fbpx

Vodní filtry: Pijte vodu z kohoutku bez obav0

Vodní filtry údajně zbaví vodu z kohoutku nežádoucích látek, jako jsou například dusičnany. Je ale při dnešní kvalitě vody opravdu nutné vodní filtry používat? Jak zjistit složení vody, kterou pijeme? Podle čeho vybírat vodní filtry?

Vodu z vodovodu používáme denně. Na vaření, mytí a čím dál častěji i k přímé konzumaci. Kvalita vody z vodovodu je totiž mnohdy srovnatelná s kvalitou vody v PET lahvích. Někteří výrobci balených vod dokonce stáčejí do lahví vodu z běžné distribuční sítě. Pokud jste přece jen k vodě z kohoutku nedůvěřiví, ale rádi byste se vyhnuli výdajům za vodu balenou, můžete popřemýšlet o koupi vodního filtru.

„Dusičnany ve vodě jsou závažným argumentem pro koupi vodního filtru.“

Výrobci vodních filtrů slibují, že zbaví vodu z kohoutku nebezpečných látek, které v ní mohou být rozpuštěny. Filtry mají zmírnit tvrdost vody a vyčistit ji od takových látek, jako jsou například dusičnany, těžké kovy, bakterie nebo chlor. Je ale naše voda natolik nekvalitní, abychom museli vodní filtry používat?

Reklama

Voda na Nazeleno

   – Balená voda vs. voda z kohoutku

   – Pí-voda a další léčivé vody

   – Využití dešťové vody v domácnosti

   – Kořenové čističky odpadních vod

Kvalita vody ve vodojemu a doma je rozdílná

Kvalitu vody lze zjistit celkem jednoduše – vodárenské společnosti mají povinnost pravidelně provádět rozbory distribuované vody a výsledky zveřejňovat – najít je můžeme na webových stránkách vodáren (např. pro Prahu zde, pro Brno zde), nebo přímo do vodárny zatelefonovat.

Měření kvality vody ale ne vždy zohledňují znečištění pronikající do vody v době, kdy putuje z vodojemu do domácností. Do vody se totiž mohou uvolňovat usazeniny z potrubí, nebo kovy, ze kterých bylo potrubí vyrobeno. Pokud voda stagnuje delší čas obzvláště v olověném potrubí (přes noc nebo víkend), je vysoká pravděpodobnost, že se těžký kov do vody uvolní. Tomu se lze částečně bránit odpouštěním vody.

Před koupí vodního filtru je dobré zjistit si kvalitu vody
Před koupí vodního filtru je dobré zjistit si kvalitu vody

Pokud se zajímáte o přesné složení pitné vody ve vaší domácnosti, lze si buď jednoduché testy na jednotlivé látky zakoupit (např. zde), nebo si u vodáren objednat analýzu. Ceny analýz se pohybují okolo 700 korun za základní rozbor.

Jsou vodní filtry nutností?

Existuje celkem 62 ukazatelů jakosti pitné vody, z nichž vodárny většinou vybírají jen několik nejdůležitějších, jejichž hodnoty uveřejňují. Mezi tyto ukazatele patří například Ph, barva, zákal, železo, chloridy, dusičnany, dusitany a další. Ze srovnání rozborů vyplývá, že největším problémem vody jsou dusičnany (mají je na svědomí dusíkatá hnojiva). Dusičnany často dosahují vysokých hodnot (např. Praha průměrně 23,2 mg/l; Brno, vodojem Palackého vrch 40,0mg/l) nebo jejich hodnota kolísá a v některých případech přesahuje hygienické limity.

Dusičnany přitom mohou být zdraví nebezpečné – jejich vyšší koncentrace má nepříznivý vliv na výskyt rakovinových onemocnění u dospělých a u dětí může způsobit poruchu funkce hemoglobinu. Maximální povolená hranice (nejvyšší mezná hodnota) pro výskyt dusičnanů v pitné vodě je nastavena na 50 mg/l. Před padesáti lety byla tato hranice na hodnotě 35 mg/l. Nabízí se proto otázka,  zda byla tato hranice zvýšena pod tlakem okolností (nebylo možno zajistit tak nízkou hodnotu dusičnanů v distribuované vodě), nebo zda novější výzkumy ukázaly, že voda je nezávadná i s vyššími hodnotami dusičnanů.

Na trhu existuje mnoho vodních filtrů, některé lze namontovat přímo u kohoutku
Na trhu existuje mnoho vodních filtrů, některé lze namontovat přímo u kohoutku

V každém případě se dusičnany stávají nejzávažnějším argumentem pro koupi domácího vodního filtru. Jejich výskyt v pitné vodě totiž za posledních padesát let vzrostl až trojnásobně a dusíkatá hnojiva se v zemědělství stále používají, takže k jejich vymizení jen tak nedojde.

Vodní filtry: Typ, cena a výkon

Vodních filtrů je na trhu několik různých typů. Liší se způsobem použitím i metodou filtrace. Vodní filtry totiž nefiltrují všechny nečistoty, ale „specializují“ se pouze na některé. Před výběrem vhodného filtru je nutné zjistit, jakých látek potřebujeme vodu zbavit. (Už víme, že kvalitu vody lze ověřit u místní vodárenské společnosti nebo analýzou vzorku z vaší domácnosti.)

Vodní filtry můžeme rozdělit do dvou základních skupin: na ty, které se připojují přímo k vodovodu a na filtry nádobové:

  • Filtry napojené na vodovod

Filtry napojené na vodovod se umisťují buď přímo na kuchyňskou linku nebo pod ní (některé filtry se umisťují k přívodu vody do domu nebo bytu). Pomocí přepínače můžeme zvolit vodu filtrovanou nebo neupravenou. Lze si vybrat z několika druhů podle typu znečištění vody. Existují zařízení na filtrování zakalené vody, vody železité, příliš chlorované nebo vody s velkým obsahem dusičnanů. Schopnosti filtru bývají kombinované, takže spotřebitel není postaven před volbu „chlor nebo železo“. Tyto vodní filtry lze pořídit od 2 000 do 7 000 korun podle specializace filtru (do této kategorie filtrů spadá i kontroverzní reverzní osmóza, která zanechává vodu téměř destilovanou).

Filtry napojené přímo na vodovod umožňují natočit si vodu filtrovanou i nefiltrovanou
Filtry napojené přímo na vodovod umožňují natočit si vodu filtrovanou i nefiltrovanou

  • Nádobové vodní filtry

Manipulace s filtračními konvicemi je jednoduchá. Vodu, kterou chceme přefiltrovat, do nich jednoduše nalijeme. Pořizovací cena je nižší než u předchozího typu – filtrační konvici lze pořídit přibližně za 1 000 korun a i u nich je možné vybrat z několika typů filtrů. Tyto filtry si poradí jak s příliš tvrdou vodou, tak i se zmíněnými dusičnany. Filtrační konvice jsou vhodné zejména pro malé domácnosti, protože filtrování trvá déle.

I přesto, že pitná voda z distribučních sítí je pod pravidelnou kontrolou a všeobecně je považována za kvalitní, obsahuje na některých místech zdraví nebezpečné škodliviny, jejichž koncentrace není stálá a někdy může překračovat povolené limity. Tyto látky navíc nepřijímáme jen ve vodě, ale jsou obsaženy i v potravinách, ze kterých je vyfiltrovat jen tak nemůžeme. Nákup vodního filtru je tak obzvláště v místech s vysokou koncentrací škodlivin ve vodě dobrou volbou pro zdraví.

Autor: Redakce Nazeleno.cz