fbpx

Jak jsme na tom s tříděním odpadů v České republice?0

Možná jste také zaslechli varovné zprávy o selhávání trhu se surovinami z tříděného odpadu. Podle Ministerstva životního prostředí se ale situace na trhu s druhotnými surovinami začíná stabilizovat. Jak je na tom papírový a plastový odpad? Nebudou obce nuceny dotovat nebo zavírat sběrny?

Podle informací Ministerstva životního prostředí (MŽP) se situace na trhu s druhotnými surovinami začíná stabilizovat. Důvodem je skutečnost, že většina vytříděných druhotných surovin se úspěšně materiálově využívá a nadále zůstávají nižší výkupní ceny některých surovin. Velkou část komunálních odpadů tvoří především odpady z obalů, které musí být podle zákona o obalech průmyslu recyklovány.

„Trh s recyklovanými výrobky mohou podpořit i obce a kraje využitím protihlukových stěn či patníků z recyklátů.“

Reklama

Na pokles poptávky po druhotných surovinách reagovala autorizovaná obalová společnost EKO-KOM (po dohodě se Svazem měst a obcí a Hospodářskou komorou) přijetím tzv. Stabilizačního programu tříděného sběru odpadu. Ten má navýšit stávající příspěvek obcím a cíleně podpořit vznik a rozvoj třídících linek. To by mělo přispět k získávání kvalitnějších druhotných surovin. Společnost EKO-KOM také zvýšila od nového roku platby svým klientům v průměru o 20 %. Od 1. dubna byly rovněž zvýšeny platby za uvádění papírových obalů na trh o 60 % a u plastových obalů o 45 %.

 Pokles poptávky po výrobcích z papíru ani snížení výkupních cen papírového odpadu podle MŽP sběrové systémy odpadového papíru neohrozí.
Pokles poptávky po výrobcích z papíru ani snížení výkupních cen papírového odpadu podle MŽP sběrové systémy odpadového papíru neohrozí. Zdroj: MŽP

Recyklované protihlukové stěny a patníky

MŽP do Národního protikrizového plánu vlády prosadilo několik opatření, jež mají podpořit trh s recyklovanými výrobky. Při dopravních stavbách mají být například využívány protihlukové stěny z recyklovaného plastu.Zároveň na evropské úrovni jednáme o daňovém zvýhodnění recyklovaných výrobků, na domácí půdě usilujeme o přeřazení recyklačních služeb do snížené sazby DPH,“ uvedl ministr životního prostředí Martin Bursík.

Možností je však podle ministra ještě víc. Obce mohou například využít městský mobiliář, zpomalovací prahy, patníky, kanálové mříže či různé součásti inženýrských sítí vyrobené z recyklovaného materiálu.

Odbyt a zpracování plastového odpadu jsou v horší situaci než papírový odpad. To je způsobeno nízkou poptávkou po výsledných produktech. Zdroj: MŽP
Odbyt a zpracování plastového odpadu jsou v horší situaci než papírový odpad. To je způsobeno nízkou poptávkou po výsledných produktech. Zdroj: MŽP

Existují jen nevýznamné zásoby papíru

Hospodářský útlum vedl podle Asociace českého papírenského průmyslu ke snížení poptávky po výrobcích z papíru, zejména z obalových materiálů. Tato skutečnost způsobila snížení výkupních cen papírového odpadu. Situace s odbytem sběrového papírů však není nijak zvlášť problematická a tvrzení o ohrožení sběrových systémů odpadového papíru jsou podle Asociace nepravdivá.

Víceodpadech Nazeleno

   – Nový zákon o odpadech: 1 000 Kč za popelnici?

   – Bioodpad: jak na něj?

   – Přírodní zahrada bez umělých hnojiv

Jak uvedlo MŽP ve své tiskové zprávě, prohlášení Asociace potvrzují ministerstvu i jednotlivé firmy, jež v této oblasti podnikají. Papírny za sběrový papír dodavatelům platí.

Podle MŽP nevyžaduje současná situace žádná významná opatření. Trh nabídky a poptávky sběrového papíru se totiž v průběhu času dokáže srovnat a jeho výkyvy lze usměrňovat zásobami v celém řetězci. Problém může působit skutečnost, že si mnozí, kdo se zabývají sběrem a tříděním odpadů, v posledních letech zvykli pracovat bez jakýchkoli zásob papíru a nyní při nevýznamných zásobách často šíří velmi negativní signály o přebytcích, uvádí MŽP. Podle ministerstva se není nutné ani z dlouhodobé perspektivy obávat, že dojde k poklesu poptávky po sběrovém papíru ze zahraničí. V blízkosti ČR se totiž v současné době budují nové zpracovatelské kapacity.

Stabilizační program tříděného sběru odpadu má mj. podpořit vznik a rozvoj třídících linek. Zdroj: MŽP
Stabilizační program tříděného sběru odpadu má mj. podpořit vznik a rozvoj třídících linek. Zdroj: MŽP

Plasty jsou v horší situaci

Oproti papírovému odpadu je situace v odbytu a zpracování plastů problematičtější. Nejmenší zájem mají zpracovatelé podle MŽP o směsné plasty. To je způsobeno nízkou poptávkou po výsledných produktech, jako jsou např. protihlukové stěny či zatravňovací dlaždice. „Právě opatření, která jsme prosadili do Národního protikrizového plánu vlády, pomohou tuto situaci řešit. Významně zvýšit poptávku může nejen vláda, ale také kraje a obce,“ vysvětluje Bursík.

Lepší je situace s odbytem a zpracováním PET lahví a transparentních fólií. Nicméně i zde poklesly výkupní ceny – v případě PET lahví o 50 % oproti stavu na konci léta minulého roku. Nízké výkupní ceny plastů neovlivňuje pouze nízká cena ropy, ale také skutečnost, že poptávka po PET lahvích u nás výrazně převyšuje nabídku a hlavní zpracovatelé musí surovinu dovážet z Německa.

Nejméně se současná ekonomická krize dotkla skla. Také oblast zpracování a odbytu kovů nezaznamenala výrazné problémy, přestože od srpna 2008 dochází k útlumu hutní výroby. Většina sběren kovy stále vykupuje. Výkupní ceny však oproti létu 2008 poklesly o 50–60 %. Podle Svazu průmyslu druhotných surovin – Aporeku se současné výkupní ceny u zpracovatelů pohybují okolo 2000 Kč/t u šrotu z výkupen a 1000 Kč/t u průmyslového odpadu.

Autor: Redakce Nazeleno.cz