fbpx

Jak funguje domácí čistírna odpadních vod a další otázky a odpovědi0

Domácí čistírna odpadních vod není levná záležitost. Před nákupem budete tak jako tak potřebovat radu experta, určitě se ale hodí vědět přinejmenším základy o tom, jak domácí „ČOVka“ funguje, kolik stojí, jak se čistírna udržuje, jestli je lepší než jímka či septik, a jestli jsou na čistírny nějaké dotace.

Kolik domácí ČOVka stojí?

Ceny domácích čističek se různí; začínají kolem 25 tisíc korun, podle objemu a zvláštních požadavků zákazníka se mohou vyšplhat i na sto tisíc korun. „Vyšší jednorázová investice se ale rychle vrátí, nízká je totiž cena provozu čističky. Vývoz platíte jednou či dvakrát ročně, někdy ani to ne, běžná údržba je velmi levná, a jediným větším nákladem tak zůstává provoz na elektřinu – i to je ale výrazně levnější než vývoz jímky“, říká Ing. Tomáš Roztočil, vedoucí prodeje pro velké projekty ČR a SR ze společnosti ENVI-PUR, která čistírny vyrábí a dodává.

Jak funguje domácí čistírna odpadních vod?

Malá domácí čistička odpadních vod funguje v podstatě na stejném principu jako čističky velké. Čistí aerobně biologickým způsobem – rozkládá nečistoty pomocí mikroorganizmů živených kyslíkem. Většinou má celý proces tři fáze. Nejprve hrubé předčištění oddělí od odpadní vody pevné nečistoty, poté čistička vodu v druhé nádobě aerobně vyčistí a oddělí kal, a nakonec ve třetí fázi čistou vodu a kal odčerpá do příslušných nádob.

Domácí čistírna odpadních vod pracuje na stejném principu, jako velké obecní čističky. O čistění vody se postarají aerobní bakterie.

Je domácí ČOVka lepší než jímka?

Je jednoznačně dokonalejší a také levnější na provoz. Nemusí se tak často vyvážet, někdy dokonce vůbec, a kal i vyčištěná voda se dají dále využít. O výhodách čističek odpadních vod svědčí koneckonců i to, že právě do nich (do těch velkých, průmyslových) vyvážejí jímku a septik vývozci, které si majitelé domů objednávají. Domácí čistička ale nenajde využití všude. Často vyžaduje určitý pravidelný provoz, takže na chatu, kam zajedete jednou měsíčně, ne vždy patří. Musíte si také na úřadě obstarat povolení, že smíte čističku vybudovat, a ověřit, co musíte udělat s pročištěnou vodou. S tou můžete nakládat různě podle možností vašeho okolí od vypouštění do vodoteče, po rozstřikování na zahradě a její shromažďování.

Jak je to s údržbou čističky?

Údržba domácí čistírny odpadních vod je velmi snadná. Kromě jednoduché vizuální kontroly musíte občas zkontrolovat pH, jednou za čas je potřeba vynést koš určený k zachycení pevných částí, a jednou za půl roku až rok se provádí tzv. odkalení. Na to si buď zavoláte specialisty, nebo ho můžete s patřičným vybavením provést i v domácích podmínkách. Pokud by čistička nepracovala dost efektivně, můžete do ní také přidat bakterie či enzymy. To už nemůže být jednodušší – prostě připravenou směs spláchnete do odpadu.

Nároky na údržbu domácí čističky nejsou vysoké – jednou za čas je potřeba drobná údržba zachycovacího koše a půlročně se odstraňuje kal.

Existují dotace na čističky odpadních vod?

Ano i ne. Obcím a městům, které budují velké čistírny pro více obyvatel, poskytuje dotace stát z daní nebo Evropská unie z příspěvků členských států. Soukromým fyzickým osobám může někdy obec formou dotace pokrýt část pořizovacích nákladů, ale není to žádný zákonem vynucený standard.


/* */

Autor: Komerční sdělení