fbpx

Třídění odpadu – jak na to?0

Ačkoli u nás zatím v produkci odpadu nedosahujeme úrovně „vyspělé“ části světa, třídit jej můžeme začít už dnes. Máme pro vás návod, jak na to.

V celé České republice se vyprodukují asi 2 miliony tun odpadu ročně. To je přibližně 200 kg odpadu na osobu. Každý z nás ročně vyhodí zhruba 30 kg papíru, 25 kg plastu, 15 kg skla, 5 kg kovů a 1,4 kg nápojových kartonů. Pokud jsou tyto suroviny správně roztříděny do odpadových nádob, lze je znovu využít a objem odpadků, které končí na skládkách nebo ve spalovnách se minimalizuje. Třídění odpadu je snadné, zkuste to také.

„Recyklovat můžeme téměř 40 % odpadu.“

Na sběrných místech stále přibývají barevné kontejnery určené pouze pro sběr specifických odpadů. Kromě černých nebo šedých popelnic na směsný odpad zde zpravidla najdeme modré na papír, žluté na plast a zelené nebo bílé na sklo, stále častěji můžeme narazit na oranžové nálepky, které označují kontejnery, do nichž můžeme odhazovat nápojové kartony.

Reklama

Nic není ale tak jednoduché, některé plasty do žlutých kontejnerů nepatří, podobně jako například zrcadla nepatří do popelnic na sklo. Správně roztříděný komunální odpad je ale základem pro jeho další recyklaci. Jak na to?

Modré kontejnery: Není papír jako papír

Kontejnery na papír navazují na tradiční sběr papíru, který byl pro Českou republiku typický. Děti na základních školách mezi sebou soupeřily, kdo donese nejvíc papíru a nebylo výjimkou, když třída s nejvíce odevzdanými kilogramy papíru byla vyslána na výlet. „Odměnou“ za třídění papíru nám dnes mohou být noviny, lepenky či plata na vejce vyrobená z recyklovaného papíru.

Do modrých kontejnerů patří:

 • noviny a časopisy
 • sešity, bloky, deníčky, diáře apod. (není třeba odstraňovat kovové spony)
 • paperbacky, brožurky, knihy (bez tvrdých obalů)
 • katalogy, telefonní seznamy
 • kancelářský papír (i ze skartovaček)
 • krabice, kartony, lepenky, balicí papír (krabice by měly být sešlápnuté nebo rozložené)
 • nepotřebné účtenky, složenky apod. (části obsahující citlivé údaje jako jsou jména, adresy či čísla bankovních kont je vhodné roztrhat, aby nemohly být zneužity)
 • dopisy, pohlednice, obálky (není třeba odstraňovat plastová okénka)
 • různé papírové obaly s recyklačním symbolem a kódem PAP, 20, 21 nebo 22

Do modrých kontejnerů nepatří:

 • pauzovací papír, spodní strany samolepek, kopíráky
 • papír s povrchovou úpravou (křídový, parciální laky)
 • papír nebo tapety zašpiněné od barev, lepidel, krve, mastnoty
 • zalaminovaný papír (např. průkazky do knihovny)
 • použitý toaletní papír, papírové kapesníčky, plata od vajec bez recyklační značky (ale lze je kompostovat)
 • mokré nebo vlhké papírové utěrky, hygienické vložky, dětské pleny
 • většina nápojových kartonů

Jak se recykluje papír?

Papír z modrých kontejnerů se dělí podle druhu (noviny, časopisy, krabicová lepenka, ostatní), neboť každý typ papíru se používá k výrobě něčeho jiného. Roztříděný papír se odváží do papíren, kde je zbaven kontaminátů, barviv a dalších nežádoucích látek. Zbylá hmota se rozmělní ve vodě a složitými procesy (např. bělení, lisování) je z ní opět vyráběn papír.

Takováto recyklace papíru ovšem není příliš ekologická, mnohem ekologičtější by bylo snížit spotřebu papíru, která v současné době činí asi 150 kg na osobu a rok. Po několika recyklačních cyklech jsou papírová vlákna příliš krátká a není z nich možné vyrobit další papír, lze je však kompostovat nebo použít pro výrobu izolací. Nepoužitelný papír (např. zašpiněný) končí ve spalovnách.

PVC nerecyklujeme

PVC neboli polyvinylchlorid je velmi oblíbený, neboť jeho výroba je levná a dá se upravovat mnoha různými způsoby. Najdeme ho v mnoha domácnostech, např. jako linoleum. PVC není v ČR recyklováno, jedním z důvodů je to, že obsahuje chlór. Při tepelné likvidaci PVC se uvolňuje chlorovodík a vysoce karcinogenní dioxiny, proto by k ní mělo docházet jen ve speciálních spalovnách, jejichž filtry by měly škodliviny zachytit.

Zelené a bílé kontejnery: Jaké sklo tam patří?

Pokud sklo vyhazujeme do správných nádob je v podstatě nesmrtelné, neboť ho lze (na rozdíl od papíru) recyklovat do nekonečna. Do kontejneru určeného pro čiré sklo nesmíme vhazovat sklo barevné, které by bílé sklo znehodnotilo, obráceně to ale nevadí, protože bílé sklo nemá vliv na recyklaci barevných skel. V místech, kde se čiré sklo nezpracovává samostatně, tak často najdeme jen kontejnery na sklo barevné.

Ročně připadá na jednoho člověka asi 20 kg skleněného odpadu. Výhodou jeho recyklace je úspora primárních zdrojů surovin a energie. Do výrobní směsi lze přidávat až 80 % střepů a kvalita výsledného skla tím není nijak snížena. Nevyužité odpadové sklo je přidáváno do izolací, brusiv nebo betonových směsí. Měli bychom pamatovat na to, že všechny obaly od potravin či léků by měly být před vyhozením vypláchnuty čistou vodou, kovová víčka a etikety ze skleněných obalů odstraňovat nemusíme.

Do bílých kontejnerů patří:¨

 • POUZE bílé sklo, tedy čiré lahve, sklenice a nádoby z domácnosti (ale ne varné sklo)

Do zelených kontejnerů patří:

 • tabulové sklo, sklenice
 • nevratné lahve z barevného skla (od piva, vína, limonád)
 • obaly s recyklačním symbolem a kódem GL, 70, 71 nebo 72
 • skleněné obaly od léků

Do bílých a zelených kontejnerů nepatří:

 • zrcadla, plexisklo, autosklo, drátované sklo
 • varné sklo
 • keramika, porcelán
 • žárovky, zářivky, výbojky
 • obrazovky televizorů, různé displeje

Žluté kontejnery: Třídíte plast správně?

Recyklovaný plast je důležitou obchodní komoditou. I zde se dbá na kvalitu, proto musí být plasty nadále tříděny (např. vyhozené PET lahve jsou tříděny podle barev). Právě PET lahve jsou tahounem plastů, některé další plasty končí jako palivo v cementárnách, jiné jsou také znovu používány.

Do kontejnerů na plast patří obaly materiály s recyklačním symbolem a kódem PET, HDPE, LDPE, PP, PS, 1,2,3,4,5 nebo 6. Lahve by měly vždy být sešlápnuté a bez víčka, většinu plastových obalů bychom měly před vyhozením vypláchnout čistou vodou.

Plastové láhve vhazujte do žlutých kontejnerů sešlápnuté

Do žlutých kontejnerů patří:

 • PET lahve, plastové lahve od mléka a mléčných nápojů
 • kelímky (od jogurtů, pomazánek, ale i krémů)
 • obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel
 • igelitové taška, mikrotenové a jiné sáčky
 • potravinové fólie (ne celofán)
 • plastové obaly od různého zboží (drogistického i potravinářského)
 • polystyren bílý (obalový) i tmavý (plastové nádobí, kelímky…)
 • plastové květináče
 • textilie ze 100% polyesteru
 • obaly od CD, DVD, VHS (včetně samotných nosičů)

Do žlutých kontejnerů nepatří:

 • Molitan, guma, použité prezervativy, lino, plastové trubky
 • PVC (např. novodur)
 • pneumaticky, těsnění, žvýkačky
 • vícevrstvé obaly (např. nápojové kartony pokud to není přímo uvedeno na kontejneru)
 • koberce, předložky
 • obaly od nebezpečných chemikálií

Kontejnery s oranžovým víkem pro nápojové kartony

Krabice od džusů, mléka nebo jiných mléčných výrobků vyhazujeme do oranžových kontejnerů, patří sem tedy vše s označením C/PAP, 81 nebo 84. Existují dva druhy nápojových kartonů, první jsou určeny pro trvanlivé výrobky a druhé pro pasterizované. Obal je složen z několika vrstev, z nichž papír dodává obalu pevnost, polyethylen nepropouští vodu ani mikroorganismy a hliník zamezuje přístupu světla.

Na některých místech oranžové kontejnery chybí, v závislosti na možnostech zpracování odpadů v dané lokalitě je ale zpravidla možné vyhazovat zde nápojové kartony do modrých nebo žlutých kontejnerů a jsou vytříděn až dodatečně.

Papírová část obalu obvykle končí v papírně, kde je rozvlákněna a použita k výrobě papíru. Zbylé materiály bývají spalovány nebo jsou z nich vyráběny přepravní palety či jiné výrobky. Existují i speciální linky, které nápojové kartony rozdrtí a následně tepelně lisují do desek, jež jsou používány ve stavebnictví.

Kovy patří do sběrného dvora

Vysloužilé výrobky ze železa nebo jiných kovů bychom měli odvést do sběrného dvora, kde jsou rozebrány a buď recyklovány, nebo zlikvidovány.

Co odnést do sběrného dvora?

 • Kovové konstrukce, traverzy, armatury
 • plechy, kryty, okapy
 • vraky pluhů a zemědělských strojů
 • rámy jízdních kol, kočárků, trakařů
 • vše, co obsahuje kov (elektronika, jističe, rozvaděče)
 • výrobky z kovových slitin (mosaz, bronz, ocel apod.)

Ekonomické výhody třídění

Třídění odpadu je výhodné nejen z ekologické, ale také z ekonomické stránky. Menší objem směsného odpadu totiž snižuje měsíční poplatky, které musí obec platit za jeho uložení na skládce, ušetřené peníze pak mohou být použity např. na výstavbu dětských hřišť. Recyklací odpadů také šetříme primární přírodní zdroje. Ohleduplnost k životnímu prostředí může ukázat každý z nás, vždyť třídění odpadu zabere maximálně 3 minuty denně.

Autor: Redakce Nazeleno.cz