fbpx

Větrací jednotky s rotačním výměníkem0

O nezbytnosti větrání se zpětným získáváním tepla nízkoenergetických anebo pasivních domů již v dnešní době není snad pochyb. Rekuperační jednotky s rotačním výměníkem nabídnou nejvyšší účinnost předávání teplené energie.

Pro dosažení požadovaných tepelně izolačních vlastností pasivních a nízkoenergetických domů je nezbytná vzduchotěsná obálka. Požadavky co možná nejvyšší vzduchotěsnosti ale jdou do přímého rozporu se zajištěním příjemného klimatu pro obyvatele, které prostě bez výměny vzduchu zabezpečit nelze. A každá výměna vzduchu, lidově řečeno větrání, je spojena s tepelnými ztrátami. Nyní bude pouze záležet na výběru vhodného větracího systému do domu.

Bez větrání s rekuperací to nejde

Větrat objekty s nízkými tepelnými ztrátami bez zpětného získávání tepla z odtahovaného vzduchu je z hlediska bilance tepelných ztrát prostě nemyslitelné. Tepelné ztráty spojené s větráním budou příliš vysoké (investice spojené se zateplením budou vynaloženy zbytečně) a na straně druhé nastanou problémy s udržením zdravého a příjemného vnitřního klimatu.

Na trhu existuje řada větracích systémů se zpětným získáváním tepla, ať jsou to decentrální systémy nebo centrální zařízení s různými typy větracích jednotek o velmi rozdílné účinnosti. Větrací jednotky s křížovým výměníkem (celoroční účinnost cca 50 %), protiproudé výměníky s celoroční účinnosti cca 70 %, až po rotační výměníky s účinností okolo 82 %.

Rotační výměníky předávají také vlhkost vzduchu

Přednosti rotačních výměníků byly využívány především při větrání velkých objektů, jako jsou restaurace, obchodní centra apod. Ruku v ruce s požadavky na snižování energetické náročnosti a neustálým zdokonalováním výrobních technologií se postupně začínají uplatňovat i v běžných rodinných domech.

Výhodou těchto výměníků je nejen jejich vysoká účinnost, ale současně i fakt, že tento typ výměníků přenáší vlhkost. Tuto skutečnost uživatelé ocení především v zimě, kdy je jakékoliv větrání spojeno se snižováním relativní vlhkosti vzduchu. V suchém zimním vzduchu se totiž zvyšuje riziko nachlazení a dalších potíží s dýchacími cestami..

Častý argument výrobců klasických typů větracích jednotek (s křížovým nebo protiproudým výměníkem), že dochází k směšování odtahovaného s přívodním vzduchem, a tím jeho znehodnocení, je již dávno překonaný a technologicky vyřešený.

Větrací jednotky CASA

Větrací jednotky CASA s rotačním výměníkem R 85 a R 120 dodávané firmou Nativa jsou vybaveny speciálním systémem Recota. Ten automaticky zajišťuje vyrovnání tlaků v přívodní a odtahové větvi takovým způsobem, že pokud je větrací jednotka provozována v běžném větracím režimu, je mísení vzduchu nulové a v těch nejnepříznivějších podmínkách (při maximální intenzitě větrání) činí do 5 %, což je z hlediska hygieny i komfortu prakticky zanedbatelné.

Větrací jednotky jsou vybaveny předfiltry třídy G4 a filtry třídy F7 jak v přívodní, tak i odtahové větvi, čímž je zajištěna čistota a účinnost rotačního výměníku po velmi dlouhé časové období. Úsporné EC motory pro pohon rotačního výměníku a ventilátorů (plynule nezávisle nastavitelné) v kombinaci a automatickým by-passem zajišťují nízkou spotřebu energie.

Další vychytávkou větracích jednotek CASA je možnost připojení ke kuchyňské digestoři, čímž docílíte účinného odvětrání kuchyně v době přípravy pokrmů. Kuchyňské digestoře Premium nemají vlastní ventilátor – jsou připojeny k větrací jednotce. Intenzitu a dobu odvětrání kuchyně si uživatelé mohou regulovat pomocí zabudovaného ovladače na kuchyňské digestoři. Ty mohou být ostrůvkové, nebo u stěny nad varnou deskou.

Výhodou tohoto řešení je snížení hladiny hluku při chodu klasické kuchyňské digestoře s ventilátorem a není potřeba samostatného odvodu vzduchu z kuchyňské digestoře. Každý další průchod tepelně izolační obálkou domu zvyšuje riziko spojené se vznikem tepelného mostu a všemi důsledky s tím související.

Větrací jednotka a vysokým uživatelským komfortem

Uživatelský komfort a velmi intuitivní ovládání větracích režimů zabezpečuje řídicí jednotka Premium, na které si nastavujete jednotlivé větrací režimy včetně časových úseků. Příjemnou vychytávkou je např. funkce snadného zapálení krbové vložky, jednoduché spuštění režimu letního nočního předchlazení.

Větrací jednotku je možné dovybavit dalšími volitelnými snímači, např. snímač pohybový, snímač znečištění CO2, relativní vlhkosti apod., nebo modulem, který umožní včlenit řízení větrací jednotky do nadřazeného inteligentního systému pro celý dům. Součástí komplexních dodávek jsou např. střešní vyústky, účinné protihlukové tlumiče, směrové vyústky a různé typy vzduchotechnického potrubí. Kompletní zaregulování a nastavení systému je základní podmínkou předávacích protokolů v rámci záručních podmínek.

Větrací jednotky s rotačním výměníkem nabízí v současné době nejvyšší účinnost získané energie z odtahovaného vzduchu. Dalším kladem větracích jednotek CASA je přenos vlhkosti, čímž nedochází k snižování relativní vlhkosti v domě hlavně během mrazivých dnů v zimním období. Instalací větracích jednotek s rotačním výměníkem firmy Nativa zvolíte uživatelsky velmi komfortní a sofistikované řešení, s dlouhou životností a minimálními nároky na obsluhu.

Nativa spol. s r.o.

Ing. Rodan Michlík

mob.: 420 724 592 020

www.nativa.biz.

Autor: Komerční sdělení