fbpx

Bytové domy: Dálkové odečty spotřeby vody jsou pro majitele a bytová družstva výhodné0

Od 1. 1. 2017 začne platit směrnice EU o energetické účinnosti, která nařizuje, aby majitelé domů umožnili domácnostem průběžně sledovat jejich spotřebu vody a energií. Vhodným řešením jsou měřiče s technologií dálkového odečtu naměřených hodnot.

Technologie dálkových odečtů zpřesňuje a zlevňuje rozúčtování a při splnění dalších technologických podmínek umožňuje domácnostem lépe sledovat jejich reálnou spotřebu. Ve spolupráci s odborníky jsme se podívali na výhody dálkových odečtů spotřeby pro majitele domů a bytová družstva.

Jednodušší a levnější rozúčtování

Měřiče spotřeby, které jsou vybaveny modulem pro rádiovou komunikaci, umožňují odečítat spotřebu na dálku bez nutnosti vstupu do bytů. Odečet hodnot je proto rychlejší a levnější. „Díky měřičům a indikátorům s možností rádiové komunikace mohou být hodnoty odečítány buď pochůzkovým způsobem, nebo, a to ještě pohodlněji, z projíždějícího automobilu. Odečet spotřeby v bytech je tedy velmi rychlý a pro majitele i výrazně levnější,“ sdělil Petr Holyszewski, produktový manažer společnosti ENBRA. Investice do měřičů s možností dálkových odečtů hodnoty se majitelům díky tomu vrátí zhruba za 5 let, protože se výrazně sníží náklady na pracovníky, kteří odečet provádějí.

Reklama

Spotřebu lze odečítat přesněji

Dálkový odečet probíhá automaticky, nejčastěji pomocí komunikačního standardu Wireless M-Bus. Díky tomu, že přístroje komunikují přímo s odečtovým zařízením, se výrazně sníží počet chyb zaviněných lidským faktorem. „Jeden pracovník, vybavený přístrojem pro bezdrátový sběr hodnot, může odečítat několik různých typů měřičů, například vodoměry a indikátory topných nákladů. Díky větší rychlosti může odečet probíhat i vícekrát ročně, což umožní přesnější sledování spotřeby bytových jednotek,“ popisuje další výhody dálkových odečtů Petr Holyszewski. Komunikační standard má navíc ještě jednu výhodu. Není nutné se omezovat na přístroje jedné značky v celém technologickém řetězci odečítání. Stačí, aby všechny prvky tento standard podporovaly.

Lepší ochrana proti podvodům

Mnoho majitelů domů a bytových družstev se potýká s podvodníky, kteří se snaží o nelegální ovlivnění vodoměrů například silným magnetem či fyzickým zásahem do přístroje. I tomu mohou měřiče s možností bezdrátové komunikace zabránit. Moderní měřicí zařízení totiž mohou při pokusu o nelegální ovlivnění spotřeby na dálku upozornit rozúčtovatele a ten může ihned sjednat nápravu. Častější odečítání též pomůže odhalit případné velké výkyvy ve spotřebě, a tím i upozornit na možný nelegální zásah do měření. Moderní měřicí zařízení jsou navíc přesnější. Například moderní vodoměry zaznamenávají hodnoty i při velmi nízkém průtoku vody.

Domácnosti budou moci lépe sledovat svoji spotřebu

Díky standardizované bezdrátové komunikaci a častějším odečtům bude možné měření spotřeby vody a data z indikátorů topných nákladů zahrnout do systémů takzvaného chytrého měření – smartmeteringu. Pro spuštění systému chytrého měření je třeba vybavit objekt bezdrátovým komunikačním rozhraním (například rádiovými uzly), které sbírá data a distribuuje je přes internet k dalšímu zpracování. Po instalaci potřebných zařízení umožňuje smartmetering účastníkům sledovat jejich aktuální spotřebu vody a energií na webu a s daty případně dále pracovat. Kvalitní sledování spotřeby, a tedy i nákladů, může rovněž napomoci větším úsporám. Předpokládá to však ochotu obyvatel domácnosti nejen spotřebu sledovat, ale případně též upravit jejich životní styl směrem k možným úsporám. Zaleží také na rozúčtovateli, jaká data a v jaké podobě domácnostem poskytne.

Kam dál pro více informací?

  • Smartmetering a úspory energie

  • Trendy v měření spotřeby vody a tepla

  • Podvody s vodoměry – jak se jim efektivně bránit?

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi