fbpx

Klimatizace: Jaká je spotřeba?0

Jak úsporně používat klimatizaci

Léto je tady v celé své síle. V bytech i kancelářích je horko na padnutí a klimatizace běží naplno. Víte ale, jaká je její spotřeba? Jak klimatizaci efektivně používat, aby nespotřebovala velké množství energie?

Horko a slunce k létu patří. Když jsme u vody, tak sluneční paprsky oceníme. Doma nebo v kanceláři však může být vedro nepříjemné a úmorné a my se rozhodneme zapnout klimatizaci. Její provoz však není zadarmo a může nám nepříjemně navýšit účet za energie. Podívejte se, jak správně používat klimatizaci, ochladit se a ušetřit energii.

„Spotřebu energie u klimatizace ovlivňuje to, jaký zvolíte provozní režim, jak využíváte funkce ovladačů a jak klimatizaci udržujete.“

Reklama

Spotřeba energie se u klimatizací může navyšovat nejen kvůli technickým možnostem jednotlivých zařízení a systémů (podrobněji o úsporách klimatizací v článku „Vybíráme klimatizaci: nejčastější chyby a nedostatky“), ale závisí také na tom, jak klimatizaci používáte.

Pravidla úsporného provozu společná všem typům klimatizací jsou založena na tom, že je budete respektovat už při výběru zařízení. V provozu pak vyžaduje úspora energie aktivní přístup. Pokud se spolehnete pouze na režim AUTO nebo budete používat jeden způsob nastavení pro všechny teplotní podmínky, nebude klimatizování ani komfortní, ani úsporné.

SERIÁL: Klimatizace, chlazení a větrání

   – Klimatizace do bytu: Jak ji vybrat?

   – Klimatizace a spotřeba energie

   – Novinky na trhu s klimatizacemi

   – Pasivní klimatizace chladí zadarmo

   – Vybíráme ventilátory a větráky

Vhodná teplota v bytě

Nejvíc ušetříte, zvolíte-li klimatizaci s kompresorem, jehož výkon bude přiměřený k dosažení vámi požadované teploty v chlazené místnosti. V našich podnebných podmínkách je vhodnou volbou teplota 24 °C (± 2 °C). Obecné doporučení říká, že teplota nastavená v klimatizované místnosti se má od venkovní teploty lišit maximálně o 7 °C. Dodržováním tohoto pravidla prospějete vaší peněžence, ale především budete šetřit vlastní zdraví.

Optimálně klimatizovaný prostor přináší pohodu i úsporu peněz
Optimálně klimatizovaný prostor přináší pohodu i úsporu peněz. Zdroj: www.comfort-king.com

Pro zvolení vhodné teploty je dobré si uvědomit, že údaj nastavený na displeji ovladače ukazuje teplotu vzduchu, který vnitřní jednotka nasává, protože až na výjimky je teplotní senzor umístěn přímo ve vnitřní jednotce. Pokud nastavíme 24 °C, klimatizace bude ochlazovat nebo odvlhčovat, dokud v místě, kde je vnitřní jednotka, nebude 24 °C. Jestliže jste daleko od vnitřní jednotky, bude tam pravděpodobně tepleji. Optimální nastavení termostatu je třeba vždy vyzkoušet.

Režim chlazení – energeticky náročný základ

Výchozím režimem všech druhů klimatizací je chlazení. Režim chlazení používá řada z nás za situace, kdy přijdeme domů z práce, v bytě je 32 °C a my s tím chceme rychle něco udělat, nebo používáme z nějakého důvodu klimatizaci jen příležitostně. Jak režim chlazení funguje? Kompresor pracuje na plný výkon a ventilátor jede také naplno, pokud ručně nevynutíme nižší otáčky. Po ochlazení na požadovanou teplotu se v případě systému fix speed kompresor vypne a vzduch pomocí ventilátoru dále cirkuluje, v případě inverteru dojde ke snížení výkonu a udržování nastavené teploty.

Režim chlazení, ventilátor na maximální otáčky, termostat na 24 °C
Režim chlazení, ventilátor na maximální otáčky, termostat na 24 °C. Foto autorka

V režimu chlazení je důležité, aby ventilátor ve vnitřní jednotce pracoval na maximální otáčky, protože jedině takto dochází k optimálnímu odebírání tepla z klimatizovaného prostoru a tvoří se minimum námrazy a kondenzátu. Vzduch je také lépe po prostoru rozptýlen, ale musíme počítat s permanentním průvanem, což nemusí každému vyhovovat. Snížit spotřebu energie můžeme až v momentě, kdy dosáhneme požadované teploty v místnosti, a to tak, že přepneme do režimu odvlhčování (viz níže).

Nesprávnou kombinací nastavení je nízká teplota při nízkých otáčkách, kdy se tvoří mnoho kondenzátu a příliš studený vzduch je špatně distribuován v prostoru (u jednotky je zima, na druhém konci místnosti teplo). Klimatizace pracuje neekonomicky, a navíc není v místnosti příjemně. Úspora při snížení otáček je prakticky nulová, ventilátor v porovnání s kompresorem se na spotřebě elektřiny podílí minimálně.


Vše o cenách energií na www.cenyenergie.cz

Optimální odvlhčování

U systémů inverter je v našem podnebí nejpříjemnější provozním režimem odvlhčování. Inverter pracuje v režimu odvlhčování účinně a zároveň ekonomicky. Venkovní jednotka se cyklicky zapíná na plný výkon, a to v intervalech okolo 5 minut na dobu cca 2 minuty. Vnitřní jednotka pracuje na nejnižší otáčky, takže dochází ke kondenzaci až namrzání vzdušné vlhkosti na výparníku vnitřní jednotky, po chvíli se ventilátor i venkovní jednotka vypnou, námraza roztaje a v kapalné formě odteče do odpadu.

Režim odvlhčování, termostat na 24 °C
Režim odvlhčování, termostat na 24 °C. Foto autorka

Pozor na nejlevnější klimatizace fix speed (splity i mobilní klimatizace), kde odvlhčování může znamenat snížení otáček ventilátoru vnitřní jednotky za současného trvalého chodu kompresoru. Nejen že neustále do místnosti proudí studený vzduch, ale kompresor odebírá proud nepřetržitě, a tím neúměrně rostou provozní náklady. U systému fix speed je tedy zapotřebí zjistit, jak režim odvlhčování funguje, protože existují různé varianty.

V každém případě při odvlhčování z jednotky fouká chladný vzduch pomalou rychlostí a rozpálená místnost se takto ochlazuje velmi dlouho. Ekonomicky je pro režim odvlhčování výhodnější, když se klimatizovaný prostor vůbec neohřeje, proto je lépe při celodenním provozu pustit odvlhčování hned ráno a nechat ho běžet celý den, popř. i v noci. Z hlediska spotřeby energie je to řešení, při kterém je úspora největší (výjimku tvoří výše zmíněné systémy s trvalým chodem kompresoru). Další úsporu může znamenat noční režim.

Noční režim odvlhčování, automatické vypnutí za 7 hodin
Noční režim odvlhčování, automatické vypnutí za 7 hodin. Foto autorka

Úsporný a komfortní noční režim (sleep)

Klimatizace většinou nabízejí uživatelům komfortní a úsporný noční režim (výjimku tvoří nejlevnější zařízení). Invertery mají noční režim zpravidla komfortnější z hlediska hluku, než ostatní typy (pro srovnání: inverter – od 20 dB, kompaktní mobilní klimatizace – minimálně kolem 50 dB). Obecně platí, že v nočním režimu každý systém sníží otáčky ventilátoru vnitřní jednotky na minimum a také upravuje teplotu. Ta časem pomalu roste vzhledem k původně nastavené hodnotě, aby nám v noci nebyla zima.

Nárůst teploty je provázen snižováním energetické náročnosti provozu. U většiny klimatizací se dá v nočním režimu provoz časovat, tzn. že za chladnějších nocí může být klimatizace v provozu kratší dobu, čímž se opět snižují náklady. Vzhledem k tomu, že v našich podmínkách není extrémně vysokých nočních teplot tolik, je režim sleep spíše vítaným bonusem, který může být v zásadě nahrazen režimem odvlhčování.

Autor: Redakce Nazeleno.cz