fbpx

Mobilní telefony jsou plné drahých kovů, přesto se recyklují jen málo0

Podle statistiky zpracovatelů elektroodpadu se v ČR recykluje jen asi 5 % starých mobilních telefonů. Ty pak končí v popelnici, nebo zůstávají ukryté někde v šuplíku. Staré mobilní telefony přitom mohou být významným zdrojem surovin.

Zatímco staré televize, magnetofony či kazetové přehrávače většinou končí ve sběrných dvorech, s vysloužilými mobilními telefony je to jinak. Jen málokdo je ekologicky likviduje. Možná je to tím, že k těmto věcem si přece jen vytvoříme mnohem osobnější vztah. Mobilní telefon máme vždy u sebe, máme v něm kontakty, obrázky, hudbu… Podobné je to i se starými notebooky. Osobních věcí se zkrátka hůře zbavujeme. Například autor tohoto textu má doma v šuplíku tři staré mobily a jeden vysloužilý notebook..

Jen několik procent mobilů je ekologicky zlikvidováno

Starý mobil k recyklaci odevzdá jen zanedbatelné množství Čechů. I tak jsme ale v česku s recyklací mobilní techniky mírně nadprůměrní. I ve světě to totiž není žádná sláva. Odhaduje se totiž, že do recyklačních linek putuje maximálně 1 % všech mobilních telefonů. V lepším případě mají lidé staré mobily uskladněné doma v zásuvkách, v horším případě končí nezákonně v popelnicích. Jeden vyhozený mobilní telefon přitom v přírodě dokáže obsahem škodlivých látek znehodnotit přes sto tisíc litrů vody. Předat jej k recyklaci je čím dál snazší, míst k tomu určených každoročně přibývá. Bednu na drobný elektroodpad naleznete například v elektroprodejnách.

Reklama

Chcete ušetřit za volání? Vyhledejte si nejvýhodnější nabídku mobilních operátorů!

 Možnosti pro ekologickou likvidaci při tom existují. „V současnosti je v ČR několik tisíc míst, kde lze starý mobil bezplatně předat k recyklaci. Mezi elektroodpadem však patří mobily k nejméně odevzdávaným spotřebičům, z celkového množství vyřazených přístrojů lidé odevzdají jen asi 5 %,“ popisuje například upozornil Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení.

Staré mobilní telefony – dobrý zdroj drahých kovů

Nezájem Čechů o zpětný odběr mobilních telefonů v důsledku znamená poměrně velké množství nevyužitých materiálů, které by se mohly získat jejich recyklací. Málokdo totiž ví, že právě mobily jsou plné drahých kovů, jako je zlato, stříbro, palladium nebo platina. Mobilní telefon například obsahuje v průměru 24 miligramů zlata, a dokonce 205 miligramů stříbra. Pro běžného uživatele je ale samozřejmě prakticky nemožné drahé kovy od zbytku matriálu separovat, v průmyslovém měřítku se to však běžně dělá. Specializované firmy to provádějí složitými recyklačními metodami a následným rafinováním.

Elektroodpad je cenným zdrojem surovin – hlavně barevných a drahých kovů. Pro jeho recyklaci je důležitý dobře fungující systém zpětného odběru starých elektrozařízení a fungující a transparentní systém recyklačních poplatků. (Foto: Thinkstockphotos.com)

Nejdříve je nutné separovat zájmové složky s obsahem drahých kovů od zbytku materiálu. Poté získaný drahý kov projde procesem homogenizace tavením a dále analýzou, která přesně určí obsah kovů v tavenině a jejich ryzost. Následně se drahé kovy vhodným technologickým postupem vyrafinují do čistoty 4N, tedy 99,99 %,“ popisuje proces získávání drahých kovů z mobilních telefonů Tomáš Plachý ze společnosti SAFINA, která u nás patří k největším zpracovatelům materiálu s obsahem drahých kovů. Separované drahé kovy se pak používají zejména v elektrotechnickém průmyslu.

Recyklační poplatky u elektroniky ve stávající podobě končí

Při koupi jakéhokoli elektrického zařízení platíme v jeho ceně tzv. recyklační poplatek. Ten je určen hlavně na úhradu nákladů spojených se zpětným odběrem, svozem, tříděním, osvětou a hlavně ekologickou likvidací nebezpečných látek. Recyklační poplatek se donedávna dělil na částku určenou pro likvidaci starého elektroodpadu (zařízení, která byla prodána před rokem 2005) a příspěvek na ekologickou likvidaci zakoupeného zařízení.

Právě částka určená na likvidaci starého (historického) elektroodpadu byla vždy viditelná na fakturách či paragonech jako recyklační poplatek. Naproti tomu příspěvek na likvidaci nového elektrozařízení už je obsažen v jeho ceně. To ale nyní neplatí. Příspěvek na recyklaci historického elektroodpadu byl 13. 8. 2013 zrušen a na účtech ho již nenajdete. Platíte tak jenom příspěvek na likvidaci právě zakoupeného výrobku, který je už zahrnut do jeho ceny.

Pozitivním efektem této změny by měla teoreticky být nižší cena elektroniky. Negativem je ale menší přehlednost celého systému poplatků na recyklaci. To se nelíbí některým profesním a ekologickým organizacím, které oprávněně argumentují ti, že spotřebitel by měl být vždy o placení těchto poplatků informován. Poplatek uvedený přímo na účtu či faktuře také zákazníky více motivuje vysloužilá elektrozařízení recyklovat. V rozvinutější části Evropy je tento postup běžný.

Recykluj svůj mobil, zachráníš gorilu

Recyklace je ve srovnání s těžbou mnohem snazším způsobem, jak získávat vzácné suroviny. Z tuny starých mobilních telefonů lze získat až 350 gramů zlata, ze stejného množství zlatonosné primární horniny se získá pouhých 5 gramů. Těžba navíc představuje obrovskou zátěž pro životní prostředí a má negativní dopad na život mnoha živočišných druhů. Známé jsou například ekologické a humanitární problémy související s těžbou coltanu (Kolumbit-tantalit – ruda, ze které se získávají prvky niob a tantal. Většina světových zásob coltanu se nachází v Kongu).

Coltan je nepostradatelný při výrobě miniaturních kondenzátorů do mobilů a jeho těžba mimo jiné ohrožuje v Africe život goril nížinných. S cílem omezit jeho těžbu proto zoo po celém světě vybírají staré mobily k recyklaci, a navíc za každý takto odevzdaný mobil je věnována určitá částka na záchranu goril. Například v  České republice mají lidé možnost darovat starý mobil na podporu goril již v 15 zoologických zahradách. Za každý odevzdaný mobil putuje 10 korun na ochranu kamerunské biosférické rezervace Dja, kde gorily žijí.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi