Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Odpady

Produkce odpadu je nedílnou součástí lidského života. Podle statistiky každý Čech vyprodukuje ročně necelých 300 kg komunálního odpadu. Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie je to však nejméně na hlavu. Otázkou je především jak naložit s odpadem?Jeho prosté skládkování je dlouhodobě neudržitelné. Kromě recyklace, kompostování a bioplynových stanic je další možností jeho zužitkování kombinovaná výroba tepla a elektřiny. Důležitou součástí nakládání s odpady je jeho třídění. Dnes již v každé vesnici najdete kontejnery na plasty, papír a sklo. Pomalu se také objevují popelnice na bioodpad.

Pokud domácnosti třídí odpad a vhazují jej do příslušného kontejneru, umožní recyklaci asi třetiny veškerého odpadu, který vyprodukují. Odpady putují z kontejneru na dotřiďovací linku a odtud do zpracovatelských firem, kde se z odpadu vyrábí nové výrobky. Mezi využitelné dopady, které vznikají v domácnosti patří papír, lepenka, sklo, plasty (například PET láhve nebo kelímky od jogurtů), kompostovaný kuchyňský odpad apod. Kromě recyklovatelných odpadů vznikají i další odpady. Pozornost je potřeba věnovat nebezpečným odpadům, které nelze vhazovat do běžných popelnic (např. léky, zářivky, akumulátory, barvy, lepidla).

V současné době platí každý z nás roční poplatek za odpady ve výši až 500 Kč (výši určuje obec). Ačkoli se Češi v recyklaci odpadu stále zlepšují, podle některých názorů to nestačí. Vyšší recyklaci odpadu má zajistit nový zákon o odpadech. Ten by měl přispět i k tomu, aby bylo třídění snazší a třídit by se měl začít také kuchyňský a zahradní odpad. Bioodpad totiž tvoří asi polovinu objemu odpadu, který domácnost vyprodukuje.

více informací

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií