fbpx

Pár tipů, jak a kde šetřit vodou0

Průměrný občan ČR spotřebuje denně kolem 110 litrů studené pitné vody. Když to znásobíme průměrnou cenou za kubík, dostaneme se zhruba na 9 Kč. Podle statistik dosáhla spotřeba vody v Česku svého maxima kolem roku 1965, kdy každý občan vyčerpal až 300 litrů vody za den. Od té doby jsme se značně uskromnili, především kvůli neustále narůstající ceně vody.

Úspornější spotřeba vody nás nemusí zajímat jen a pouze z důvodu šetření peněz, i když přestože se jedná jen o pár korun denně, v ročním součtu hovoříme v řádu stovek, ne-li tisíců. Racionální využití vody je ale také záležitost ekologická a etická, protože až 15 % světové populace nemá dostatečný přístup k pitné vodě. Pro zajímavost: dostatečný přístup k pitné vodě se definuje jako dostupnost nejméně 20 litrů vody pro osobu na den, přičemž zdroj je vzdálený maximálně 1 km od místa bydliště. Trochu něco jiného,než na co jsme zvyklí, nemyslíte?

Šedá a dešťová voda

V podstatě zhruba jen 3 % vody, kterou každý den spotřebujeme, musí mít atributy vody pitné. Velkou část využijeme například na splachování WC, které na kvalitu vody není náročné. Prvním opatřením by měly být dvě splachovací tlačítka pro dvě množství vody – obvykle 3 a 6 litrů.Zajímavým spořičem vody je pak její recyklace.

Reklama

V podstatě zhruba jen 3 % vody, kterou každý den spotřebujeme, musí mít atributy vody pitné.

Recyklovaná, tzv. šedá voda je dnes velké téma.Některé budovy disponují centrálním shromažďováním a filtrací šedé vody v rámci celého objektu. Možnost využití šedé vody už dnes ale mají i obyvatelé bytů, jejichž domy tak vybavené nejsou. Na trhu se objevují koncepty spojeného umyvadla a WC, kdy umyvadlo má dva odpady.Uživatel si sám volí, zda silně znečištěnou vodu nasměruje rovnou do kanalizace, nebo málo znečištěnou vodu přečerpá do akumulační nádržky, kde se voda přefiltruje a desinfikuje. Z této nádržky se pak splachuje WC. Dalších úspor dosáhneme využíváním vody dešťové (hlavně na zalévání), nebo vody z vlastní studny, a to i když nemá ideální parametry. Samozřejmým vícenákladem jsou pak ale dvojí rozvody vody.

Osobní hygiena

Častým nešvarem bývá spuštěná voda po celou dobu čištění zubů a holení.Průtok klasické pákové baterie může být až 20 l/min, takže během 2minutového čištění zubů „zbytečně“ proteče okolo 40 litrů. Když to vynásobíme počtem členů domácnosti a přidáme k tomu i mokré holení mužského osazenstva, pohybujeme se už ve stovkách litrů! Prvním krokem je pořízení pákových baterií se spořící kartuší (směšovač vody uvnitř baterie), které mají zarážku na 40 % průtoku vody a pro většinu použití stačí baterii otevřít doprvní polohy. Dalším krokem jsou úsporné perlátory (koncovky kohoutků), které při zachování pocitově stejného proudu dokážou vodu provzdušnit a efektivně tak snížit průtok na 5 – 8 litrů. Maximálních úspor dosahují baterie bezdotykové, které oproti těm běžným spoří až 60 %. „Výhoda automatické technologie spočívá v poskytnutí přesně takového množství vody, které je nezbytně nutné pro aktuální potřebu, přitom svým snadným ovládáním uživatele nijak neomezují. Podle potřeby je možné nastavit i zpoždění vypnutí vody,“ vysvětluje Ing. Radomír Ambrož se společnosti Sanela.

Jako pitná voda je potřeba jen minimum vody spotřebované v domácnosti. Na zbytek stačí využít šedou vodu. Foto 1223rf.com

Efektivní sprchování (cca 5 minut) je až o 1/3 úspornější než koupání. Významnéhošetření dosáhnou opět úsporné sprchové hlavice, ale také termostatické kartuše, které zkracují dobu potřebnou pro nastavení správné teploty. „Jakmile horká voda doteče od zdroje, termostatická kartuš rychlenastaví požadovanou teplotu. Kvalitní produkty vynikají rychlostí reakce a především stabilitou teploty při změně tlaku nebo průtoku vody,“ vysvětluje Radomír Ambrož.

Praní a mytí nádobí

Studie z univerzity v Bonnu, která hodnotila mimo jiné různé zvyklosti při mytí nádobí napříč Evropou, shromáždila zajímavá čísla. Pokud zapnete myčku až když je naplněná (tedy 12 sad nádobí), ani ten nejúspornější myč nádobí jí ve spotřebě vody nedokáže překonat. Zatímco myčka si na jeden svůj mycí program bere maximálně 15 litrů vody, nejúspornější kvalitní ruční umytí nádobí spotřebovalo 60 l. Cena za energii byla na chod myčky a ohřev 60 l vody srovnatelná.

Ruční praní by snad nikoho z důvodu úspor už dnes ani nenapadlo. Přesto i při praní můžete šetřit. První zásadou je neprat, když je buben poloprázdný, moderní pračky už umí prádlo zvážit a podle jeho množství dávkují vodu a přizpůsobují délku pracího cyklu.

Jedna rada na závěr. Věnujte pozornost klasickým neduhům, jako je kapající kohoutek nebo protékající WC. Zanedbání pravidelné údržby jsou takříkajíc peníze spláchnuté do kanálu.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi