fbpx

Světlovody osvětlí prostory bez oken0

Rozsvěcet i ve dne v prostorách bez oken je nepohodlné a drahé. Možným řešením takové situace je zabudování světlovodu. Počáteční investice se po nějaké době vrátí, zvýšený komfort bydlení se ovšem projeví okamžitě.

Světlovody umožňují přenášení denního světla pomocí jeho odrazů od vysoce reflexního povrchu přívodného tubusu. Obvykle jsou složeny ze tří na sebe navazujících částí – čtvercového rámu s pevným zasklením (případně tzv. sférických kopulí z akrylátu), pevného tubusu a difuzéru, který se postará o dostatečné rozptýlení světla v místnosti.

Do temné místnosti dokáže přivést přirozené denní světlo. Nejde ale o úplně levnou záležitost

Reklama

Základ světlovodu tvoří pevná zasklená tabule nebo kopule, která bývá zabudována ve střeše domu. Umožňuje pronikání přirozeného denního světla do navazujícího kruhového tubusu. Ten má po celém vnitřním povrchu odraznou vrstvu. S její pomocí dokáže přivést světlo až do vzdálenosti padesáti metrů od střešního vstupu. Právě v tubusu spočívá onen malý zázrak systému, který vám denní světlo doslova vtáhne do domu.

Schéma světlovodu – vstupní kopule nebo deska, tubus s vnitřní zrcadlovou vrstvou a vyústění do interiéru. (Obr.: Archiv autora)

Jak otevřít cestu světlu

Množství přivedeného světla je přímo úměrné průměru tubusu. Intenzitu světla ze světlovodu ovlivní i orientace jeho střešního vstupu na světové strany, sklon střechy, ale také povětrnostní podmínky a roční období. A rovněž počet kolen tubusu a jeho délka. Výpočet optimálních rozměrů jednotlivých komponentů systému je proto vhodné svěřit odborné firmě, zvlášť pokud jde o náročnější a konstrukčně složitější projekt. Zabudování jednoduchého světlovodu s rovným tubusem ovšem lze zvládnout i svépomocí. V každém případě se jedná o zásah do konstrukce střechy a stropu, což je nutné nepodcenit.

Výhody světlovodů

 • Do místnosti přivádí přirozené denní světlo
 • Za ideálních podmínek do místnosti přivedou až 13 x více světla než běžná žárovka
 • Dovedou světlo až do vzdálenosti 50 metrů
 • Kvalitní světlovod vyžaduje jen minimální údržbu
 • Pracují zdarma

 

Odborníci zpravidla doporučují umístění horní části světlovodu na sluncem nejvíce osvětlovanou část střechy. Tedy jih až západ. Konstrukce některých světlovodů však zajišťuje dostatečný prostup světla i při zatažené obloze. Rozhodně můžete počítat s výrazným zlepšením kvality světla oproti umělému osvětlení.

Kvalitní světlovod není na překážku střešní izolaci. Kopule i tubus jsou většinou dobře zaizolovány a ve světlovodu se proto nekondenzuje voda. (Obr.: Archov autora)

Firma Velux, která patří mezi výrobce světlovodů, například uvádí, že množství přivedeného denního světla světlovodem za ideálních podmínek (léto, slunečno, jižní strana střechy, atd.) je až 13 x větší než u žárovky a 4 x větší než u zářivky. K osvětlení místnosti o rozměru 3 x 3 m (9 – 10 m2) je pak dostačující použití jednoho světlovodu.

Nevýhody světlovodů

 • Složitější instalace – aby světlovod nebyl jen dalším tepelným mostem, je nutné jej správně instalovat. Některé světlovody je ale možné nainstalovat i svépomocí.
 • Finanční náročnost – cena světlovodu závisí na místních podmínkách (délka tubusu) a také na jeho technickém provedení (kvalita odrazné vrstvy, provedení kopule). Počítejte s cenou okolo 20 000 Kč na jeden světlovod.
 • Světlovodné tubusy mohou zabírat místo v podkroví – s tím je nutné počítat, pokud budete chtít v budoucnu realizovat půdní vestavbu.

 

Jak světlovod instalovat

Vstup pro světlo, ať už v podobě tabule či kopule, můžete nainstalovat do jakékoli střešní krytiny se sklonem v rozmezí od 15° do 60°. Výhody tabule spočívají v její „neviditelnosti.“ Vzhled střechy naruší pouze minimálně a její materiál (obvykle 4 mm silné tvrzené sklo) má oproti akrylátové kopuli mnohem vyšší životnost. Kopule však zase dokáže optimálně využít přímé sluneční paprsky i světlo odražené od střešního pláště a světlo dopadající šikmo na střechu.

Výhody tvaru sférické kopule

 • Maximalizace absorpce slunečních paprsků – nejvíce se projevuje ráno a večer, kdy je slunce níže nad horizontem.
 • Maximalizace absorpce slunečních paprsků v oblačných dnech, kdy převažuje difúzní (nepřímé, rozptýlené) světlo.
 • Díky sférickému tvaru kopule na ní ulpívá minimum nečistot. Běžné nečistoty jsou průběžně umývány deštěm, kopuli tak není potřeba čistit.
 • Kopule je připevněna ke střešní manžetě světlovodu – střešní manžeta zajistí, že kopule je vyvýšena nad úroveň střešních tašek tak, aby absorpce světla byla opět maximální.
 • Střešní manžeta pozitivně působí i v zimním období – kopuli světlovodu vyvyšuje nad úroveň sněhové pokrývky a kopule tak opět může přijímat denní světlo.

 Zdroj: Světlovody.cz

 

Při správném dodržení postupu instalace se nemusíte obávat zatékání ani kondenzace vodních par v tubusu nebo na vnitřní straně kopule či tabule. Navíc si lze pořídit doplňkové vybavení v podobě ventilačních prvků.

Autor: Redakce Nazeleno.cz