fbpx

Zázrak, který máte v každém autě. Jak využít reflexní fólii pro úspory energií?0

Folie, kterou obsahuje každá autolékárnička může být účinným prostředkem ke snižování energetické náročnosti domu či bytu. Máme pro vás tipy, jak pomocí reflexní folie izolovat třeba okna před chladem i nadměrným teplem.

S izolací domu v chladném období může pomoci reflexní izotermická folie, kterou koupíte třeba v lékárně za pár korun. Foto: Pixabay.com

Snížit tepelné ztráty vašeho domu je možné různými způsoby. Často se ani nemusí jednat o závratné investice, které si zpravidla vyžádá zateplení fasády nebo výměna oken. V boji proti úniku energie okny vám pomůže obyčejná fólie, jíž najdete v autolékarničce a která stojí pár korun.

Jako reflexní fólii lze využít fólii z autolékárničky – výhodou je nízká cena a jednoduchá instalace.

Přes všechny pokroky v konstrukci oken totiž stále platí, že okny uniká (na jednotku plochy) více tepla než kteroukoli jinou částí obálky budovy.

Reklama

Je to způsobeno tím, že na okna jsou kladeny protichůdné požadavky:

  • musíme mít možnost je otvírat, současně ale v zavřeném stavu musí dobře těsnit,
  • musí dovnitř domu propouštět světlo a sluneční teplo, ale současně musí zamezit úniku tepla ven.
  • okna by neměla dovnitř propouštět hluk, ale přitom musí být (oproti obvodovým stěnám) poměrně lehká a tenká.

Každé okno je tak vždy kompromisem mezi těmito protichůdnými požadavky. Není proto překvapivé, že tepelné ztráty na jednotku plochy okna jsou podstatně větší, než je tomu například u obvodových stěn nebo stropu.

Teplo uniká okny hned několika způsoby:

Infiltrace

Jde o pronikání vzduchu netěsnostmi mezi křídlem okna a pevným rámem zasazeným do stěny. Běžně říkáme, že oknem „táhne“. Za studeného či větrného počasí a v případě nekvalitních či špatně osazených oken může infiltrace představovat největší díl z celkové tepelné ztráty nejen okna ale i celé místnosti.

Konvekce

Jde o pohyb vzduchu podél skel. To, co tepelně izoluje, není sklo, ale (nepohybující se) vzduch v blízkosti skel. V důsledku rozdílu teplot (studený vzduch je těžší) začne vzduch okolo skla proudit a přenáší tak teplo.

Vedení

Sklo je v podstatě dobrý vodič tepla, a tak k izolačním vlastnostem okna téměř nepřispívá. Vzduch mezi skly je naštěstí poměrně špatný vodič tepla, a proto se ztráta vedením znatelně uplatní jen tam, kde jsou skla blízko u sebe (méně než cca 1 cm).

Radiace

Každé těleso vyzařuje teplo ve formě dlouhovlnného infračerveného záření (tepelné sálání). Tento přenos tepla je skoro stejně významný jako přenos konvekcí.

Významný pokrok, k němuž v posledních dvaceti letech v konstrukci oken došlo, souvisí právě s potlačením přenosu tepla radiací. Moderní zasklení používají speciální selektivní vrstvičku nanesenou na skle, která propouští viditelné světlo, ale odráží dlouhovlnné infračervené záření (tepelné vyzařování).

Reflexní roleta zamezí tepelným ztrátám oken

Jak zamezit úniku tepla oknem? Jednou z možností, na kterou se dnes blíže podíváme, je využití reflexní rolety. Okno totiž nemusí být celý den průhledné; naopak v noci je nezakryté okno spíše nežádoucí, a proto používáme různé rolety, závěsy či žaluzie, které zajistí neprůhlednost okna.

Každá vrstva, kterou okno zakryjeme, sníží jeho tepelnou ztrátu. Vzhledem k tomu, že téměř polovina tepla se mezi skly okna přenáší formou tepelného záření, je vhodné, aby tato vrstva byla vyrobena z materiálu, jenž tepelné záření odráží.

Lesklá fólie v okně vypadá sice neobvykle, nicméně významně sníží tepelné ztráty
Lesklá fólie v okně vypadá sice neobvykle, nicméně významně sníží tepelné ztráty. Foto: autor

Před lety jsem i já experimentoval s reflexní roletou. Tehdy nebylo mnoho možností, a tak jsem na běžnou látkovou roletu nalepil hliníkovou fólii (alobal) a měřením teploty skla si ověřil, že vliv na tepelnou ztrátu okna je opravdu znatelný. Alobal ovšem není moc vhodný materiál, po několika letech stálým navíjením popraskal, což vypadalo dost hrozně. Později jsem použil reflexní rolety vyrobené z fólií používaných na parotěsné zábrany. Vyzkoušel jsem fólie vyztužené mřížkou nebo tenké fólie bez vyztužení a také polyesterové fólie s vakuově napařeným hliníkem, které se používají například na balení květin. Trvanlivost těchto fólií je docela dobrá, mám je na oknech již asi 10 let. Jejich hlavní nevýhodou je, že role jsou příliš úzké a musí se tedy pospojovat.

Když jsem dělal rychlou rešerši na webu, tak jediný, kdo se systematičtěji zabýval problematikou snižování tepelných ztrát oken, je RNDr. Jan Holan Ph.D., který na toto téma napsal svou doktorskou práci. Je to docela zajímavé čtení a našel jsem tam různé užitečné podněty.

Na okna fólii z autolékárničky

Před lety byla zavedena do povinného vybavení autolékárniček takzvaná „izotermická fólie“ (poněkud zavádějící název).  Jde o velmi tenkou, ale pevnou polyesterovou fólii, na níž je vakuově napařena vrstva hliníku. Některé fólie mají z obou stran stříbrnou barvu a některé mají na vrchní straně zlatavou barvu.

Lesklé kovové vrstvy velmi dobře odrážejí nejen viditelné světlo, ale i dlouhovlné tepelné záření. Přikrytím zraněného člověka touto fólií výrazně snížíme jeho tepelnou ztrátu. Fólie z autolékárniček se ovšem dají využít i jinak – hodí se totiž i ke snížení tepelné ztráty oken. Velmi jednoduše je s nimi možné přeměnit běžnou látkovou roletu v roletu reflexní.

Reflexní roletu využijete také v koupelně
Reflexní folie jako roleta v koupelně. Foto autor

Fólie z lékárničky je výhodná tím, že je velmi tenká a nezpůsobí nárůst průměru válce s navinutou roletou, je ještě levnější než parotěsné zábrany, je velmi pevná a hlavně a má větší šířku (její rozměr je až 160 cm x 210 cm).

Jestliže máte doma špaletová okna a na noc v nich stahujete látkovou roletu, pak přidání reflexní fólie k této roletě znatelně snížíte noční tepelnou ztrátu okna.

Izolační dvojsklo díky reflexní fólii

Jan Holan vyzkoušel velmi jednoduchou metodu na „zatěsnění“, tj. snížení konvekce okolo stažené rolety. V mezeře mezi křídly, kde se roleta stahuje, umístil lišty, na které po stažení fólie dolehne; je totiž „tlačena“ na lišty vahou chladnějšího sloupce vzduchu v mezeře mezi vnějším sklem a fólií. Na spodní straně je těsněna tím, že je stažena až na parapet a volný prostor na horní straně pak už nevadí (vzduch nemůže obíhat). Rozložení teplot na vnitřním skle při použití reflexní rolety bez postraních těsnicích lišt je vidět na termovizním snímku (viz níže) a na dalším snímku je totéž okno opatřené postraními lištami. Je vidět, že již nedochází k průniku chladného vzduchu při okrajích rolety.

Fóliová roleta v okně bez postraních těsnicích lišt – infračervený snímek
Fóliová roleta v okně bez postraních těsnicích lišt – infračervený snímek. Zdroj: Disertační práce Jana Holana

Pokud okolo fólie může volně proudit vzduch, pak se izolační schopnost špaletového dvojitého okna dostane zhruba na hodnotu o něco málo lepší, než má standardní izolační dvojsklo. I netěsná roleta poněkud omezí konvekci, takže odhaduji výsledné snížení tepelné ztráty někam pod 40 % původní hodnoty.

Fóliová roleta v okně s postraními lištami – infračervený snímek
Fóliová roleta v okně s postraními lištami – infračervený snímek. Zdroj: Disertační práce Jana Holana

Zimní noc trvá více než půl dne a teplota v noci je často znatelně nižší než přes den, takže reflexní roleta představuje docela účinné opatření. U jižních, v zimním období osluněných oken, jde možná o lepší alternativu, než je výměna celého okna za nové osazené výše zmíněným dvojsklem s fólií Heat Mirror. Výše zmíněná selektivní vrstvička totiž znatelně snižuje prostup slunečního záření a tím zhoršuje výslednou tepelnou bilanci okna.

Fólie z lékárny: Nízká cena, rychlá instalace

Hlavní výhoda ovšem spočívá ve velmi nízké ceně fólie z autolékárničky (stojí kolem 39 korun). Další výhodou je také jednoduchá instalace.

Já jsem postupoval následovně: Sundal jsem roletu, rozložil na zemi v pokoji fólii (stříbrnou stranou navrch), roletu přes ni rozvinul, fólii oříznul ostrým nožem (přes podložený kus kartónu) a pak ji přetáhnul na vnitřní stranu rolety. Zlatě zbarvená strana má lepší odrazivost pro tepelné záření než stříbrná strana; polyesterová fólie, která je na stříbrné straně, není zcela propustná pro dlouhovlné infračervené záření. Fólii stačí přichytit několika kousky oboustrané lepicí pásky na horní straně, zbytek musí být volný, aby se při svinování nekrčila. Celá tato akce (ve dvou lidech) nezabere více než 15 minut.

Fólii stačí přichytit několika kousky oboustrané lepicí pásky na horní straně
Fólii stačí přichytit několika kousky oboustrané lepicí pásky na horní straně. Foto: autor

Určitou nevýhodou je, že lesklá fólie v okně vypadá poněkud neobvykle. Pokud je zlatou stranou do místnosti tak také trochu změní barvu světla v místnosti. Je to ale otázka zvyku, pokud je přes okno záclona tak tyto odlesky neruší a výhodné je, že se část světla vrací zpět do pokoje (původní roleta je hnědá). Existuje i fólie, která je pouze stříbrná. Je u ní třeba rozlišit, která strana je pokovená aby ji bylo možno dát touto stranou do místnosti.

Vyzkoušel jsem několik způsobů a nejjednoduší metodou asi je setřít pokovení hadříkem s nějakým jemným brusným práškem (na nádobí nebo leštění). Ze strany pokovení probrousíme odrazivou vrstvu relativně snadno, z druhé strany to nejde vůbec.

Reflexní fólie pomůže i v létě

Reflexní fólie může plnit i funkci opačnou, tedy odrážet nežádoucí letní tepelné zisky; v tomto případě se dá stříbrnou stranou směrem ven, případně se použije jedna fólie dovnitř a druhá ven.

Fólie jsou mechanicky docela pevné a dají se použít i samostatně navinuté na roletovém válci (bez původní látkové rolety). Udělal jsem jednu takovou roletu do koupelny. Napařená vrstvička je tak tenká, že skrz fólii prosvítá světlo, což ovšem není na závadu a neovlivňuje to tepelnou odrazivost. Ověřil jsem pomocí mikroskopu, že rozměry otvorů, skrz které proniká světlo, jsou velmi přibližně v řádu mikrometrů, tj. skoro desetkrát menší, než je vlnová délka tepelného záření. Díky tomu nedochází ke znatelnému prostupu tepelného záření skrz roletu.

Schopnost fólie odrážet teplo je zvláště výhodná při použití na vnitřní straně koupelnového okna, kdy se roleta stahuje před vnitřní stranou okna. Povrch těla totiž neztrácí sáláním teplo do studeného povrchu skla, ale fólie mu toto teplo vrací zpět. Odraz tepla funguje ovšem jen za předpokladu, že fólii nenamočíme vodou; voda totiž dlouhovlné infračervené záření pohlcuje a zabrání tak jeho odrazu. Obecně ale platí, že pokud děláme novou roletu, je lepší použít silnější reflexní fólii z parotěsné zábrany.

Kromě vylepšení rolet najde tato fólie v domácnosti nepochybně i další zajímavá uplatnění. Já jsem například zbytek použil na vnitřní stranu dveří staré chladničky ve snaze snížit tepelné zisky skrz dveře, kde je tenčí izolace.  Podobně by se dala použít za topná tělesa.

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.