fbpx

Domácnost jako jedová chýše. Kam s nebezpečnými odpady?0

Běžně je doma využíváte a možná ani nevíte, jak závažné škody na životním prostředí či zdraví zvířat a lidí mohou napáchat. Léky, ředidla, čisticí saponáty nebo staré baterie z vaší domácnosti patří mezi nebezpečné odpady a neměly by končit v popelnici spolu s běžnými odpadky. Prozradíme vám, jak nebezpečné odpady poznáte a jak s nimi správně naložit.

Symbol přeškrtnuté popelnice je všeobecně srozumitelným znakem nebezpečných odpadů. Na jejich konkrétní nebezpečné vlastnosti pak obvykle upozorňují výstražné grafické symboly v oranžovém poli, například lebka nebo symbol ohně. Ty prozradí, zda je konkrétní věc či látka toxická, žíravá, hořlavá, dráždivá, výbušná či jinak škodlivá. Kromě označení zde také musí být srozumitelně napsáno, co za nebezpečnou látku výrobek obsahuje.

Léky a zdravotnický materiál, žiletky

K běžným nebezpečným odpadům v domácnosti patří nedobrané či prošlé léky všeho druhu. Pokud skončí v koši nebo v záchodové míse, mohou kontaminovat vodu či půdu. Čistírny odpadních vod si s kontaminovanou vodou nemusejí stoprocentně poradit a voda plná farmaceutických zbytků pak může vážně ovlivňovat zdravotní stav nejen živočichů, ale i lidí. Léky je nejsnazší odnést zpátky do lékárny, v některých od vás převezmou i použitý zdravotnický materiál. S léky můžete rovněž zamířit do sběrných dvorů.

Reklama

Samostatnou kapitolou jsou také použité žiletky, holicí břity a jednorázové holicí strojky. Ty byste neměli do odpadu vyhazovat rovnou, ale nejdříve je vložte třeba do staré PET láhve. Směsný odpad totiž často prochází ručním tříděním, které tyto drobné a ostré předměty komplikují.

Tuk a kuchyňský odpad

Použitý olej, či tuk na smažení sice není příliš nebezpečným odpadem, přesto však je dobré pamatovat na jeho správnou likvidaci. Použitý tuk byste rozhodně neměli vylévat do odpadu či záchodové mísy. Obsah tuku v odpadních vodách nejenže zanáší kanalizační potrubí a zbytečně živí krysy, ale také působí problémy v čistírnách odpadních vod. Použitý tuk proto nalijte do staré PET láhve a uložte do nádoby na směsný odpad. Kuchyňské zbytky je nejlepší kompostovat (s výjimkou zbytků masa), pokud kompostér v dosahu nemáte, směsný odpad to jistí. Splachování kuchyňského odpadu do kanalizace pouze zatěžuje čističku.

Kuchyňský odpad je nejlepší kompostovat (včetně skořápek i papírových obalů na vejce). Pouze zbylý tuk a olej na smažení nalijte do PET láhve a vyhoďte do popelnice. (Foto: Thinkstockphotos.com)

Barvy, ředidla a lepidla

Zbytky syntetických barev, ředidel, lepidel, laků, nátěrů a mořidel a jejich obaly jsou rovněž nebezpečným odpadem, který může způsobit škody na životním prostředí či ohrozit zdraví. Často mají hned několik nebezpečných vlastností. Například u lepidel bývá uváděna zároveň dráždivost, hořlavost i nebezpečnost pro životní prostředí. Jak naložit s obalem obsahujícím zbytky těchto látek se dozvíte na etiketě, která navádí k odevzdání obalu na místo sběru nebezpečného odpadu. Tím jsou především sběrné dvory, ale i mobilní sběry nebezpečného odpadu pořádané jednotlivými obcemi.

Elektrospotřebiče a baterie

Další kategorii nebezpečných odpadů tvoří elektrozařízení. Jedná se nejen o spotřebiče z domácnosti, ale také baterie a zářivky. Ty obsahují řadu nebezpečných látek, jako třeba rtuť, těžké kovy či zpomalovače hoření. V chladničkách se navíc vyskytuje nebezpečný freon, který při úniku do ovzduší působí ztenčování ozonové vrstvy, čímž umožňuje dopad škodlivého UV záření na zemi. Elektroodpad patří do zpětného odběru. „Staré elektrospotřebiče je možné odevzdat u prodejců elektra v režimu kus za kus nebo je v rámci zelených projektů odnést do speciálních boxů umístěných ve školách, firmách a institucích. V rámci projektu Buď líný je také možné objednat si jejich bezplatný odvoz přímo z domu,“ uvedl Petr Kubernát, jednatel společnosti REMA Systém, která se zpětným odběrem elektra zabývá. Na staré baterie jsou určeny také speciální boxy umístěné v supermarketech.

Takto jsou označené různé nebezpečné látky, které je nutné odpovídajícím způsobem likvidovat.

Úklidové a čisticí prostředky

Čisticí a úklidové prostředky často obsahují dráždivé či jedovaté látky. Obaly od nich tak patří do sběrných dvorů. Pokud se chcete chovat skutečně ekologicky, doporučují odborníci tyto přípravky vůbec nepoužívat nebo je nahradit ekologičtější variantou bez obsahu škodlivých látek. Běžné čisticí prostředky totiž mohou ohrožovat vaše zdraví, navíc ve velkém končí ve vodních tocích, kde mají negativní vliv na život tamních živočichů.

Tonery

Staré tonerové kazety do tiskárny nejsou samy o sobě považovány za nebezpečný odpad, teoreticky je tak můžeme beztrestně vyhodit do směsného odpadu. Výrobci tonerových barev obvykle uvádějí, že tonery lidskému zdraví neškodí. Objevily se ale i lékařské články, které upozornily na rizika rakovinných onemocnění nebo chronických bronchitid v souvislosti s inhalací uhlíkového prášku, který tonery obsahují. Bezpečnější je tedy použitý toner vytřídit. „Staré tonery do tiskáren odebíráme spolu s elektroodpadem. Lidé je tedy mohou odevzdat v našich místech zpětného odběru,“ sdělil Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém. Firmy, které se zabývají zpětným odběrem odpadu, navíc často organizují různé sběrové akce ve školách, o možnostech recyklace tonerů se proto poptejte u svých případných potomků.

Tonery a jejich recyklace

  • Ročně se na celém světě vyhodí přes 500 milionů inkoustových cartridgí a laserových tonerů!
  • Celková hmotnost vyhozených cartridgí a tonerů je stejná jako hmotnost 112 463 osobních automobilů!
  • Pokud všechny vyhozené cartridge a tonery poskládáte vedle sebe, obepnou 3x rovník!
  • Plasty, ze kterých jsou cartridge a tonery vyrobeny se rozkládají 450-1000 let!
  • Cartridge a tonery můžou být znovu použity až 4x!

Zdroj: Recyklohraní, o.p.s., www.recyklohrani.cz

PVC pokud možno raději vůbec nepoužívat

Z PVC se vyrábí řada věcí běžně užívaných v domácnostech. Jedná se o nádoby na vodu, láhve na ocet či kečup, obaly léčiv, koupelnové závěsy, rukavice, ale také některé dětské hračky. Zda je konkrétní věc vyrobena z PVC poznáte podle symbolu číslice 3 v trojúhelníkové značce s šipkami. Karcinogenní monomer vinylchlorid v měkkém PVC obsahuje změkčovadla, která se mohou například z dětských hraček uvolňovat přímo do slin dětí. To představuje vážné riziko vyvolání rakoviny jater. Odpad z PVC patří do sběrných dvorů. Odborníci ale doporučují tyto výrobky nejlépe vůbec nepoužívat.

Autor: Johana Rottová

Externí redaktorka Nazeleno.cz, městská cyklistka, matka. Pro Nazeleno.cz píše hlavně články o bydlení a zahradě.