fbpx

Podvody s vodoměry – jak se jim efektivně bránit?0

Majitelé domů a bytová družstva se často potýkají s pokusy o nelegální zásahy do vodoměrů s cílem ovlivnit měření spotřeby vody. Podvodníkům totiž znatelně ulehčují život zastaralé nebo nekvalitní vodoměry.

Voda je stále dražší komoditou, její cena vzrostla za posledních 25 let více než stokrát. Mnoho vodoměrů bylo instalováno v době, kdy se po nich velká přesnost ani nevyžadovala, a současným požadavkům na kvalitu měření proto již nevyhovují. Tyto vodoměry jsou také nejsnáze ovlivnitelné ať už silným magnetem, nebo fyzickým zásahem zvenčí. Řešením je zřejmě pouze instalace nových měřicích zařízení. „Moderní vodoměry měří spotřebu přesněji i při velmi nízkém průtoku vody a jejich měření není možné tak snadno zvenčí ovlivnit,“ uvádí Karel Hajman ze společnosti ENBRA, která se zabývá měřením spotřeby tepla a vody. „Co je také pro mnoho majitelů domů důležité, cena přesnějšího vodoměru se od běžného měřicího zařízení příliš neliší,“ dodal Hajman.

Používejte měřidla od prověřených výrobců

Na českém trhu najdete velké množství přístrojů pro měření spotřeby vody. Ne každý vodoměr je přitom kvalitní a přesný. Hlavním kritériem výběru by proto neměla být cena, ale technické parametry měřidla. „Obecně lze říci, že bez ohledu na konstrukční provedení neexistuje vodoměr, který by nebylo možné nelegálně ovlivnit. Kvalitní zařízení a správně provedená montáž ale dokáže podvodníkům znatelně ztížit život. Při výběru vodoměru je dobré preferovat renomovaného dodavatele, vodoměr by měl být antimagnetický a musí mít i současnou evropskou homologaci,“ sdělil Karel Hajman.

Reklama

Nový nebo repasovaný vodoměr?

V poslední době se v odborných médiích rozhořel spor, zda vůbec používat levnější repasované vodoměry a mohou-li tako starší zařízení nabídnout v současnosti vyžadovanou vysokou přesnost měření. Samozřejmě, jde o starší měřidla, avšak opravená s vyměněnými díly a samozřejmě vyčištěná. Navíc každý i repasovaný vodoměr musí splňovat současné přísné normy na přesnost.

Naopak nový vodoměr bude dobré použít, pokud chcete využívat například dálkových odečtů naměřených hodnot. I když na trhu najdete repasovaná měřidla s potřebným rádiovým modulem, většina repasovaných vodoměrů jsou starší kusy (ale nikoli historické, stáří repasovaných vodoměrů se obvykle pohybuje okolo osmi až desíti let) bez potřebných technologií.

Orientační ceny vodoměrů:

  • Běžný repasovaný vodoměr (antimagnetický): 170 – 200 Kč
  • Nový standardní vodoměr (antimagnetický): 290 Kč
  • Vodoměr s modulem pro dálkový odečet: okolo 500 Kč

Nedůvěřujte slepě obchodníkům, zaměřte se na normy a homologace

Mnoho dodavatelských firem na svých internetových stránkách nabízí různé vodoměry, které podle jejich slov není možné ovlivnit. Spíše než různá neověřená tvrzení obchodníků mají mnohem větší vypovídací hodnotu informace o tom, jaké normy dané měřicí zařízení splňuje. Kvalitní vodoměr by měl odpovídat normě ČSN EN 14154, která mimo jiná podstatná kritéria také přesně specifikuje ochranu měřidla před vnějším magnetickým polem. Dodavatel by měl též doložit, že daný vodoměr prošel zkouškami v některém z autorizovaných metrologických středisek a vyhovuje současným náročným požadavkům jak z hlediska přesnosti měření, tak i v odolnosti proti nelegálnímu ovlivnění. Používejte rovněž pouze vodoměry, které mají příslušná evropská typová schválení.

Zabránit podvodům mohou i dálkové odečty vodoměrů

Současným trendem jsou dálkové odečty spotřeby vody. V takovém případě není při sběru naměřených hodnot nutná osobní návštěva jednotlivých bytů, protože sběr dat probíhá na dálku pochůzkovým způsobem nebo z automobilu projíždějícího okolo domu. Dálkové odečty naměřených hodnot nejen zpřesňují a zlevňují rozúčtování, ale mohou zabraňovat i podvodům. Chytré vodoměry s radiovým komunikačním modulem totiž mohou provozovatele samy aktivně upozornit na pokus o nelegální zásah. Ne všechny vodoměry ale tuto funkci nabízí.

Dálkové odečty spotřeby vody – jaké jsou možnosti

Stále častěji se v bytových domech uplatňují měřiče tepla, vodoměry a indikátory na radiátorech, které umožňují dálkový odečet naměřených hodnot. Díky tomu je možné jednoduše sledovat spotřebu domácností, aniž by bylo nutné narušovat soukromí jednotlivých uživatelů. Odečet hodnot může probíhat velmi rychle během pochůzky technika (tzv. walk-by), případně z projíždějícího automobilu (drive-by).

Měřiče a indikátory s možností dálkového odečtu naměřených dat mohou majitelům výrazně ušetřit čas a náklady na rozúčtování spotřeby. Právě nižší náklady na odečty jsou hlavním argumentem pro zavádění této dražší technologie. Při dálkových odečtech je navíc možné provádět rozúčtování vícekrát ročně. Přesná návratnost investic do systémů sledování spotřeby s dálkovým odečtem hodnot se ale vyčísluje těžko. Odborníci hovoří o cca pěti až sedmi letech.

Výhodou měřičů s komunikačními moduly a možností dálkového odečtu hodnot je snadná integrace do systému takzvaného Smart Meeteringu. Ten umožňuje sledování spotřeby jednotlivých bytů na webu, a domácnosti se tak mohou rychle informovat o aktuální spotřebě energií a nákladech, a případně tak svoji spotřebu optimalizovat směrem k větším úsporám. Mnoho odborníků je však ke Smart Meteringu skeptických s tím, že aktuální spotřeba spoustu domácností prostě nezajímá a lidé jsou jen málo ochotni k úpravám svého životního stylu směrem k úsporám.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi