fbpx

Energetické třídy spotřebičů: Spotřeba za rok a lednice A+++0

Štítkování elektrospotřebičů čeká změna. Z nového energetického štítku se například dozvíme, kolik elektřiny lednička, myčka nebo pračka spotřebuje za rok. Jaké další změny energetické štítky čekají? + Průvodce, jak se vyznat v energetickém štítku

Elektřina není zadarmo a v každé domácnosti najdeme řadu spotřebičů, které zvyšují účet za energie. Jestliže se snažíte doma šetřit a chystáte se koupit nový spotřebič, dejte přednost úspornému. Poznáte ho podle jednoduché nálepky, které se říká energetický štítek.

„Nově bude zavedeno energetické štítkování také pro televizory.“

Reklama

Energetický štítek představuje velmi srozumitelnou cestu, jak si vybrat energeticky úspornější elektrospotřebič. Energetické štítky poskytují spotřebitelům přehledné srovnání vybraných modelů a umožňují jim tak jednoduše se rozhodnout pro nejúspornější spotřebiče na trhu.

Úsporné spotřebiče

    – Nejúspornější ledničky A+++

    – Test spotřeby ledniček

    – Cena elektřiny v roce 2011

    – Spotřeba úsporných spotřebičů

    – Pohotovostní režim: Až 20W

Energetické štítky už od 90. let

Energetické štítky byly poprvé v Evropské unii představeny v polovině 90. let. Se vstupem České republiky do EU byly pak plně zavedeny i u nás. Energetické štítky umožňují zájemcům o nákup elektrospotřebiče velmi rychle se zorientovat mezi jednotlivými modely spotřebičů, respektive jejich energetickou účinností a dalšími parametry.


Lednici nově seženete také v energetické třídě A+++

Poskytují tak možnost jednoduše porovnat provozní spotřebu jednotlivých modelů. Energetické štítky proto představují velmi efektivní nástroj zvyšování energetické účinnosti elektrospotřebičů na trhu. Jak dokládají studie GfK, v roce 2009 se energetická třída A a A+ podílela z více než 90–95 % na prodeji všech chladniček a praček v zemích střední a východní Evropy. Přitom ještě v roce 2004 to bylo jen 60 % pro chladničky a 75 % pro pračky. Z toho však také vyplývá potřeba změn v systému štítkování.

Nové energetické štítky elektrospotřebičů

Zjednodušeně řečeno je v současné době naprostá většina štítkovaných spotřebičů v nejvyšší energetické třídě (A, A+, A++). Štítky tak přestávají plnit svou funkci rozlišení mezi lepším a horším spotřebičem z hlediska provozní spotřeby energie.

To je mimo jiné důvodem, proč byla v květnu 2010 přijata nová legislativa o energetickém štítkování spotřebičů. Obsahové a vizuální změny energetických štítků i další (nové) požadavky související s jejich prezentací by tak měly přispět k tomu, aby energetické štítky nadále zůstaly tak efektivním nástrojem zvyšování energetické účinnosti spotřebičů, jako tomu bylo doposud.


Energetické štítky nové ukážou také roční spotřebu elektrospotřebičů

Nový štítek bude nabízet jednu pro spotřebitele velmi užitečnou změnu – údaje o roční spotřebě (například u myčky  roční spotřebu energie a vody pro 280 cyklů za rok). Nové štítky jsou jednodušší a převod na celoroční spotřeby je určitě pro spotřebitele relevantnější. Důležité je, že spotřeba bude včetně stand-by režimu, který u některých spotřebičů tvoří významnou část energetické spotřeby.

Nové štítky pro chladící techniku budou povinností od 30. listopadu 2011, pro pračky a myčky od 20. prosince 2011.  Pro výrobce je přechod na nové značení velmi náročný, jelikož nejde jen o nové značení, ale i nové zkoušky produktů. Výrobky v prodeji se starými štítky budou postupně doprodávány. Odpovědnost za údaje na štítku má jednoznačně výrobce.

Novinky a změny v energetickém štítkování

 

 • Nově energetický štítek pro televizory. Od konce listopadu 2011 povinnost používání štítku pro televizory (více viz dále).
 • Možnost zavést třídy A+, A++, A+++. Tyto třídy mohou být zavedeny, pokud již vzhledem k technologickému pokroku nestačí původní stupnice A – G. V současnosti je například třída A++ u chladniček, mrazniček a jejich kombinací.
 • Stupnice má jen 7 tříd. Ve většině případů má stupnice na štítku jen 7 tříd. Pokud tedy je například zavedena třída A++, stupnice končí písmenem E (A++ až E) namísto původního G. Vrchní šipka (třída) musí být označena zeleně a spodní šipka vždy červeně.
 • Nová metodika měření blíže skutečnému užití spotřebiče. Výpočet indexu energetické účinnosti, který tvoří základ zařazení do energetické třídy, je nyní blíže reálnému užití spotřebiče v domácnosti. Například spotřeba elektrické energie pračky nově zahrnuje praní i při teplotě na 40 °C a při poloviční náplni na rozdíl od předchozí metodiky, která počítala jen s plným pracím cyklem na 60 °C.
 • Nové informace na štítcích. Štítek již neobsahuje u praček a myček třídu účinnosti praní, resp. mytí, neboť tyto hodnoty nejsou relevantní (všechny pračky a myčky mají třídu A). Namísto spotřeby energie a vody na jeden prací/mycí cyklus nyní štítek obsahuje informaci o roční spotřebě energie a vody.
 • Štítek je jazykově neutrální. Štítky v celé Evropské unii mají nyní stejnou podobu na rozdíl od původního vzoru, na kterém se objevovaly texty v národních jazycích.
 • Štítek i v internetových obchodech. Informace uvedené na štítku musí být součástí informací poskytovaných při prodeji elektrospotřebičů přes internet, při zásilkovém či katalogovém prodeji.
 • Energetická třída v reklamě na výrobky. Povinnost zveřejňovat v reklamě a dalších propagačních materiálech, které uvádí cenu a/nebo spotřebu, také energetickou třídu elektrospotřebiče. Pozn.: toto ustanovení vstupuje v platnost od května 2012. Důležité je, že výše uvedené změny se vždy týkají jen spotřebičů, pro které již bylo přijato prováděcí nařízení. V současné době (únor 2011) jsou to tedy: chladicí spotřebiče pro domácnost (chladničky, mrazničky a jejich kombinace), pračky, myčky, televizory.
 • Pro ostatní spotřebiče, na něž se vztahuje energetické štítkování, zůstává v platnosti původní systém, a to vždy až do přijetí (respektive nabytí účinnosti) příslušného prováděcího nařízení.

Další změny pro chladničky, mrazničky a jejich kombinace

 • Od července 2010 mohou být uváděny na trh jen chladničky a mrazničky energetické třídy
 • A a vyšší.
 • Od července 2012 budou moci být uváděny na trh jen chladničky a mrazničky třídy A+ a vyšší a od července 2014 pak jen A++ a nejlepší A+ (s indexem energetické efektivnosti nižším než 42 %).
 • Vzhledem k zachování stupnice je tak třeba věnovat větší pozornost jednotlivým „+“.

Další změny pro pračky

 • Štítek již neobsahuje třídu účinnosti praní, protože všechny pračky s kapacitou nad 3 kg mají povinně třídu účinnosti praní A.
 • Od 1. prosince 2011 mohou být na trh uváděny jen pračky třídy energetické účinnosti A a vyšší.
 • Od 1. prosince 2013 mohou být na trh uváděny jen pračky třídy energetické účinnosti A+ a vyšší.
 • Pro pračky dále platí omezení spotřeby vody a všechny pračky budou od prosince 2013 muset mít funkci praní ve studené vodě (20 °C).

Další změny pro myčky

 • Štítek již neuvádí index mycí účinnosti, protože všechny myčky jsou v kategorii A.
 • Od 1. prosince 2011 je možné uvádět na trh jen myčky třídy energetické účinnosti A a lepší (platí pro myčky nad 10 sad nádobí a šířky 45 cm (ne stolní myčky apod.)).
 • Od 1. prosince 2013 je možné uvádět na trh jen myčky třídy energetické účinnosti A+ a lepší (resp. A pro myčky o kapacitě 10 sad nádobí a šířce 45 cm nebo menší).

Zdroj: tisková konference společnosti  BSH domácí spotřebiče, s.r.o., prodej domácích spotřebičů značek Bosch a Siemens., kterou pořádala ve spolupráci s PRE  a materiály Centra energetického poradenství

Autor: Redakce Nazeleno.cz