fbpx

Termovizní měření: Řešení pro úspory energie0

Provedli jste ve vašem domě již řadu opatření ke snížení výdajů za energie, ale máte pocit, že se účty o mnoho nesnížily? Pak je třeba hledat, kudy vám z domu stále uniká teplo. Tepelné úniky spolehlivě odhalí termovizní měření. Jak funguje a co dalšího dovede odhalit?

S každou topnou sezónou jsou výdaje na energie vyšší a vyšší. Pokud jste již na svém domě provedli množství různých opatření, ale zdá se vám, že za energie stále platíte hodně, možná bude někde problém s úniky tepla. Konkrétní místa tepelných úniků vám pomůže odhalit termovizní měření. Může vám však pomoci i s řadou dalších problémů. Co termovizní měření odhalí?

„Odhalením a odstraněním tepelných úniků lze snížit tepelnou ztrátu domu až o 80 %.“

Pomocí termovizního měření, které přesně určí vyzařované množství tepelné energie, lze snadno zjistit, kudy vám z domu uniká teplo, nebo naopak kde dochází k přehřívání. Termovizní kamera totiž přesně najde konkrétní místa a specialisté ze společnosti JTM Partners vám navrhnou, jak danou situaci efektivně řešit (například vypočtou tepelnou ztrátu a navrhnou řešení na zateplení vašeho domu).

 Termokamera najde a vyhodnotí místa tepelných úniků či tepelných mostů v domě. Zdroj: Testo
Termokamera najde a vyhodnotí místa tepelných úniků či tepelných mostů v domě. Zdroj: Testo

Termokamera na základě množství infračerveného záření přiřadí každému bodu určitou hodnotu a výsledkem je obrázek ukazující teplotní profil povrchu (tzv. termogram). Údaje z termogramu se dále vyhodnotí prostřednictvím počítačového softwaru, který jasně ukáže příčiny problémů. Z analýzy teplotního profilu tak specialisté zjistí nejen úniky tepla, ale i závady na elektroinstalaci nebo na elektrických zařízeních.

Termovizní měření: Odhalí tepelné úniky i mosty

Pro stavebníky je termovizní měření neocenitelným pomocníkem při odhalování nedostatků v konstrukci a izolaci domu, které snižují jeho energetickou úspornost. Za pomoci měření se odhalí tepelné úniky (zejména u novostaveb a rekonstruovaných budov, kdy se vyhledá chybějící izolace), tepelné mosty (skryté vady v konstrukci budov), problémy s vlhkostí či technické nedostatky novostaveb (například nesprávné provedení spár a styků).

O společnosti JTM Partners s.r.o.

Nabízíme komplexní služby ve stavebnictví. Zabýváme se zejména stavebním dozorem a diagnostikou staveb, pro kterou využíváme termovizního měření. Provedení měření ve spojení s našimi znalostmi ve stavebnictví vám pomohou odstranit nedostatky stavby v nejvyšší možné míře.

Námi užívaná termokamera Testo 875-2 odhalí nejen místa tepelných úniků a tepelných ztrát, závady v rozvodech (ať už v rozvodech tepla či v elektrorozvodech), ale i místa budoucího vzniku plísní na konstrukcích a mnoho dalších problémů.

Nejčastěji se měří obvodové pláště budov, tepelná propustnost střešních krytin, netěsnost oken a dveří. Infračervená kamera zkontroluje také správnost zateplení domu a vyhodnotí kvalitu tepelně-izolačních materiálů. Výsledky měření pak lze využít jako podklad pro provedení nové izolace.

Po vyhodnocení konkrétních míst tepelných úniků či tepelných mostů a jejich řádném zaizolování lze snížit tepelnou ztrátu domu až o 80 % a dosáhnout tak mnohem vyšších úspor energie. Dům si můžete nechat opakovaně změřit a porovnat starší naměřené hodnoty s novými, zda po provedených opatřeních došlo ke zlepšení stavu.

Optimální podmínky pro termovizní měření

Jak dosáhnete nejlepších výsledků termovizního měření v domě? Optimální podmínky pro dosažení objektivních informací jsou následující:

 • dostatečný rozdíl vnitřní a venkovní teploty – minimálně 15 °C po dobu alespoň 48 hodin
 • alespoň 2 hodiny před měřením musí být zavřená okna a vnější dveře
 • dům musí být v době měření vytápěn
 • na dům by minimálně 8 hodin před měřením a v jeho průběhu nemělo svítit slunce
 • vhodné klimatické podmínky – 24 hodin před měřením a v jeho průběhu neprší, nesmí hustě sněžit a rychlost větru není vyšší než 3 m/s

Nedodrží-li se uvedené podmínky, může dojít ke zkreslení výsledků. Termovizní měření se provádí zpravidla od listopadu do března, nyní jsou tedy ideální podmínky.

Výhody a nevýhody termovizního měření

Výhody: 
 • je rychlejší než běžné způsoby měření
 • změří i těžko dostupná místa, přičemž celý proces je bezkontaktní a nic se při něm nezničí
 • přesně určí poruchová místa a závažnost problému
 • předejdete vzniku poruch a škod vlivem tepelných mostů
 • na základě analýzy můžete snížit vaše náklady na spotřebu energií na vytápění

Nevýhody:

 • objektivních výsledků lze dosáhnout pouze za vhodných klimatických podmínek (například vyšší rychlost větru ochladí plášť budovy, po dešti je mokrý plášť budovy chladnější než suchý atd.)
 • nelze kontrolovat provětrávané dvouplášťové fasády

Co vše umí termovizní měření ještě odhalit?

Místa možné tvorby plísní

Pomocí termovizní kamery Testo 875-2 se dají včas odhadnout místa s tepelnými mosty, která by díky srážení vlhkosti z okolního vzduchu mohla napadnout plíseň. Na plíseň v domě byste si měli dávat pozor, neboť může způsobit astma či různé alergie.

Termokamera Testo 875-2 odhalí místa, kde by se mohla tvořit plíseň. Zdroj: Testo
Termokamera Testo 875-2 odhalí místa, kde by se mohla tvořit plíseň. Zdroj: Testo

Prasklé potrubí a závady v rozvodech

Termokamera prohlédne vodovodní potrubí, nedošlo-li na některých místech k jeho porušení a neuniká zde voda. S jistotou také odhalí nerovnoměrné rozložení teplot v domě a zjistí závady, ať už u systému vytápění, klimatizace či ventilace. Spolehlivě určí polohu rozvodů tepla, vyhodnotí, zda nedochází k jejich přehřívání a je-li provedena jejich izolace či nikoliv. Většinou to lze zjistit pouze kompletní demontáží podlah, s termokamerou tak ušetříte náklady na toto opatření.

Kamera zjistí například i poruchy podlahového topení, čímž předejdete možným výdajům v budoucnu. V důsledku nadměrného přehřívání se totiž ničí materiál podlahy a může dojít až k jejímu úplnému zničení.

Poruchy v elektrických a mechanických zařízeních

Díky termosnímkům včas rozpoznáte problematická místa v elektrorozvodech (například u jističe, stykače, vodiče v kabelu), která se přehřívají, a tím předcházíte riziku vzniku požáru. Provedením termovizního měření u elektrorozvodů tedy zajistíte bezpečnost a ekonomičnost provozu.

Termovizní měření se provádí též na elektrických a mechanických přístrojích. Zdroj: Testo
Termovizní měření se provádí též na elektrických a mechanických přístrojích. Zdroj: Testo

Termokamera změří kvalitu spojů na všech napěťových hladinách, a tak zjistí možné přehřívání třeba v motoru, čerpadle, generátoru, kompresoru, v převodovce či v ložiscích. Měření se provádí za provozu a nemá tak na chod přístroje žádný vliv, čímž šetří váš čas i peníze.

Termogram vám také ukáže, jestli správně funguje vyhřívání sedadel v autech, dobře chladí klimatizace, neuniká teplo z ledničky nebo jestli nemáte zavzdušněné radiátory. Nově se též provádí kontrola solárních elektráren, fotovoltaických panelů, rozvaděčů či výměníků.

Autor: Komerční sdělení