fbpx

Revitalizace bytového domu krok za krokem0

Revitalizace bytového domu je sice náročný úkol, má však velký efekt. Nejen že snížíte náklady na vytápění a teplou vodu, ale také nezanedbatelně zvýšíte komfort bydlení. Uvažujete o revitalizaci bytového domu? Shrnuli jsme pro vás postup do několika základních kroků.

Krok 1 – energetický audit budovy

Základním krokem je vypracování energetického auditu budovy. Ten obsahuje všechny důležité informace, na jejichž základě se pak mohou majitelé či společenství vlastníků kvalifikovaně rozhodnout, která opatření v rámci revitalizace domu realizovat a jaké budou jejich přínosy. Součástí auditu je kromě návrhu možných variant také doporučení dalšího postupu a opatření nutných k revitalizaci.

Energetický audit mimo jiné obsahuje:

  • Popis stávajícího stavu domu,
  • vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
  • návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
  • varianty z návrhu jednotlivých opatření,
  • výběr optimální varianty opatření.

Krok 2 – vypracování projektové dokumentace

Na energetický audit pak navazuje vypracování projektové dokumentace s položkovým rozpočtem. Jde o nezbytný krok k realizace celé revitalizace a získání stavebního povolení. Projektová dokumentace bude sloužit jako závazné vodítko při vlastní realizaci – předepisuje, co, kde a jak se má provádět.

Reklama

S financováním revitalizací domů mohou pomoci banky – pro majitele, bytová družstva a společenstva vlastníků nabízí výhodně úročené úvěry s dlouhou dobou splatnosti.(Foto: Thinkstockphotos.com)

Krok 3 – podání žádosti o stavební povolení

Stavební povolení vydává místní stavební úřad. Je potřeba se připravit zejména na delší úřední proces. Úřad může vyžadovat další dokumenty, jako je vyjádření správců inženýrských sítí či hasičů případně stanovisko památkového ústavu.

Krok 4 – příprava výběrového řízení a zajištění financování

Revitalizaci bytového nemusí majitelé, družstva či společenstva vlastníků financovat ze svých zdrojů, ale je možné využít úvěrů od bankovních domů, které se na tyto finanční produkty specializují. Mnohé banky totiž nabízejí pro společenstva vlastníků úvěry s výhodnými podmínkami.

Krok 5 – výběr realizační firmy

Pro výběr realizační firmy je dobré si udělat malé výběrové řízení. Oslovením alespoň tří firem získáte lepší přehled o cenách a pracích, které je v rámci projektu potřeba udělat. Vyhnete se tak zbytečným výdajům. Cenové nabídky jednotlivých firem lze také velmi dobře porovnat mezi sebou. Podobným způsobem vybírejte také odborníky na technický dozor projektu.

Bytové domy na Nazeleno.cz:

  • Kroky k pasivními panelovému domu

  • Větrání bytových domů se často podceňuje

  • Jaká je nejvýhodnější tloušťka izolace pro zateplení

 Krok 6 – podání žádosti o dotaci

Teprve v tomto okamžiku přichází na řadu podání žádosti o dotaci. Aktuálně je možné využít program Panel 2013+, v rámci kterého mohou majitelé bytových domů, družstva či společenstva vlastníků získat státní toporu na rekonstrukci domu. Metodiku podávání žádostí podrobně popisují materiály na webu Státního fondu životního prostředí, který má agendu programu na starosti. Mezi doklady, které je nutné k žádosti přiložit, patří mimo jiné projektová dokumentace a rozpočet projektu s uvedenými zdroji financování.

Krok 7 podpisy smluv a zahájení realizace

Následují podpisy smluv s dodavatelskými firmami a bankou a čerpání úvěru. V případě, že máte vyřízené stavební povolení a zabezpečený zábor pozemku, je možné stavbu zahájit.

Krok 8 – dokončení díla, kolaudace, čerpání dotace

Po dokončení díla následuje jeho přejímka a podání žádostí o kolaudaci. Po kolaudaci pak proběhne čerpání státní dotace.

Autor: Redakce Nazeleno.cz