fbpx

Jak třídit odpad: Baterie, zářivky, rádio nebo fén0

Asi mnohý z nás už někdy vyhodil do popelnice plechovku s barvou či vybitou baterii. Všichni ale tak nějak tušíme, že to není úplně vhodné. Jak třídit nebezpečný odpad? Jak naložit s vybitou baterií, vysloužilou zářivkou nebo starým fénem?

Látky výbušné, hořlavé, dráždivé, toxické, žíravé, infekční, rakovinotvorné… ty všechny i obaly jimi znečistěné mohou ohrozit zdraví lidí či životní prostředí. Moderní skládky jsou sice navrženy tak, aby minimalizovaly dopad na životní prostředí, ten však stále není nulový. Nebezpečný odpad musí být proto od komunálního odpadu oddělen.

„Při správném vytřídění zářivky je využito až 94 % materiálu.“

Reklama

Pokud tento odpad správně vytřídíme, dochází k jeho recyklaci. Co nejde zrecyklovat, spálí se ve speciální spalovně a promění se bezpečně v teplo a energii. A co nejde spálit, uloží se na skládku pro nebezpečný odpad.

SERIÁL: Třídění odpadů

– NÁVOD: Jak na třídění odpadů

– MANUÁL: Třídění kovů

– Třídění kartonů nebo baterií

– Třídění plastů: Recyklujeme 60 %

– Za starý mobil vám zaplatí

Barvy, lepidla ani olej do popelnice nepatří

A kam tedy s ním? Nebezpečný odpad se odevzdává do sběrného dvora. Některé obce zajišťují také pravidelný mobilní svoz, o termínech informuje obecní úřad. Obě tyto služby jsou zdarma pro obyvatele s trvalým bydlištěm v obci. Obaly od jedlých olejů z domácnosti do popelnice přijít mohou, ovšem větší množství fritovacího oleje již nikoliv. Chceme-li obal od oleje vytřídit do barevného kontejneru, musíme jej důkladně umýt saponátem. Léky můžeme odevzdat také v lékárně.

Nebezpečný odpad z domácnosti

 • barvy, lepidla, rozpouštědla
 • oleje, tuky, ropné produkty
 • pesticidy
 • domácí chemikálie
 • léky
 • tonery, inkousty
 • baterie a autobaterie
 • chladničky a mrazáky obsahující freony
 • obrazovky
 • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Vysloužilá elektrozařízení nerozebírejte

Dohrálo vám rádio nebo jste se jen rozhodli koupit si nové? Pokud zařízení ještě slouží, jen se nehodí, můžete je zkusit darovat či prodat. V opačném případě je správné zajistit ekologickou likvidaci. Jestli si ovšem myslíte, že ještě ustřihnete kabel či vyjmete vnitřnosti, a tím přírodě nejlépe posloužíte, jste na omylu.

Elektrospotřebiče totiž obsahují kadmium, rtuť, olovo, šestimocný chrom, polybromové bifenyly a difenyletheny, azbest, ve starých chladničkách se nacházejí freony. Tyto látky jsou toxické, karcinogenní nebo mají vliv na ztenčování ozónové vrstvy. Neodborná demontáž může vést k úniku látek, proto jsou k bezplatnému zpětnému odběru přijímány pouze elektrozařízení kompletní a nerozebraná. S rozebranými zařízeními je nakládáno jako s obyčejným nebezpečným odpadem, jejich recyklace je problematická a finančně náročná. To se pak promítne třeba do výše obecní složky poplatku za popelnice v příštím roce.

Elektrospotřebiče odevzdávejte celé - nerozebírejte je
Elektrospotřebiče odevzdávejte celé – nerozebírejte je. Zdroj: Thinkstockphoto.com

Elektrozařízení, baterie a světelné zdroje můžeme zdarma odevzdat také do prodejen, kde se tyto zařízení prodávají (elektro, hobby markety, obchodní centra, drogérie, apod.), sbírají se také v některých školách a na úřadech. Objemná zařízení (ledničky, pračky) je třeba odvézt přímo do sběrného dvora. Zpětný odběr zajišťují na základě kolektivního systému specializované firmy.

Systém zpětného odběru: Všichni za jednoho, jeden za všechny

Zpětný odběr je systém shromažďování vybraných použitých výrobků, které jsou pak ekologicky likvidovány. Je nařízen Zákonem o odpadech (Zákon č. 185/2001 Sb., § 38). Každý výrobce nebo prodejce je povinen výrobky zdarma od občanů odebírat, a to „bez ohledu na výrobní značku“ a „bez vázání na nákup zboží.“ Může tak činit přímo ve své provozovně nebo za úplatu prostřednictvím specializovaných firem.

Co to v praxi znamená? Ve většině obchodů, kde se elektrozařízení, baterie či zářivky prodávají, můžete tyto výrobky odevzdat. Následné zpracování odevzdaných věcí záleží na druhu odpadu. Například počítače, elektronika či svítidla se rozemelou, magneticky oddělí a následně se na separačním stole vytřídí plast, guma a v další fázi měď a hliník. Sklo z monitorů se odděluje v ochranné atmosféře řezačkou obrazovek. Konečným produktem jsou v těchto případech hliník, měď a další čisté kovy, které se prodávají jako druhotné suroviny výrobním firmám. Ty z nich potom vytvoří výrobek nový, a kruh se uzavírá.

Staré ledničky mohou obsahovat freony
Staré ledničky mohou obsahovat freony.  Zdroj: Thinkstockphoto.com

Žárovky patří do popelnice

Baterie obsahují těžké kovy a mohou znečistit půdu a spodní či povrchové vody, proto opět nepatří do běžných popelnic. Naopak odevzdáním do nádob na baterie zajistíte úsporu prvotních surovin. Recyklovat lze tužkové a jiné baterie i akumulátory z telefonů, fotoaparátů apod.

Světelná zařízení k recyklaci

 

 • svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností
 • lineární zářivky
 • kompaktní zářivky
 • vysokotlaké výbojové světelné zdroje
 • nízkotlaké sodíkové výbojky
 • ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení s výjimkou přímo žhavených žárovek

Nevíte, co máte doma? Fotografie světelných zdrojů najdete na stránkách firmy Ecolamp.

Také vysloužilé zářivky mohou být při správném nakládání znovu využity. Jen při odevzdání do míst zpětného odběru může být zajištěna ekologická likvidace rtuti, jež obsahují. Následně je možné využít až 94 % materiálu zářivky – hliníku, mosazi, plastů, skla a rtuti, a 83 % materiálu svítidla. Sbírají se zářivky, výbojky a svítidla, naopak do popelnice patří běžné, reflektorové a halogenové žárovky.

Kam odevzdat nebezpečný odpad

barvy, lepidla, chemikálie, rozebrané elektrospotřebiče
mobilní svoz nebezpečného odpadu
sběrný dvůr
léky
lékárna
mobilní svoz nebezpečného odpadu
sběrný dvůr
elektrospotřebiče (pouze nerozebrané)
tam, kde se prodávají – elektro, hobby markety, obchodní centra
školy a instituce, informační centra PRE
mobilní svoz nebezpečného odpadu
sběrný dvůr
baterie
zářivky a výbojky
ledničky, pračky
sběrný dvůr

Autor: Redakce Nazeleno.cz