fbpx

Domácí čistička odpadních vod: Moderní a úsporné řešení0

Kam s odpadní vodou, pokud nejste napojeni na kanalizaci? Nepříjemné téma, které řeší řada domácností. V minulosti se často využívala žumpa nebo septik. Dnes ovšem existují modernější a hlavně úspornější způsoby: domácí čističky odpadních vod. Jak fungují a kolik ušetří?

Pustíme kohoutek, opláchneme si ruce nebo zeleninu a voda zmizí někde pod dřezem. Večer si dáme horkou sprchu nebo vanu, za den několikrát použijeme WC. Každá domácnost za den vyprodukuje několik set litrů odpadní vody (v průměru se počítá se 150 l na osobu).

Reklama

„Náklady na elektrickou energii se u čističky pro čtyřčlennou rodinu pohybují okolo 1 200 korun ročně.“

Odpadní voda ovšem nemusí nenávratně zmizet v septiku nebo žumpě. Domácí čistička odpadních vod umožňuje vodu vyčistit a opětovně využít. Jde o řešení, které uvítají především domácnosti, které nejsou napojené na obecní kanalizaci.

Odpad a domácnost

    – Kořenová čistička vody

    – Domácí čistička vzduchu

    – Tipy, jak třídit odpad

    – Život bez plastu

    – Kompostování a bioodpad

Domácí čistička odpadních vod: Jak funguje

Čistička odpadních vod slouží k čistění splaškových odpadních vod, tedy těch, které vyprodukujeme v kuchyni, při praní, hygieně či domácím úklidu. Zjednodušeně řečeno, jde o nádrž vyrobenou nejčastěji z polypropylenu nebo polyetylenu, v níž se koncentrují splašky a kde dochází k jejich čištění.

Čistění odpadních vod má několik fází. Předčištění spočívá v odstranění hrubých nečistot. Další fází je biologické čištění, kdy mikroorganismy žijící v aktivační nádrži rozkládají nebezpečné látky odpadních vod na zdravotně nezávadné.

V poslední, separační fázi, dochází k oddělování a usazování kalu. Kal je potřeba z čističky jednou až dvakrát ročně vyvážet. V případě, že se v něm však nenachází nadlimitní množství nežádoucích látek (chlornany, fosfáty, amoniak), je možné využít kal na kompostování. Náklady na vývoz kalu se pohybují okolo 1 000 korun.

Každá domácnost denně vyprodukuje několik stovek litrů odpadních vod
Každá domácnost denně vyprodukuje několik stovek litrů odpadních vod

Budování čističky odpadních vod

Čistička odpadních vod je vodohospodářské dílo, tudíž její realizace má přesná pravidla. V první řadě je potřeba zajistit projektovou dokumentaci stavby a následně získat územní rozhodnutí pro stavbu čističky odpadních vod u stavebního úřadu. S projektem je třeba navštívit vodoprávní úřad, aby nám vydal povolení ke stavbě, a zároveň povolení k nakládání s vyčištěnými odpadními vodami.

Ty je možné zlikvidovat několika způsoby:

  • vsakováním do podzemních vod;
  • odvod do vodních toků;
  • vypouštění do veřejné kanalizace, která však nesmí končit v obecní čističce odpadních vod.

Způsob likvidace vyčištěných odpadních vod určuje vodoprávní úřad. V případě, že ani jeden z výše uvedených není možný, je třeba zbudovat bezodtokou jímku, která bude pravidelně vyvážena.

Vyčištěnou vodu z čističky je možné využít i pro zásobování zahradního jezírka. „Pokud se voda využívá pro zásobování zahradního jezírka, je vhodné za čistírnu osadit další stupeň čištění – např. zemní pískový filtr, který sníží hodnoty zbytkového znečištění odpadních vod. Bez tohoto opatření bych vypouštění přečištěných odpadních vod do zahradního jezírka nedoporučoval,“ upozorňuje Daniel Papák, vedoucí společnosti Green Trade.

Typy čističek odpadních vod

Na trhu najdete různé typy čističek odpadních vod. Při jejich výběru je třeba zohlednit tato základní kritéria:

  • velikost domácnosti (obecně se počítá se 150 l odpadní vody na člověka a den);
  • typ objektu, ke kterému čističku odpadních vod stavíme – zda se jedná o trvale obývaný dům, nebo naopak rekreační chalupu;
  • možnosti nakládání s vyčištěnými odpadními vodami.

Domácí čistička odpadních vod
Domácí čistička odpadních vod. Zdroj: http://www.cisteniodpadnichvod.cz

Čističky odpadních vod můžeme primárně rozdělit na biologické (strojové) a přírodní (kořenové). Pokud se rozhodneme pro biologickou čističku, máme pak na výběr ze dvou typů: aerobní a anaerobní čističky.

  • Anaerobní čistička ke svému provozu nepotřebuje elektřinu. Proces čistění je zajištěn pomocí mikroorganismů bez přístupu vzduchu. Využití nalézají zejména v rekreačně obývaných nemovitostech. Jejich účinnost je přibližně 70 %.
  • Aerobní čističky se využívají zejména u trvale obydlených objektů. Rozkladné procesy probíhají za pomocí vzduchu. Jejich součástí jsou biodisky s potřebnými bakteriemi, které rotují poháněny elektřinou. Tyto čističky dosahují téměř 95% účinnosti.

Aerobní čistička a spotřeba energie

Aerobní čistička odpadních vod je závislá na přívodu elektřiny. Ovšem nemusíte mít strach, že byste za elektřinu platili mnoho. Náklady na energie se u čističky odpadních vod pro čtyřčlennou rodinu pohybují okolo 1 200 korun ročně.

Čistírny pro 4 EO bývají většinou osazeny vzduchovým dmychadlem o příkonu 60 W. Většina čistíren této velikosti nevyžaduje trvalý chod dmychadla, ale postačí, aby dmychadlo běželo v režimu 15 CHOD, 15 minut STOP,“ vypočítává Papák.

Orientační potřeba aerobní čističky spotřebních vod

Příkon
Spotřeba za 24hod v kWh
Roční spotřeba v kWh
Roční spotřeba v Kč
60W
0,72
263
1 194

Pro výpočet byla použita cena elektrické energie 4,54/ kWh.

Kořenová čistička odpadních vod

Alternativou biologických čističek odpadních vod jsou čističky kořenové. U nás není tento typ čističek odpadních vod ještě příliš rozšířen, ale například v sousedním Německu jsou celkem běžnou záležitostí. První kořenovou čističku odpadních vod zde postavili již koncem 70. let minulého století.

Co to vlastně kořenová čistička je? Představit si ji můžeme jako umělý mokřad osazený bahenními rostlinami. Základem je vytvoření kořenového pole – osazení jímky, v níž bude čistění probíhat. Dno je vyloženo jezírkovou fólií. Jako filtrační prostředí se používá štěrk, štěrkopísek, či drobné oblázky. Čištění odpadních vod pak zajišťují mikroorganismy žijící na kořenech bahenních rostlin. Nejvíce využívané rostliny jsou rákos, různé druhy kosatců, orobinec, chrastice rákosovitá a další.

Kořenové mikroorganismy rozkládají odpadní látky na živiny, které jsou dále spotřebovány kořeny bahenních rostlin. Hladina vody se drží pod povrchem filtračního prostředí, takže se ani nemusíte bát nepříjemného hmyzu, který jinak mokřady provází. Kořenovou čističku odpadních vod můžete směle vybudovat jako součást zahrady, díky svému vzhledu jí nenaruší, ale naopak může doplnit.

Výhodou kořenové čističky odpadních vod je její funkčnost bez nutnosti přívodu elektrické energie. Její nevýhodou může být větší náročnost na prostor. Odborníci uvádějí přibližně 5m2 na osobu. Také proces čistění je mnohem pomalejší než v čističce biologické.

Autor: Redakce Nazeleno.cz