fbpx

Trávník, nebo louka? Co zvolit na zahradu?0

Zahrada plná lučních květů, nebo upravená zelená plocha? Někdo nedá dopustit na přesně střižený anglický trávník, květnatá louka je zase ekologičtější a více vyhovuje línějším zahradníkům. Jaké máte možnosti?

Okrasná zahrada s dokonale pěstěným trávníkem je stále cílem mnoha majitelů rodinných domů. Pěstování takového trávníku je ale poměrně náročné a pracné. Trávník však není nezbytnou součástí exteriéru domu, obzvláště pokud preferujeme přírodnější vzhled zahrady, která nevyžaduje příliš častou péči. Jednu z možných alternativ představuje květnatá louka.

„Na závlahu 1 m2 trávníku připadá roční spotřeba 300 až 400 l vody.“

Reklama

Hlavní výhodou louky je velice snadná údržba. Její nevýhodou je naopak delší doba nutná pro vytvoření souvislého porostu. Při dobré péči a pravidelném zavlažování se po výsevu travního osiva dočkáme pěkného trávníku prakticky během několika týdnů. V případě louky sice odpadá nutnost zavlažování v době vzcházení semen, minimálně v první sezóně po výsevu je však nutné počítat s ne příliš „reprezentativním“ vzhledem oseté plochy. Luční porost poprvé vykvete až v následujícím roce.

 

Dům a zahrada na Nazeleno

– Jak na domácí kompostování?

– Zeleň do měst nepatří?

– Přírodní hnojiva: Nejen kompost

– Jak doma využít dešťovou vodu

– Kuchyňský drtič odpadu

 

Jednoduchost údržby je pro louku charakteristická i v dalších letech. Trávník vyžaduje značnou péči, jinak rychle ztrácí svůj dokonalý vzhled. Mluvíme zde samozřejmě o udržovaném anglickém či golfovém trávníku, neboť volně rostlé venkovské trávníky mají blíže k lučním porostům vzhledem k rozmanitosti druhů, které se v nich nacházejí.

Pokud pečujeme o anglický trávník, nevyhneme se pravidelnému sekání přibližně v týdenních intervalech. Při velké rozloze zahrady se neustálé sekání trávníku může stát velmi neoblíbenou a zdlouhavou činností. Louka sice sekání vyžaduje také, plně dostačující je však frekvence 1 až 3 krát za rok. I louku je však možné sekat častěji. Pravidelně sekaná louka pak tvoří plochu se stejnými možnostmi užívání jako je tomu v případě trávníku, připravíme se však o krásné květy. Pokud přestaneme sekat, luční květiny začnou znovu kvést přibližně za měsíc.

Trávník versus louka

Trávník
Louka
Typ
souvislý porost složený
z různých typů travin
souvislý porost zahrnující traviny a luční květiny
Údržba
pravidelné sekání, závlaha a
hnojení
sekání 1 – 3 krát za rok
Složení
různé druhy kostřav (např. kostřava červená), psineček tenký,
lipnice luční nebo jílek vytrvalý
kromě travin např. kopretina bílá, čičorka pestrá, různé druhy jetelů, mateřídouška vejčitá, sedmikráska obecná, řebříček obecný a další

Vyplatí se trávník, nebo louka?

V souboji o ekologickou nezávadnost je louka jednoznačným vítězem, což je také hlavním důvodem, proč nesmí luční porosty chybět v žádné přírodní zahradě. Vzhledem k tomu, že trávník se v letním období neobejde bez pravidelné zálivky, spotřebuje ke svému růstu velké množství vody. Na 1 m2 trávníku připadá ročně 300 až 400 l vody. Louka se naproti tomu obejde bez jakékoli závlahy. Z hlediska spotřeby vody je tedy nesrovnatelně hospodárnější.

Louka z výsevu u rodinného domu na počátku kvetení
Louka z výsevu u rodinného domu na počátku kvetení. Foto: autorka

Dalším ekologicky významným aspektem je spotřeba chemických látek používaných pro „ošetření“ travnaté plochy. Pravidelné hnojení umělými hnojivy a užívání herbicidů či fungicidů s sebou nese negativní dopady na životní prostředí. Výsledkem je stejnoměrná a z konvenčního pohledu dokonale vypadající plocha, která však nevede k podpoře druhové rozmanitosti, ale k vytvoření sterilního, monokulturního a nepřirozeného prostředí.

Prostředí druhově rozmanitého lučního porostu nezatěžovaného chemickými látkami má příznivý vliv na druhovou skladbu hmyzu, ptáků a dalších zástupců rostlinné i živočišné říše. Krátce střižený trávník těmto organismům nemůže poskytnout vhodné útočiště.

Přírodní luční ekosystémy jsou nedílnou součástí české krajiny
Přírodní luční ekosystémy jsou nedílnou součástí české krajiny. Foto: autorka

Neustálé sekání velkých trávníkových ploch s sebou nese také produkci jedovatých zplodin vyprodukovaných motorovými sekačkami. Při použití elektrických zařízení zase vede ke spotřebě elektřiny. Dalším negativem plynoucím z častého sekání je pravidelné obtěžování celého okolí hlukem.

K péči o trávník jsou nutná nejenom hnojiva a jiné přípravky, ale kromě sekačky také mnohé speciální nástroje jako provzdušňovače, speciální hrábě, zastřihovače okrajů trávníku atd. Pro úpravu louky stačí sekačka nebo obyčejná kosa. Svojí četností se sekání trávníku oproti louce také prodraží. Když navíc ještě porovnáme náklady spojené se zajištěním pravidelného zavlažování, je louka z ekonomického hlediska jasným favoritem.

Zdravotní rizika trávníku a louky

Určitá zdravotní rizika vyplývají zejména z používání chemických látek při pěstování trávníků. Pokud používáme při údržbě našeho trávníku tyto látky pravidelně, nelze říct, že by byl přímý kontakt s travnatou plochou bez zdravotního rizika. Různé typy hnojiv a herbicidů mohou být škodlivé jak pro člověka, tak pro volně žijící živočichy např. ptáky. Zároveň je také možné se setkat s názory, že pěstěný trávník je díky stálé vlhkosti dané zavlažováním ideálním prostředím pro život a množení klíšťat.

V lučním porostu postupně vykvétají nejrůznější druhy rostlin
V lučním porostu postupně vykvétají nejrůznější druhy rostlin. Foto: autorka

Vzhledem k tomu, že louku většinou nesekáme příliš často a necháváme ji volně kvést, dochází v ní k produkci nejrůznějších pylů, na které mohou být někteří lidé citliví. Lidé alergičtí na pyly by si proto měli pořízení louky dobře rozmyslet. Velmi časté sekání trávníku prakticky zcela zabrání možnosti vykvetení trav a může tak pro alergiky představovat menší riziko.

Jak si vybrat? Záleží na vkusu i životním stylu

Zvolit louku, nebo trávník? Rozhodující roli bude hrát náš vkus, který však může být ovlivněn i naším životním stylem. Záleží také na celkovém charakteru domu a zahrady. Při plánování zahrady je však také dobré ctít přírodní krajinný ráz dané lokality a nesnažit se necitlivě napodobovat zahradní styl příměstských satelitních městeček u venkovského stavení. A pokud se nemůžeme rozhodnout, je také možné zvolit obojí. Část věnovaná louce, přináší tradiční travnaté zahradě neobvyklé zpestření.

Autor: Redakce Nazeleno.cz