fbpx

Nejnovější trendy v měření spotřeby vody a tepla0

Nové technologie sledování spotřeby vody a tepla nejen zlevňují a zpřesňují odečty, ale také brání různým podvodům a pokusům o nezákonné ovlivnění měření. Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti měření spotřeby vody a tepla v bytových domech?

Dálkové odečty spotřeby vody a tepla

Stále častěji se v bytových domech uplatňují měřiče tepla, vodoměry a indikátory na radiátorech, které umožňují dálkový odečet naměřených hodnot. Díky tomu je možné jednoduše sledovat spotřebu domácností, aniž by bylo nutné narušovat soukromí jednotlivých uživatelů. Měřiče a indikátory s možností dálkového odečtu naměřených dat mohou majitelům výrazně ušetřit čas a náklady na rozúčtování spotřeby. „Investice do měřicího systému s dálkovým odečtem se majitelům vzhledem k nižším časovým nárokům na provedení odečtu brzy vrátí. V budoucnosti se navíc předpokládá, že odečty budou prováděny vícekrát ročně, což návratnost investice podstatně urychlí,” sdělil Petr Holyszewski, ze společnosti Enbra, která se měřením spotřeby vody a tepla zabývá. Přesná návratnost investic do systémů sledování spotřeby s dálkovým odečtem hodnot se ale vyčísluje těžko. Odborníci hovoří o cca pěti až sedmi letech.Odečet hodnot může probíhat velmi rychle během pochůzky technika (tzv. walk-by), případně z projíždějícího automobilu (drive-by).

Smart metering na Nazeleno.cz:

  • Smart metering pomáhá úsporám

  • Jsou chytré elektroměry bezpečné?

Standardizovaná komunikace přístrojů

Pro větší rozšíření technologií chytrého měření spotřeby jsou standardy komunikačních protokolů klíčové. Zatímco dříve výrobci měřičů a záznamových technologií používali svoje proprietární technologie, nyní se konečně univerzální standardy komunikace začínají rozšiřovat. Většina nově vyráběných měřidel a indikátorů komunikuje pomocí standardu Wireless M-Bus. To do budoucna umožní, aby zákazník nebyl vázán na portfolio produktů jediného dodavatele, ale mohl kombinovat v jednom systému zařízení od různých výrobců bez ztráty možnosti jejich rádiové komunikace. Bytová družstva a majitelé domů si tak budou moci zvolit nejvýhodnější technologie a a jejich komponenty, aniž by se musely omezit jen na jednoho dodavatele.

Reklama

Sledování spotřeby bytové jednotky na webu

Měřicí zařízení s možností dálkového odečtu naměřených hodnot umožňují snadnou integraci do systému takzvaného Smart Meeteringu. Ten umožňuje sledování spotřeby jednotlivých bytů na webu. Domácnosti se tak mohou rychle informovat o aktuální spotřebě energií a nákladech, a případně tak svoji spotřebu optimalizovat směrem k větším úsporám. Chytré měřicí přístroje totiž mohou zaznamenávat nejen celkovou, ale i denní spotřebu tepla a vody, a naměřená data bezdrátově pomocí radiového signálu či pomocí počítačové sítě předávat centrálnímu serveru.

Magneticky neovlivnitelné vodoměry

Hlavně při měření spotřeby teplé vody se dodavatelé, majitelé domů a společenstva vlastníků často potýkají se snahou spotřebitelů o nelegální ovlivnění vodoměrů. Stále častěji se proto instalují kvalitní antimagnetické vodoměry, jejichž mechanickou část nelze zastavit ani silným neodymovým magnetem. Moderní mechanické vodoměry také přesněji měří malé průtoky a lépe se vyrovnávají s tlakovými rázy při používání pákových baterií. Instalací kvalitních vodoměrů může majitel domu znatelně zpřesnit odečty a rozúčtování spotřeby vody v jednotlivých bytech.

Starší vodoměry lze zastavit silným magnetem a tím ovlivnit měření. U nových typů to již není možné. (Foto: Thinkstockphotos.com)

Měření spotřeby tepla pomocí ultrazvuku

Přestože se klasické mechanické měřiče spotřeby vody a tepla neustále zdokonalují, do domů si stále častěji hledají cestu také ultrazvuková měřicí zařízení, jejichž doménou byl dosud hlavně průmysl. Ultrazvukové měřiče tepla, vodoměry a průtokoměry nemají žádné pohyblivé části, jsou proto méně náchylné k poruchám, přesně měří i při nízkém průtoku vody a nabízejí velký měřicí rozsah. Ultrazvukové měřiče se používají hlavně při sledování spotřeby tepla. Jde většinou o technicky pokročilá zařízení s možností průběžného sledování a záznamu spotřeby (logování) a dálkového odečtu naměřených hodnot.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi