezpečnost a provozní spolehlivost přejímá odpovědnost výrobce rozváděče. Výhodou sestavování rozváděčů  mimo stavby  také výrazně urychlí montáž  rozváděče nebo rozvodnice na místě určení.

Reklama

Cena rozvodnice

Dalším kritériem je také cena rozvodnice. V bytových instalacích činí cena elektrotechnického srdce  přibližně 25 % z celkové pořizovací ceny instalace, a proto je třeba postupovat s rozvahou při jejím nákupu. Nezávislý odborný výrobce  také může poskytnout  konzultace  výroby rozváděče a zajistit, že rozvodnice nebude obsahovat více přístrojů než je nezbytně nutné. Revizní technici se  často při revizích setkávají  s tím, že aby byly uměle zvýšeny náklady na výrobu rozvodnice některé, zejména zahraniční firmy osazují  do rozváděčů a rozvodic více přístrojů než je nezbytně nutné pro provoz a tím uměle navyšují ceny rozvodnic a rozváděčů, což může nezávislý odborný výrobce vyloučit.

Velké firmy ve většině případů  „zdravé srdce“  elektroinstalace  s  potvrzením  již používají a bylo by  jistě pro všechny odběratele elektřiny přínosné, aby srdce s garancí bezpečnosti  a spolehlivosti začali  elektroinstalacím  dodávat i  drobní podnikatelé a živnostníci.  I tomuto řešení má  napomoci nový návrh vyhlášky o zvláštní odborné způsobilosti v elektrotechnice,  který obdrželo v listopadových dnech r. 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Článek vyšel na http://www.infoenergie.cz.

Autor: Redakce Nazeleno.cz