fbpx

Dřevěný nábytek není vždy bezpečný: Kdy ohrožuje zdraví?0

Pořídili jste si domů novou postel z dřevotřísky s tím, že děláte dobře pro své zdraví? Možná jste si domů přivezli kus nábytku, z něhož se budou uvolňovat jedovaté látky. Jak poznat nezávadný dřevěný nábytek?

Dřevo provází člověka odnepaměti. Je využíváno pro stavbu obydlí, pro výrobu energie i jako výchozí surovina pro celou škálu výrobků. Největší výhodou dřeva je fakt, že se jedná o obnovitelný zdroj, který je z hlediska „výroby“ energeticky nenáročný. To je patrné zejména při srovnání s výrobky z plastů a jejich výrobním cyklem počínajícím těžbou ropy. Oproti plastům se dřevo vyznačuje delší životností a rovněž odpadá problém s případnou likvidací, kdy je možné ho pálit či kompostovat bez uvolňování toxických látek.

Reklama

„Při výrobě dřevotřísky se jako lepidlo používají močovino-formaldehydové pryskyřice.“

Mohlo by se zdát, že dřevěné výrobky jsou bezvýhradně šetrné k životnímu prostředí a tedy i k lidskému zdraví, nicméně i zde se objevuje příslovečné „ale“. Ne všechny výrobky, které jsou na trhu k dostání, naplňují myšlenku dřeva jako ekologicky a zdravotně šetrného materiálu. I při nákupu dřevěných výrobků by se zákazník měl zajímat o složení výrobku a o jeho původ.

Šetrná domácnost

   – Podlaha: Marmoleum, PVC nebo  lino?

   – Ekologické barvy: Jak je vybrat

   – Futony: Matrace pro zdravý spánek

   – Hračky: Nebezpečné je PVC

   – 5 čistích prostředků na vyhození

Bezpečný dřevěný nábytek? Pozor na dřevotřísku

Vedle výrobků z kvalitního masivního dřeva je možné koupit rovněž ty, které byly vyrobeny z dřevotřísky či různých dřevotřískových a dřevovláknitých desek (DTD, OSB, MDF, HPL). Při výrobě dřevotřísky se používá méně dřeva, případně dřevo málo kvalitní či odpadní. Právě proto jsou tyto výrobky levnější než ty z masivního dřeva.  Největším problémem však je používání močovino-formaldehydových pryskyřic, které v případě dřevotřísky slouží jako lepidlo. Formaldehyd se poté ve formě jedovatého plynu může uvolňovat a působit zdravotní potíže.

Pozitivním jevem je, že v současnosti dochází ke snižování používaného množství formaldehydu, nicméně i nadále je lépe být na pozoru. Určitě se vyplatí dávat přednost masivnímu dřevu, případně speciálním dřevovláknitým deskám OSB, které se používají rovněž v ekologickém stavitelství. Při výrobě těchto desek se na rozdíl od těch běžných používá pouze pojivo na bázi polyuretanových pryskyřic.

Pokud dřevěnou postel, tak z masivního dřeva
Pokud dřevěnou postel, tak z masivního dřeva

Vhodné je upřednostňovat dřevěné výrobky s přírodní úpravou, které jsou ošetřeny oleji, vosky či fermeží. V případě těch barevných je dobré volit ty, které jsou barvené přírodními barvami na vodní bázi. Pokud si chceme například nábytek nabarvit sami, je dobrým vodítkem pro výběr barvy značka Ekologicky šetrný výrobek. Přehled nejen šetrných nátěrových hmot najdete v Seznamu výrobků a služeb s propůjčenými ekoznačkami.

Certifikované dřevo: Šetrné k přírodě i lidem

Možná jste se např. při nákupu nábytku setkali s logem FSC, které zákazníkovi naznačuje, že použité dřevo bylo získáno z šetrně obhospodařovaných lesů. Co to znamená? Systém certifikací FSC vznikl v roce 1993 pod záštitou nevládní neziskové organizace Forest Stewardship Council a působí celosvětově. Vlastní certifikací je na celém světě pověřeno 18 akreditovaných certifikačních firem, které provádějí certifikační audity. Systém certifikací FSC zahrnuje dvě části – certifikaci lesů a certifikaci výrobků.

V certifikovaných lesích se hospodaří podle podmínek stanovených standardem FSC. Tyto podmínky jsou přísné. Lesnické zásahy musí zohledňovat přirozené cykly ovlivňující produktivitu lesního ekosystému i druhovou a ekologickou rozmanitost. Velký důraz je rovněž kladen na přirozenou obnovu stanoviště s využitím spontánní sukcese. Samozřejmostí jsou kontroly prováděné za účelem dodržování všech zásad.

V současnosti není ani u nás problém narazit v obchodě na nábytek z tropického dřeva. Zhruba polovina tohoto dřeva dovezená do Evropské unie pochází z nelegálních zdrojů. Každý rok nenávratně mizí velká plocha pralesů, v nichž žije tisíce druhů rostlin a živočichů. Existují odhady, podle nichž je v brazilské části Amazonie 80 % stromů pokáceno nezákonně.  Jedním z cílů certifikace FSC je upozornit na to, že dřevo bylo získáno legálně a navíc šetrnou cestou.

Neméně důležitým aspektem je rovněž sociální rozměr. Standardy certifikace FSC zahrnují jak práva domorodých či místních obyvatel, tak práva zaměstnanců. Nedochází tak k vykořisťování domorodců a zneužívání pracovních sil, naopak vše je činěno v souladu s legislativou a zásadami slušnosti.

FSC - certifikát, který říká, že dřevo, z něhož je produkt vyroben, pochází ze šetrně obhospodařovaných lesů
FSC – certifikát, který říká, že dřevo, z něhož je produkt vyroben, pochází ze šetrně obhospodařovaných lesů

Výrobky z certifikovaného dřeva: Od sešitu až po zahradní nábytek

Certifikát FSC v současnosti oprávněně používá 13 706 firem na celém světě, které zpracovávají certifikované dřevo. K dostání je více než 20 00 dřevěných výrobků a trh s nimi se ročně zvětšuje o desítky procent. Podle zásad odpovědného nakupování je nejlepší upřednostňovat výrobky vyrobené v ČR z našich domácích dřevin.

Na českém trhu je na výběr několik set druhů výrobků z certifikovaného dřeva. Sortiment zahrnuje zejména násady na nářadí, zahradní nábytek, plovoucí podlahy, parkety, dřevěné ploty, dveře, kuchyňské náčiní, ale i dřevěné uhlí, brikety a pelety. Z certifikovaného dřeva se dokonce stavějí domy a mosty. Vzrůstajícím trendem je výroba certifikovaného papíru, který je určen pro tisk knih či časopisů. Jako zajímavost lze uvést, že poslední díl známé knihy Harry Potter byl vytištěn právě na tomto papíře. Před vánočními svátky lze rovněž sehnat i vánoční stromek s certifikátem FSC.

Díky existující databázi certifikovaných dřevěných výrobků není problém dohledat požadovaný produkt a to včetně uvedení výrobce a prodejce. Podle průzkumu trhu je možné sehnat výrobky s certifikací FSC v obchodních řetězcích Bauhaus, Baumax, Globus, Hornbach, Ikea, Jysk a OBI. Případně je možné využít elektronických obchodů na internetu.

Všechny výrobky s certifikátem FSC by měly být opatřeny značkou. Pod logem je vždy uveden kód, který obsahuje zkratku certifikační firmy a identifikační číslo. Podle těchto údajů lze v mezinárodní databázi vyhledat konkrétního výrobce.

Autor: Redakce Nazeleno.cz