fbpx

Vyplatí se vyměnit starou ledničku za novou?0

Dokud stará lednička, pračka či myčka funguje, často nemáme žádný důvod k jejich výměně. Výměnou starého elektrospotřebiče za nový ale můžeme ušetřit elektřinu a ulehčit tak rodinnému rozpočtu. Kdy se vyplatí vyměnit starý spotřebič za nový?

Uvažujete o koupi nové a úspornějí ledničky, pračky či myčky? Rozhodování máte možná o to složitější, že váš starý elektrospotřebič stále funguje. Podle posledních průzkumů se průměrné stáří elektrospotřebičů v českých domácnostech pohybuje v rozmezí 8 až 10 let. U většiny spotřebičů přitom došlo během posledních let k výraznému zvýšení jejich energetické účinnosti a od devadesátých let spotřeba energie jednotlivých elektrospotřebičů klesá.

„Koupě nové lednice se vyplatí v případě, kdy nahradíme starou lednic výrazně účinnější – v energetické třídě A++.“

Reklama

Podívejme blíže na čísla týkající se chladniček, které patří k výrazným konzumentům elektřiny každé domácnosti. V českých domácnostech je jejich průměrné stáří 9 let. Nejnovější modely chladniček (energetická třída A++) přitom spotřebují na svůj provoz až třikrát méně energie než jejich předchůdci z počátku devadesátých let. Právě u chladniček se zároveň nejvíce projevují účinky působení zubu času. Zejména stárnutí izolační pěny a těsnění se podílí na tom, že používané chladničky zvyšují svou spotřebu přibližně o 1–2 % ročně. Přitom právě chladničky a jejich kombinace patří ke služebně nejstarším spotřebičům v českých domácnostech.

SERIÁL: Úsporné spotřebiče

    – Nejúspornější ledničky? A+++

    – TEST spotřeby ledniček 

    – Kde se vám doma ztrácí elektřina?

    – TEST: Myčka vs. ruční mytí 

    – Pohotovostní režim: Zloděj elektřiny

Staré spotřebiče = „žrouti“ elektřiny?

To, že stárnutí spotřebičů může zvyšovat jejich energetickou spotřebu, cítíme všichni tak nějak intuitivně. Tento fakt je nicméně dokázaný jen u výše zmíněné chladící techniky. Pro pračky a myčky nejsou odpovídající technická data, která by sledovala jejich spotřebu energie v průběhu stárnutí za běžného provozu, k dispozici. Přesto lze očekávat, že provozní opotřebení mechanických částí praček a myček (např. zvýšené tření) také způsobuje pomalý nárůst spotřeby elektřiny.

Vyměnit starou lednici za novou? Rozhodujete se podle toho, kolik elektřiny ušetříte
Vyměnit starou lednici za novou? Rozhodujete se podle toho, kolik elektřiny ušetříte

Nezapomínejme nicméně na to, že rostoucí spotřeba energie vlivem stárnutí spotřebičů není to samé jako vyšší energetická náročnost způsobená nesprávnou obsluhou. Dbejte proto na pravidelnou údržbu chladničky, pračky i myčky, při níž odstraníte případné usazeniny na topných tělesech či námrazu a usazeniny na kondenzátoru.

Nová lednička a návratnost investice

Než ale poběžíte do obchodu koupit nový spotřebič, nejprve se zamyslete, zda se opravdu vyplatí ten stávající vyměnit. Tuto otázku je možné posuzovat přinejmenším ze dvou úhlů pohledu. Prvním je tzv. environmentální návratnost, vypovídající o tom, po jaké době se na úsporách vrátí energie vložená do výroby nového spotřebiče. Přiznejme si však, že jde spíše o abstraktní pojem, který asi nebude tím hlavním motivem výměny staré ledničky za novou. Druhým úhlem pohledu je pro běžného uživatele uchopitelnější ekonomická návratnost; tedy doba, kdy úspory z nového spotřebiče převýší náklady na jeho pořízení.


Staré myčky a lednice spotřebují na svůj provoz více energie než nové modely

Pokud jde o environmentální dopady spotřebičů v rámci celého jejich životního cyklu, bere se v potaz období od výroby spotřebiče až po jeho recyklaci (distribuce, výroba, materiál, spotřeba vody a energie). Kdo by řekl, že i v tomto dlouhém životním cyklu chladniček a praček představuje fáze domácího provozu zdaleka nejvýraznější energetické a environmentální dopady. Domácí provoz předčí další životní fáze elektrospotřebiče jak v procentu celkové spotřeby energie, tak u potenciálu globálního oteplování, ale i z hlediska kumulované environmentální zátěže.

Kdy se tedy koupě nového spotřebiče vyplatí?

Pro každou domácnost je ovšem důležité, za jak dlouho se nám vrátí investice do nového spotřebiče. O tom rozhoduje jeho energetická náročnost – čím méně elektřiny spotřebič zkonzumuje, tím více peněz ušetříme a tím rychleji se nám investice vrátí. Logické je, že čím větší bude rozdíl ve spotřebě elektřiny u nového a starého spotřebiče, tím kratší bude návratnost investic. Výměna starého spotřebiče za nový má tedy význam především v případě, nahrazujeme-li starý spotřebič vysoce účinným zařízením. U ledniček platí, že bychom měli sáhnout po těch v energetické třídě A+ nebo A++.

Tabulka ukazuje energetickou a environmentální návratnost u vybraných spotřebičů
Tabulka ukazuje energetickou a environmentální návratnost u vybraných spotřebičů. Zdroj: SEVEn

Tabulka od autorů Rüdenauera a Gensche z německého Öko-Institutu naznačuje, že energetická i environmentální návratnost pro všechny spotřebiče vyrobené před rokem 2000 je kratší než 3 roky. V takových případech se vám investice do nových elektrospotřebičů poměrně brzy vrátí. Úsporné spotřebiče totiž potřebují na svůj běžný provoz až několikanásobně méně energie i vody než jejich předchůdci. Obměna starých domácích spotřebičů, která přijde ve vhodnou dobu, prospěje v dlouhodobějším horizontu nejen našim peněženkám, ale i životnímu prostředí.

Více informací o tom, zda vyměnit domácí spotřebiče za nové, najdete v nové publikaci Domácí elektrospotřebiče a jejich obměna v domácnostech, kterou vydalo SEVEn (Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.)

Autor: Redakce Nazeleno.cz