fbpx

Nejlepší lednice je A+++. Pozor na znaménka!0

Nejúspornější lednice nesou označení A+++, nejhorší jsou naopak v kategorii A. Nejen to potvrdí nové energetické štítkování, které se začne v obchodech objevovat koncem roku 2011. Podívejte se, na co si dát pozor!

Pokud se chystáte na nákup chladničky, pračky, myčky nebo televizoru, čekají vás od konce roku v obchodech změny. Nové spotřebiče ke svému provozu potřebují stále méně elektrické energie, a tak je potřeba těmto trendům přizpůsobit také energetické štítky.

Nové štítky lépe odráží používání spotřebičů v praxi.“

Reklama

Energetické štítky většina z nás vnímá jako samozřejmou součást informací o celé řadě domácích spotřebičů. Energetické štítky umožňují spotřebitelům, aby mohli mezi sebou při nákupu snadno porovnat jednotlivé spotřebiče a nakonec si vybrat ten energeticky nejúspornější.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Úsporné spotřebiče

– Jak vybrat úspornou lednici

– Vybíráme úspornou pračku

– Kolik ročně stojí lednice?

– Energetické třídy spotřebičů

Rozšíření energetické třídy A

Energetickou náročnost domácích spotřebičů označovala doposud písmena A až G. Tato energetická škála postupně přestává plnit svoji funkci vlivem neustálého rozvoje spotřebičů, které ke svému provozu potřebují stále méně elektřiny.


Nové energetické štítky zohlední využívání spotřebičů v praxi. Zdroj: Thinkstockphotos

Významnou změnou v oblasti energetických štítků je rozšíření energetické třídy A. Velká část dnešních spotřebičů dosahuje lepších parametrů, než jaké jsou stanoveny pro tuto kategorii. Obchodníci sice již delší dobu v praxi pro takové výrobky používají označení A+, A++ a A+++ (každé plus znamená snížení spotřeby elektrické energie o 10 % oproti třídě A). Dosud však toto označování nebylo oficiálně schváleno, což se na konci tohoto roku změní.

Co je to energetický štítek?

Energetický štítek nám má usnadnit výběr nového elektrospotřebiče. Klíčovým údajem na štítku je třída energetické účinnosti, která je značena písmeny A-G. Úsporným spotřebičům náleží písmeno A. V současné době najdete i spotřebiče v energetické třídě A+, A++ a v případě lednic i A+++. Od července 2010 nesmí být na trh v Evropské unii uváděny chladničky a mrazničky v kategorii B a horší. Kromě zařazení spotřebiče do některé z energetických tříd najdete na energetickém štítku také další údaje – například o roční spotřebě energie, o užitném objemu nebo o hluku.

novinkách v energetickém štítkování si přečtěte také v článku Energetické třídy spotřebičů: Spotřeba za rok a lednice A+++

I přes rozšíření třídy A o další tři kategorie zůstane na většině energetických štítků zobrazena stupnice čítající sedm tříd. V praxi to znamená, že pokud bude např. výrobek zařazen do energetické třídy A+++, bude stupnice na štítku začínat touto kategorií a končit písmenem D, přičemž horní třída bude zobrazena zeleně a spodní červeně.

Nový a starý štítek u chladniček a mrazniček

Chladničky patří v domácnostech k největším žroutům elektrické energie, energetickým štítkům těchto spotřebičů je proto třeba věnovat náležitou pozornost.


Starý (vlevo) a nový energetický štítech chladniček a mrazniček

U nových energetických štítků se na první pohled mění jejich grafická podoba. Že se jedná o nový štítek, poznáme mimo jiné díky umístění znaku Evropské unie v horní části štítku (dříve byl umístěn dole).

Další změnou je zavedení jazykové neutrality nových energetických štítků. Na původním štítku můžeme najít česky psané pojmy, které jsou již na novém štítku nahrazeny piktogramy. U chladniček se konkrétně jedná o piktogram lednice pro vyjádření objemu chladicího prostoru, sněhová vločka představuje symbol pro označení objemu mrazicího prostoru. Ostatní slovní popisy byly vynechány, jedinou výjimkou je pojem „energie“, který je uveden v několika jazycích. Nová úprava tak sjednocuje podobu štítků na celoevropské úrovni.

Nové energetické štítky u praček a myček

U praček a myček se změny týkají také některých informací, které se postupem času staly nadbytečnými. Konkrétně se jedná o třídu účinnosti praní, resp. mytí, protože všechny současné spotřebiče splňují parametry pro třídu A. Na štítku také nově najdeme údaje o roční spotřebě vody a energie, namísto spotřeby na jeden prací, resp. mycí cyklus.

Nové štítky také lépe odráží běžné používání spotřebičů. Např. u praček bude nově zahrnuta spotřeba energie při praní poloviční náplně pračky při teplotě 40 °C, na rozdíl od dřívější metodiky, která zvažovala pouze praní zcela naplněné pračky při teplotě 60 °C.


Nové energetické štítky – (zleva) pračky, myčky, televizory

Energetické štítky nově i pro televizory

Úplnou novinkou, kterou při nákupech jistě ocení řada spotřebitelů, je zavedení povinnosti uvádění energetických štítků pro televizory. Díky trendu snižování spotřeby energie můžeme do budoucna počítat s tím, že se seznam spotřebičů označených energetickými štítky bude dále rozšiřovat.

Energetické štítkování: Změny 2011

  • Rozšíření energetické třídy A (A+, A++, A+++)
  • Energetický štítek pro televizory
  • Nová metodika měření vycházející z běžného užívání výrobků
  • Zrušení nadbytečných informací na štítcích
  • Nové informace na štítcích
  • Jazyková neutralita štítků
  • Štítky v internetových obchodech
  • Energetická třída v reklamách a propagačních materiálech

Co se změní v obchodech?

V průběhu prosince 2011 začne platit povinnost označování výrobků novými štítky nejen v kamenných prodejnách, ale i v internetových obchodech nebo při katalogovém prodeji. Povinnost zveřejňovat informace o energetické třídě spotřebiče bude platná také v propagačních a reklamních materiálech uvádějících cenu nebo spotřebu daného výrobku.


Porovnání energetické spotřeby bude již brzy snazší. Zdroj: Thinkstockphotos

V souvislosti s dalšími změnami evropské legislativy můžeme čekat postupné zavedení nových energetických štítků i pro další spotřebiče, kterých se letošní změna nebude týkat. Další změny budou souviset zejména s požadavky na ekodesign, čímž je myšleno zohledňování potřeby ochrany životního prostředí již při návrhu výrobku. V souvislosti s ekodesignem se pak budeme nejčastěji setkávat se stanovením minimální povolené energetické třídy.

Autor: Redakce Nazeleno.cz