fbpx

Ekologicky zlikvidovat elektroodpad je hračka, jeho odběr však v posledních letech poklesl0

Ekologická likvidace elektroodpadu je pro mnoho z nás jasná věc a po Vánocích navíc více než aktuální. Ekologická likvidace použitých elektrozařízení je už poměrně snadná, podle statistik MŽP však jeho zpětný odběr v minulých letech mírně poklesl.

Kolektivní systém Asekol uvádí, že vlivem dárků Češi každý rok o Vánocích vyprodukují 2 000 tun elektroodpadu. A ten pak ve velkém končí ve skříních, na půdách a ve sklepech. Manažerka Asekolu Hana Ansorgová odhaduje, že české domácnosti skrývají desítky tisíc tun vyřazené elektroniky.

Tématem hromadění elektroodpadu v domácnostech se zabýval také kolektivní systém Elektrowin a udělal rozsáhlý průzkum. Zjistilo se, že alespoň jeden vysloužilý spotřebič doma skladuje až třetina Čechů. „Třeba nefunkční fén lze najít až v šestině českých domácností – na půdě či ve sklepě jich tedy leží téměř 700 tisíc,“ uvedla obrovské číslo tisková mluvčí Taťána Pokorná.

Reklama

Vánoce v ČR = 2000 tun elektroodpadu!

Díky recyklaci lze přitom z elektrospotřebičů získat až 90 % surovin, které lze opětovně využít. Ve velkých spotřebičích jsou nejčastěji zastoupeny kovy, které tvoří více než 73 % hmotnosti, 23 % jsou obvykle plasty a zbytek bývá sklo nebo beton. Díky recyklaci lze ušetřit nerostné suroviny, vodu i energii. Například pro získání 1 kilogramu železa je třeba vytěžit 200 kilogramů železné rudy nebo zrecyklovat 2 kilogramy elektrozařízení.

Kam s elektronickým odpadem? (Téměř) kamkoliv!

Možnosti odevzdání elektroodpadu jsou přitom stále jednodušší. S likvidací starého mobilu, holicího strojku nebo třeba hračky nejsou větší problémy – stačí najít zelený kontejner Elektrowinu, červený Asekolu, které jsou již snad ve všech městech, nebo nejbližší sběrný dvůr a zdarma tam nepotřebný přístroj odevzdat.

Povinnost tyto přístroje odebrat a odevzdat k recyklaci mají i prodejny elektra a tzv. E-boxy na drobný elektroodpad jsou i na některých úřadech či ve školách. Můžete s sebou vzít i staré baterky, nesvítící žárovky a vyřešit tak několik problémů najednou.

Odpady a domácnost:

  • Třídění odpadu v ČR

  • Recyklace mobilů – za starý přístoj dostanete peníze

  • Kam s bioodpadem, kartony a nápojovými obaly

Ale co s pračkou, ledničkou nebo sporákem? Ty se do kontejneru prostě nevejdou, a proto s nimi musíte do sběrného dvora. Další možností je objednat si u společnosti REMA Systém odvoz elektroodpadu z domova. V rámci projektu „Buď líný“ stačí sehnat 150 kg (případně 25 kg) nepotřebných spotřebičů a zavolat odvoz. Bezplatný odvoz vysloužilého elektrospotřebiče organizují i někteří prodejci elektra. Zájem o tuto službu prý roste.

Likvidaci starého elektra platíme všichni

Lidé si často mylně myslí, že za odevzdání elektroodpadu budou muset platit. Tak to není. Málokdo si totiž uvědomuje, že za zlikvidování starého elektrospotřebiče již zaplatil. To se týká například sporáku, který pamatuje ještě letopočet s jedničkou na začátku.

Kdo zkoumá účtenky, začíná mu svítat. Poplatek za historické elektrozařízení, které platí každý z nás při nákupu nového elektrospotřebiče, totiž jde na ekologickou likvidaci zboží prodaného do 13. srpna 2005. Od tohoto data si výrobci díky nařízení EU zahrnují náklady na recyklaci do ceny výrobku, ale před tímto dnem se to jaksi neřešilo.

Poplatek se odvíjí od nákladů na recyklaci a výrobcům by neměl generovat zisk. Nejvyšší poplatek je u chladicích zařízení, přes dvě stovky. Pračky, myčky nebo sporáky mají poplatek okolo 70 Kč a u dalších spotřebičů jsou to částky v rámci korun. A poplatky se budou platit do roku 2013 za malé spotřebiče a o dva roky déle u elektrospotřebičů velkých. Předpokládá se, že to té doby všechny elektrospotřebiče prodané do roku 2005 doslouží.

V popelnicích končí hlavně drobná elektronika

Pro sběr a likvidaci elektroodpadu jsou v Česku kolektivní systémy Asekol, Elektrowin, Ekolamp, Retela, OFO-recykling a Rema System. Díky nim ČR splnila závazek daný EU, který hovořil o povinnosti do konce roku 2008 vybrat alespoň 4 kilogramy starých elektrospotřebičů na obyvatele a rok. Každým rokem stoupá informovanost veřejnosti a možnost odevzdání se stále zjednodušuje. Přesto ale množství zpětně odebraného elektroodpadu mírně stagnuje.

Podle odborníků měla v loňském roce v sebraném elektroodpadu největší podíl – asi 40 % – velká domácí zařízení, jako jsou pračky, ledničky či televizory. U malých přístrojů je díky jejich snadnému vyhození do popelnice míra zpětného odběru nižší. „V povánoční době, především začátkem roku, končí v komunálním odpadu řada vyřazených elektrozařízení. Jedná se zvláště o menší přístroje, jako jsou počítačové klávesnice, fény či mp3 přehrávače. Lidé se totiž zbavují starých zařízení, která nahradily vánoční dárky,“ potvrzuje tento trend Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém

Přesné množství elektroodpadu, které neprošlo řádnou evidencí a zpracováním, je aktuálně v rámci České republiky zjišťováno. Nařizuje to mimo jiné i směrnice Evropské unie 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Ta stanovuje nové cíle sběru a ukládá vytvořit metodiku pro stanovení produkovaného elektroodpadu v jednotlivých členských státech. Za vyspělými členy EU Česká republika ve zpětném odběru zatím stále zaostává.

Množství elektrozařízení uvedených na trh a výsledky zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů v ČR – porovnání let 2006 až 2011:

Elektrozařízení uvedená na trh [t] Celkem sebráno [t] Úroveň sběru elektroodpadu [%] Úroveň sběru elektroodpadu [kg/obyv/rok]
2006 196 967 22 170 11,3 2,2
2007 199 857 32 929 16,5 3,2
2008 207 207 44 534 21,5 4,3
2009 181 844 58 206 32,0 5,5
2010 166 063 52 989 31,9 5,0
2011 182 324 55 438 30,4 5,3

Zdroj dat: MŽP

Autor: Redakce Nazeleno.cz