fbpx

Bioodpad: Hnědých popelnic bude víc. Zvykejte si!0

Každý den do koše vyhodíme zbytky jídla, slupky nebo sáčky od čaje. Zbytečně! Tento tzv. biodpad, který tvoří mnohdy až polovinu odpadků, nemusí končit na skládkách či ve spalovnách. Podle vládních plánů by se měl brzy rozšířit počet hnědých popelnic, které jsou pro biodpad určené. Co do nich budeme vyhazovat?

V kuchyňském koši často končí slupky od brambor, ohryzky, zbytky jídel a čajové sáčky. Podobný biologický odpad, který je schopen aerobního (za přístupu vzduchu) nebo anaerobního (bez přístupu vzduchu) rozkladu, produkujeme denně. Jak se dá takový odpad třídit? A kam jej vůbec můžeme třídit?

„Elektřina vyrobená z bioodpadu, který člověk vyprodukuje za 1 rok, může pohánět televizi až 90 hodin.“

Reklama

V sousedním Rakousku nebo Německu je třídění bioodpadu běžnou věcí, zatímco v ČR stále končí velké množství na skládkách, přičemž bioodpad tvoří až třetinu obsahu popelnic (podle odhadu z roku 2008 skončilo téměř osm z deseti kil bioodpadu v popelnici). Přitom podle ekonomických propočtů vyjde při zpracování jedné tuny odpadu mnohem levněji kompostování (250 – 350 Kč) než skládkování (700 Kč) nebo spalování (1 200 Kč). Hnědé kontejnery (kam bioodpad  patří) ale zůstávají v Česku hudbou budoucnosti. Třídění bioodpadu totiž lidem nabízí zatím zhruba dvacítka měst a obcí.

Více o odpadech na Nazeleno.cz

   – Jak je na tom ČR s tříděním odpadu?

   – Bioodpad: Problém nebo příležitost?

   – Třídění odpadu: Kam s bioodpadem?

   – Jak správně třídit odpad: Rady a tipy

Návrh zákona o odpadech z roku 2009 přišel s opatřením, že od roku 2011 musí obce umožnit svým občanům třídit i biologicky rozložitelný odpad (zpočátku tam, kde převažují rodinné domky, od roku 2013 pak i tam, kde převládá sídlištní zástavba). Zákon zatím schválen nebyl, takže je otázka jak se bude situace dále vyvíjet. Do budoucna však pravděpodobně můžeme počítat s tím, že speciálních hnědých nádob na bioodpad by v českých městech a obcích mělo přibývat.

Sběrné nádoby na bioodpad mají hnědou barvu
Sběrné nádoby na bioodpad mají hnědou barvu

Obce by podle návrhu měla k rozmísťování speciálních kontejnerů motivovat úspora za skládkování odpadu. Podle zástupců obcí je však návrh připraven na míru větších měst. Menší obce budou mít s odděleným sběrem bioodpadů do nádob velké starosti a systém povede spíše k růstu nákladů na odpadové hospodářství obce, a to i při využití dotací. Jen uvažované vstupní investice na zavedení systému by podle mnohých stálo obce minimálně 2 mld. Kč. Avšak na druhé straně stojí směrnice EU, která nakazuje zemím snížit podíl biodpadu na skládkách.

Bioodpad tvoří až 40 % směsného odpadu

Bioodpad představuje až 40 % směsného odpadu. Konkrétní množství bioodpadu závisí na tom, kolik lidí v dané lokalitě bydlí a zda se jedná o zástavbu rodinných domů nebo paneláků, velký vliv má také roční období. Cílem Ministerstva životního prostředí ČR je snížit jeho podíl v komunálním odpadu pod 15 % do roku 2020.

Bioodpad tvoří například rostlinný odpad z kuchyně i ze zahrady nebo zbytky pečiva
Bioodpad tvoří například rostlinný odpad z kuchyně i ze zahrady nebo zbytky pečiva

V současné praxi třídění bioodpadu se zatím většinou jedná o sběr zejména zahradních odpadů. Tyto odpady nejsou v anaerobním prostředí snadno rozložitelné, proto jsou obvykle využívány na kompostárnách. Oddělený sběr kuchyňských odpadů, jež mají vysoký potenciál pro produkci bioplynu, je zatím na začátku. Intenzivněji rozvíjet se bude pravděpodobně až po uspokojivém vyřešení sběru a využívání zahradního odpadu. Do budoucna by mělo být prvním krokem zřízení sítě obecních kompostáren. Zatím v ČR funguje zhruba 150 kompostáren a pouze 4 bioplynové stanice, přičemž Operační program Životní prostředí již podpořil například vybavení kompostáren či stavbu bioplynových stanic částkou ve výši 3,5 mld. Kč.

Bioodpad: Co  patří do hnědých popelnic?

  • Uvadlé květiny a odpad ze zeleně.
  • Zbytky pečiva a obilnin.
  • Jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, zbytky ovoce a zeleniny.
  • Čajový odpad, čajové sáčky.
  • Kávový odpad včetně filtrů a ubrousků.
  • Travní hmota, plevel, seno, sláma, podestýlka z chovu drobných zvířat, hnůj, slepičí trus, spadané listí, dřevní štěpka.
  • Slupky z exotického ovoce (celé ovoce je vhodné rozkrojit).
  • Popel ze spalování dřeva.
  • POZOR, živočišné zbytky (maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých zvířat apod.) ukládejte do sběrných nádob na bioodpad jen v případě, že k tomu budete vyzváni svozovou firmou nebo obcí, musí u nich totiž být provedena tzv. hygienizace, která usmrtí původce chorob.

K čemu se bioodpad používá?

Zbytky rostlinných materiálů, které jsou součástí zejména kuchyňského odpadu, se bez přístupu vzduchu rozkládají. Anaerobní bakterie, které mají rozklad na svědomí, produkují metan a další plyny, které lze produktivně využít. Je totiž možné je spalovat v bioplynových stanicích a vyrábět tak elektřinu. Z jedné tuny takovéhoto tříděného bioodpadu se dá vyrobit až 100 m3 bioplynu a z něj pak přibližně 198 kWh elektrické energie a 348 kWh tepla. Bohužel jde však o velmi nákladný způsob výroby elektřiny.

Každý člověk průměrně vyprodukuje 50 kg bioodpadu ročně (bez zahradního odpadu), což  představuje asi 10 kWh elektrické energie. Toto množství elektřiny by mu umožnilo denní sledování zpráv (asi 30 minut denně) po dobu půl roku.

Třídění odpadů zahrnuje i bioodpad, neboť tříděný bioodpad lze dále využívat
Třídění odpadů by mělo zahrnovat i bioodpad, neboť tříděný bioodpad lze dále využívat

Využití zahradních bioodpadů se zvyšuje tím, že je můžeme kompostovat. Tímto způsobem vzniká kvalitní organické hnojivo (kompost), které je možné přidávat do půdy.

Bioodpady mohou být použity dokonce i jako pohonné hmoty. Již za druhé světové války existovala auta a motocykly na dřevoplyn. Dnes se do pohonných hmot přidává etanol a bionafta, které jsou vyrobeny s pomocí řepky, dřeva a slámy. Biopaliva používají i některé dodávky známého řetězce fastfoodů McDonald´s, jezdí totiž na použitý fritovací olej.

TIP! Hra o třídění odpadu

Třídění odpadů si můžete vyzkoušet v on-line hře Odpady útočí, najdete ji na stránce www.ekodomov.cz pod záložkou Pro školy.

Jak třídit bioodpad bez hnědých popelnic?

V případě, že chcete třídit bioodpad, ale v dané lokalitě se zatím nenachází žádné speciální nádoby, nejlepším způsobem je zpracovat bioodpad alespoň na vlastním kompostu. Pokud takovou možnost nemáte nebo nechcete kompostovat, můžete jej odevzdat do sběrných dvorů nebo se třeba domluvit na dodávání vašeho bioodpadu vlastníkům kompostů či malých hospodářství, kde jistě najde své využití.

Autor: Redakce Nazeleno.cz