fbpx

Dešťová voda: Využijte ji ve svém rodinném domě0

Za vodu z vodovodu se platí, zatímco dešťová voda je zadarmo. Pít se sice nedá, ale hodí se na splachování WC, praní nebo zalévání. Jak zachytávat a využívat srážkovou vodu? Jak vybrat vhodný zásobník dešťové vody a jak ji uchovat co nejdéle kvalitní?

Voda je základní podmínkou života – bez pitné vody by člověk nepřežil. Vodu ale využíváme i k praní prádla, splachování WC, mytí nádobí nebo zalévání zahrady. Pro tyto účely se hodí dešťová voda a to nejen z ekonomických důvodů, ale také pro své výborné chemické složení. Zařízení pro sběr dešťové vody by mělo být součástí každého domu.

„Průměrná spotřeba vody na obyvatele je 100 l denně, používáním dešťové vody lze ušetřit 50 % pitné vody!“

Reklama

Průměrná spotřeba pitné vody na jednoho obyvatele přesahuje 100 litrů denně. Na přibližně 50 % této spotřeby není nutné používat kvalitní pitnou vodu, ale stačilo by používat vodu dešťovou.

Voda na Nazeleno

   – Ceny vody 2010: Kolik zaplatíme za m3?

   – Balená voda v testu neobstála

   – Pí-voda: Mýty a fakta o léčivých vodách

   – Voda z vodovodu nebo balená voda?

Dešťová voda na praní i zalévání

Dešťovou vodu můžeme využít několika základními způsoby. Výborně se hodí například na zavlažování rostlin. Dešťová voda je totiž chudá na soli, a proto nedochází k zasolování půdy. Navíc neobsahuje chlor. Kromě toho je pitná voda příliš cenná na to, abychom s ní zalévali zahradu.

Velmi výhodné je využívat zachycenou srážkovou vodu jako užitkovou vodu na praní, a to zejména v oblastech, kde je jiná dostupná voda (podzemní nebo i upravená) příliš tvrdá nebo obsahuje vyšší podíl železa, manganu apod. Dešťová voda je měkká a podstatně lépe rozpouští prací prášky, čímž sníží jejich spotřebu, nemá tendence se usazovat a tvořit vodní kámen, a proto není nutné používat drahé změkčovače. Úspory se tak neprojeví pouze ve spotřebě vody, ale také ve snížení spotřeby pracích prášků a opotřebení pračky.

Dešťovou vodu lze využít na zalévání nebo praní
Dešťovou vodu lze využít na zalévání nebo praní

Můžeme se však setkat s názory, že využití dešťové může ohrozit zdraví. Jeden z výzkumů ale zjistil, že počet bakteriálních zárodků v prádle vypraném v dešťové vodě byl
srovnatelný s výsledky u prádla vypraného v pitné vodě. Množství bakteriálních zárodků není ani tolik závislé na kvalitě vody, ale spíše na míře znečištění špinavého prádla. Množství bakteriálních zárodků lze pak výrazně snížit také při sušení prádla. Vhodné je sušení venku za přístupu proudícího vzduchu a přímého slunečního záření.

Pračky na dešťovou vodu

Německá firma Miele nabízí pračky se dvěma oddělenými přípojkami na vodu. Pračka je sama schopna řídit proces praní a to tak, že při předpírce, hlavním praní a prvním máchání využívá právě dešťovou vodu, teprve až pří posledním máchání pak vodu pitnou. Podle výsledku dlouhodobé studie Státního hygienického ústavu v Brémách nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi kvalitou praní prádla v pitné vodě a v dešťové vodě.

Splachování WC patří společně se sprchováním k největším konzumentům vody v domácnosti. Využití dešťové vody pro splachování WC má hned dvě výhody: šetříte kvalitní vodu, a jelikož je srážková voda měkká, nedochází ke zbytečnému usazování vodního kamene.

Spotřeba vody v domácnosti

Spotřebič
Spotřeba vody
Toaleta
se splachovačem
6–9 litrů
úsporné tlačítko
min. 3 litry
tlakový splachovač
6 litrů
Pračka
normální program
cca 120 litrů
úsporný program
cca 80 litrů

Dešťovou vodu můžeme použít také při údržbě a úklidu. Skvěle se hodí například na mytí aut nebo vytírání podlahy. Ve všech těchto případech je zapotřebí velké množství vody a je ekonomicky i ekologicky výhodné použít dešťovou vodu namísto pitné.

Skladování zachycené dešťové vody

K udržení hygieny zachycené vody a v konečném důsledku i k snadnějšímu procesu čištění pochopitelně přispívá, pokud je dešťová voda uskladněna na chladném místě a není vystavena přímému slunečnímu záření. Především u nových nebo rekonstruovaných objektů se doporučuje umístit cisternu nebo zásobník v zemi. Nádrže na povrchu terénu jsou většinou levnější, jsou však vystaveny vlivu kolísání teplot, světla a eventuelnímu znečištění.

Zásobník dešťové vody umístěný pod zemí
Zásobník dešťové vody umístěný pod zemí

Z hygienických důvodů není vhodné skladovat odpadní vodu v zachycovací nádrži příliš dlouho. Pokud jste mimo domov a odpadní vodu nespotřebujete, raději zachycovací nádrž vyprázdněte. Nezapomeňte v tomto případě i na vyčištění přívodního potrubí. Chceme-li používat dešťovou vodu především na zahradě na zalévání nebo na mytí auta, postačí systém bez speciální filtrace vody. Zabezpečte pouze, aby do akumulační nádrže nebylo splavováno listí a další větší nečistoty, které by nádrž zanášely.

V současnosti existuje několik firem, které vyrábějí příslušenství k využívání dešťových vod. Je možné vybírat z široké nabídky akumulačních nádrží, filtračních zařízení, čerpadel i řídících jednotek. Zařízení je možné koupit i jako komplet. Jeho cena začíná přibližně na 20 000 Kč.


Podzemní zásobník dešťové vody může být vyroben z plastu, betonu, sklolaminátu nebo oceli

Jak vybrat zásobník dešťové vody?

Zásobník dešťové vody může být nadzemní nebo podzemní. Umístění nádrží ve sklepech se nedoporučuje kvůli vyšším teplotám a případnému světlu. Objem zásobníku se řídí velikostí střešní plochy nebo předpokládané spotřebě dešťových vod (vždy se volí menší z obou objemů). Nádrž je vybavena přítokem a bezpečnostním přepadem. Materiálové provedení nádrže se odvíjí od její velikosti a umístění. Používají se nádrže plastové, betonové, sklolaminátové či ocelové. Je-li k dispozici dostatek manipulačního prostoru, vycházejí cenově nejpřijatelněji monolitické betonové jímky. Vybrat nádrž správné velikosti je důležité jak z hlediska jejího maximálního využití, tak z důvodů provozních (například vyrovnané plnění a čerpání).

Přibližný odhad vhodného objemu nádrže

Plocha střechy [m2]
Velikost nádrže v litrech
Užití v zahradě [m2]
Užití v domácnosti a zahradě [m2]
50
1600
180
není ekonomické
80
2650
290
není ekonomické
115
3700
410
80
140
4500
500
170
160
5300
590
260
200
6500
720
390

Příliš velké zásobníky dešťové vody zvyšují možnost rychlejšího rozmnožení choroboplodných zárodků a tím i znečištění vody.

Výhody a nevýhody využívání dešťové vody

Výhody:
  • úspora zásob a ochrana pitné vody
  • snižování nákladů a výdajů za vodní zásobování (příprava pitné vody, potrubní sítě)
  • nižší průtok odpadních vod v kanalizaci a odvodňovacích příkopech v období     odtokové špičky
  • úspora pracích a změkčovacích prostředků vzhledem k nízkému stupni tvrdosti dešťové vody vede k ulehčení odpadním vodám a čistírnám

Nevýhody:

  • pro využívání dešťové vody v budově je podmínkou, aby stavba měla dvojí rozvody vody
  • nezbytnost napouštění zásobáren pitnou vodou v suchých obdobích, čímž dochází k dimenzování sítě pitné vody na nejvyšší spotřebu
  • pokud potrubím protéká málo pitné vody, je potřeba jej následně vyčistit, aby byla kvalita vody zachována
  • v případě nechtěného vtoku dešťové vody do rozvodné sítě pitné vody může dojít ke znečištění pitné vody
  • případné nutné nasazení chemikálií v zařízeních využívajících dešťovou vodu (dezinfekce sběrných nádob)

Dešťová voda není přirozeně úplně čistá. Tím, že přichází do kontaktu se střešní krytinou nebo odpadními rourami, je znečištěna choroboplodnými zárodky. Podle dosavadních zkušeností je ale toto choroboplodné zatížení vody tak nepatrné, že při zodpovědném zacházení s dešťovou vodou nemůže dojít k ohrožení zdraví. Z některých druhů střešních krytin (např. eternit nebo lepenka) se ale mohou do vody uvolňovat nežádoucí látky, proto je jistější dát přednost jiným materiálům.

Autor: Redakce Nazeleno.cz