fbpx

Máte ověřený a správně nainstalovaný vodoměr? Sami si můžete zkontrolovat, zda je vše v pořádku0

Aby bylo možné zaručit bezchybné měření spotřeby vody, musí být vodoměr ověřený u příslušného autorizovaného metrologického orgánu. Neméně důležitá je ale také jeho správná instalace. Zda váš vodoměr splňuje všechny legislativní požadavky a je správně namontován, si můžete snadno ověřit sami.

Požadavek stanovený příslušným metrologickým zákonem pro pracovní měřidla zaručuje, že ověřené měřidlo měří s deklarovanou přesností, a lze jej tedy používat k účtování spotřeby vody. Vodoměry je nutné ověřovat periodicky, což znamená, že pokud je například vodoměr používán pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům, je nutné jej ověřovat v pětiletých cyklech, a není zde rozhodující, zda je přístroj určen pro studenou či teplou vodu. U vodoměrů, jež slouží pro standardní měření protečeného množství vody, platí ověřovací povinnost šest roků u měřidel na studenou vodu a čtyři roky u měřidel na vodu teplou.

Hledejte štítek

O metrologickém ověření vypovídá příslušný štítek na číselníku nebo těle vodoměru či na plombovací značce. „Prvotní ověření je u valné většiny dnes prodávaných vodoměrů deklarováno na jejich štítku, a to označením evropské shody, tedy písmeny ‚CE‘, a doplňkovým metrologickým označením – písmenem ‚M‘. U některých měřidel je možné se setkat i se značkou prvotního EHS ověření na štítku s bílým podkladem. Následně ověřené měřidlo poznáte dle štítku s modrým podkladem a označením autorizovaného metrologického střediska ve formátu ‚K xx‘. Rok, ve kterém k ověření došlo, je ve všech typech označení reprezentován posledním dvojčíslím daného roku a tvoří základ výpočtu platnosti ověření,“ sdělil Karel Hajman, produktový manažer společnosti ENBRA, která se zabývá měřením a rozúčtováním spotřeby tepla a vody. V České republice se doba platnosti ověření ovšem počítá až od začátku roku následujícího.

Reklama

Různé štítky na vodoměrech, které vypovídají o jejich metrologickém ověření.

Pozor na montážní polohu vodoměru

Důležitá je rovněž správná montáž vodoměru, kterou by měla provádět proškolená firma vlastnící osvědčení o registraci, jež bylo vydáno Českým metrologickým institutem. U vodoměrů je také důležité přesně dodržet dovolenou montážní polohu. Vodoměr určený k instalaci pouze ve vodorovné poloze nesmí být tedy umístěn svisle, a naopak. Předepsanou polohu horizontální určuje písmeno H, svislou potom písmeno V. Na novějších měřidlech jsou tyto polohy spjaty s číselným koeficientem měřícího rozsahu „R“. U starších měřidel je označení dovolené polohy umístěno za třídou přesnosti, která se dříve označovala velkými písmeny abecedy. Nelze rovněž zaměňovat vodoměry pro teplou a studenou vodu.

Ačkoli se vodoměry určené pro teplou vodu ve většině případů označují červeným potiskem číselníku, směrodatná je pouze teplotní třída vodoměru, jejíž specifikaci najdete mezi údaji na číselníku. Jako měřidlo spotřeby teplé vody instalované u uživatele je nutné používat vodoměry s teplotní třídou minimálně T70 nebo T30/70. A to jen tehdy, pokud se neprovádí termická desinfekce proti Legionelle. V takovém případě je nutné použít měřidla teplotních tříd T90 nebo T30/90.

Závěrem lze doporučit častější kontrolu spotřeby vody a shody naměřených údajů na patním měřidle a bytových vodoměrech. Tyto častější kontroly, a monitoring samotný, umožňují nejen zpřesnit rozúčtování spotřeby vody, ale též zavčas odhalit případné poruchy rozvodů nebo nestandardní chování konečných spotřebitelů. Občasnou vizuální kontrolu vodoměru a naměřených hodnot by proto měly provádět i samotné domácnosti.

Ověřovací lhůty podle typu měřidla:

Druh měřidla Ověřovací lhůta Teplotní třída
Vodoměry – studená voda 6 let T30, T50
Vodoměry – teplá voda 4 roky T30/90, T90, T30/70
Vodoměry používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům 5 let T30, T50, T30/90, T90, T30/70

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi