fbpx

Nebezpečí číhá ve sprše. Pozor na legionelózu0

Ve špatně provedených rozvodech teplé vody nebo nesprávně provozovaných zásobnících se může množit nebezpečná bakterie legionella. Ta představuje život ohrožující riziko hlavně pro seniory, malé děti a pro lidi s oslabeným imunitním systémem. Počet  nakažených v Česku roste.

Nejčastější cestou k nákaze legionelózou je sprcha kontaminovanou teplou vodou.

V České republice dlouhodobě roste počet lidí nakažených legionelózou. Jedná se o horečnaté onemocnění, které se může podobat zápalu plic. Pro zdravé dospělé lidi, jde spíš o krátkodobou nepříjemnost, legionářská nemoc (jak se také legionelóza nazývá) však může být nebezpečná dětem a starším osobám. Zatímco v roce 2009 bylo podle statistik Státního zdravotnického ústavu v Česku evidováno pouhých 25 případů této nemoci, v loňském roce je jich zaznamenáno 212.

Nejčastějším zdrojem nákazy jsou špatně provedené rozvody teplé pitné vody a nekvalitní zásobníky (bojlery).
Legionella – nepříjemný obyvatel rozvodů teplé vody
Legionella pneumophilla je bakterie způsobující horečnatá onemocnění a onemocnění podobné zápalu plic – takzvanou legionářskou nemoc. Důvodem jejího názvu je první popsaný případ epidemie této nemoci na sjezdu amerických válečných veteránů – legionářů, kteří se hromadně nakazili z hotelové klimatizace.

Ve starých domech i novostavbách

Legionella se množí ve vlhkém prostředí při teplotách 20–45 °C. Pro svůj růst potřebuje také dostatek živin. Právě proto se jí daří v rozvodech teplé vody v klimatizacích. Prevencí je hlavně vysoká čistota všech ohřívacích zařízení a dostatečně vysoká nebo naopak u studené vody nízká teplota vody.

Reklama

Legionella může být závažným problémem nesprávně provozovaných zásobníků a starších nebo rozsáhlejších rozvodů vody v hotelích, nemocnicích, ale i v bytových domech. Může se však vyskytovat i v nově postavených domech s nevhodně navrženým systémem přípravy teplé vody.

Bakterie legionella se totiž dobře množí zejména tam, kde se po delší dobu udržuje z nějakého důvodu teplota vody v určitých mezích a to zejména tam, kde jsou dále přítomny určité živné materiály nebo nánosy. Nebezpečné mohou ale být i klimatizace.

Horečka, kašel a bolest hlavy

K nákaze pak dochází většinou při sprchování. Nakazit se totiž můžete pouze vdechováním bakterií. Naopak při pití nakažené teplé vody by k nákaze docházet nejspíš nemělo, ale jeden nikdy neví. Nemoc doprovází horečka, kašel, bolest hlavy a nezřídka i průjem. Pro zdravého člověka není legionelóza ohrožující, nebezpečná však může být pro děti, staré lidi a osoby se sníženou imunitou. Právě těm pak hrozí i další komplikace. Nemoc se léčí podáním antibiotik.

Chybí hlavně informace

Správný návrh technického zařízení budov s ohledem na legionellu specifikuje norma ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování z roku 1998. Odborníci však uvádějí, že jak projektantům, tak i široké veřejnosti informace o legionelle a možnostech její prevence chybí.

Původce nepříjemné plicní nemoci – bakterie legionella. Foto 123rf.com

Jako účinná prevence proti legionelle fungují například zásobníky, které umožňují hygienickou přípravu teplé vody. Ta spočívá v průtokovém ohřevu vody zamezujícím její delší stagnaci. Další možností je například pravidelná termická desinfekce zahřátím na vyšší teplotu – například 70°C. Tento způsob ovšem přináší nevýhody v podobě zvýšeného vylučování vodního kamene a vyšších nákladů na přípravu teplé vody v použití s moderními zdroji tepla (tepelné čerpadlo, solární systém, kondenzační plynové kotle).

Co způsobuje množení bakterií legionella:

  • Trvale nízká teplota vody v potrubí a zásobníku,
  • koroze stěn zásobníku,
  • delší odstávka ohřívače vody,
  • usazeniny v zásobníku a v potrubí,
  • nedostatečná cirkulace teplé vody v rozsáhlejších rozvodech,
  • umístění potrubí se studenou vodou příliš blízko zdroji tepla (např. potrubí teplé vody),
  • nekvalitní a špatně navržené rozvody vody.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi