fbpx

Osvětlení domácnosti – úsporné a dostatečné světlo pro každého0

Osvětlení - základní tipy a rady pro světla v bytě

Uvažujete o instalaci nového systému osvětlení vašeho domu nebo bytu? Zvolit dostatečné a přitom provozně levné řešení není jednoduché. Poradíme vám, podle jakých zásad osvětlujeme jednotlivé místnosti domácnosti tak, aby zdroje světla plnily svůj účel a nebyly energeticky příliš náročné. + OSVĚTLENÍ KUCHYNĚ

Osvětlování je obecně oborem, kde je možno dosáhnout značných úspor energie při relativně nízkých investičních nákladech, a zdaleka přitom nejde jen o aplikaci známého hesla: „Nesvítí se někde zbytečně?“  V prvním díle našeho podrobného seriálu se podíváme na obecné rady pro výběr osvětlení a osvětlení kuchyně a jídelny.

Reklama

Důkladná příprava – klíč ke spokojenosti

Než se pustíme do návrhu osvětlení, je nejprve nutné promyslet o osvětlovaném prostoru základní údaje. Je třeba zjistit typ osvětlovaného prostoru (zda jde o prostor pro společenské nebo pracovní využití) a pro stanovení potřebného „množství světla“ je dále třeba znát velikost prostoru a úpravu vnitřních povrchů, která určuje jejich schopnost odrážet světlo.

,

Seriál – Osvětlení v domácnosti

Typ osvětlovaného prostoru

Prostory dělíme z hlediska osvětlení na dvě základní skupiny – společensképracovní. Zatímco v pracovních prostorech je prvořadé zajistit dostatek světla odpovídající zrakové náročnosti vykonávané činnosti a zabránit oslnění, ve společenských prostorech jde zejména o estetický dojem. Pro pracovní prostory (např. kancelář) se nejlépe hodí rovnoměrné osvětlení s malými kontrasty světla a stínu. Dobře osvětlené jsou vodorovné plochy.

„Promyslete si na začátku, jaké funkce má místnost plnit a podle toho uvažujte o zdrojích a typech světla.“

Pro osvětlení společenského prostoru (např. jídelna) jsou kontrasty světla a stínu, které vyvolávají dojem útulnosti, naopak žádoucí a z důvodu plastického podání interiéru je třeba, aby převládal šikmý směr osvětlení. Největším oříškem je z tohoto hlediska osvětlování bytů, kde je zpravidla zapotřebí obě hlediska vhodně skloubit, neboť jedna místnost zde může plnit jak funkci společenskou, tak i pracovní.

Cílem je na jedné straně navrhnout osvětlovací soustavu, která se vyznačuje vysokým uživatelským komfortem, tj:.

 • dostatečnou osvětleností tam, kde je třeba
 • přiměřenou rovnoměrností osvětlení
 • dostatečným omezením oslnění;

na druhé straně je třeba usilovat o

 • co nejnižší provozní náklady
 • nenáročnou obsluhu.

Tyto dvě skupiny požadavků přitom nemusí být v rozporu. Vhodným návrhem osvětlení lze dosáhnout nízkých nákladů při současném udržení nebo zvýšení komfortu uživatelů. Podstatou návrhu osvětlení je výběr vhodných světelných zdrojů a svítidel a stanovení jejich počtu a rozmístění v prostoru. Výrazného snížení spotřeby elektrické energie a celkových nákladů na provoz osvětlovací soustavy při současném udržení nebo zvýšení komfortu uživatelů lze dosáhnout především pomocí následujících opatření:

 • používání efektivních světelných zdrojů s vysokým měrným výkonem
 • používání elektronických předřadníků pro zářivky
 • používání kvalitních svítidel s vynikajícími užitnými vlastnostmi
 • regulace osvětlení (vypínání při nepřítomnosti osob).

Porovnání celkových nákladů při osvětlení žárovkou a kompaktní zářivkou

Úsporné zářivky - kolik ušetří?

 TIP: Kalkulačka úspor – Spočítejte si, kolik přesně ušetříte při výměně žárovek za úsporné zářivky.

Nejčastější chyby v návrzích umělého osvětlení

 •  Jsou používána svítidla s nízkou účinností a nevhodným směrováním světla, rozmístění svítidel nerespektuje potřeby uživatelů.

Důsledek: Zbytečně vysoká spotřeba elektřiny a špatné světelné podmínky.

 • Instalovaná svítidla nejsou přizpůsobena k použití úsporných kompaktních zářivek.

Důsledek: Bude-li chtít uživatel v budoucnu přejít na úsporné osvětlování, bude muset svítidlo vyměnit.

 • Světelné zdroje vyčnívají ze stínítka.

Důsledek: Oslnění příliš jasným povrchem světelného zdroje.

 • Reflektory s halogenovými žárovkami jsou používány pro plošné osvětlování celého interiéru, namísto pouhého zvýraznění detailu.

Důsledek: Vysoká spotřeba elektřiny, při nedokonalé instalaci možnost zkratu a následného požáru.

 • Není uspokojivě vyřešeno osvětlení pracovní desky a dřezu v kuchyni.

Důsledek: Zhoršení pracovních podmínek, možnost úrazu.

 • Není uspokojivě vyřešeno osvětlení před zrcadly.

Důsledek: Zrcadla neplní svou funkci, protože obličej je špatně osvětlen.

 • Nepočítá se s potřebou speciálního osvětlení pro sledování TV

Důsledek: Televize je sledována buď v úplné tmě, nebo při nevyhovujícím osvětlení, které vytváří odlesky na obrazovce.

Autor: Redakce Nazeleno.cz