fbpx

Domácí čistička odpadních vod pracuje levně. Pozor ale na tablety do myčky a Savo0

Zejména při rekonstrukcích starých domů bez napojení na kanalizaci, musí mnoho lidí řešit otázku, kam s odpadní vodou. Zatímco jímka se musí často vyvážet, domácí čistička odpadních vod pracuje automaticky a často jen s minimálními nároky na údržbu.

Průměrná domácnost vyprodukuje denně několik set litrů odpadní vody – v průměru se počítá 150 l na osobu denně. Toto docela velké množství vody obvykle zmizí v kanalizaci. Domácí čistička odpadních vod ale umožňuje vodu vyčistit a opětovně použít třeba na zahradě. Jedná se vlastně o velmi ekologické řešení, protože čistou vodu vracíte zpět do ekosystému.

Jak funguje domácí čistička odpadních vod?

Čistička odpadních vod slouží k čistění splaškových odpadních vod, tedy těch, které vyprodukujeme v kuchyni, při praní, hygieně či domácím úklidu. Zjednodušeně řečeno, jde o nádrž vyrobenou nejčastěji z polypropylenu nebo polyetylenu, v níž se koncentrují splašky a kde dochází k jejich čištění. Technologie to není až tak složitá, jde vlastně o soustavu nádrží s armaturami k přečerpávání a vzduchovým dmychadlem.

Reklama

Čistění odpadních vod má několik fází. Tou první je předčištění , které spočívá v odstranění hrubých nečistot. Další fází je biologické čištění. O to se postarají mikroorganismy žijící v aktivační nádrži rozkládající nebezpečné látky odpadní vody na zdravotně nezávadné.

Domácí čistírna odpadních vod potřebuje přípojku elektrické energie. Ta slouží k pohonu dmychadla, případně čerpadel. Moderní čističky řídí elektronika, která upravuje provzdušňování na základě přítoku odpadní vody. (Foto: Michal Doležel)

V poslední, separační fázi, dochází k oddělování a usazování kalu. Kal je potřeba z čističky jednou až dvakrát ročně vyvážet. V případě, že se v něm však nenachází nadlimitní množství nežádoucích látek (chlornany, fosfáty, amoniak), je možné kal bez problémů kompostovat.

Na co si dát u domácích čističek pozor

Provoz domácí čističky odpadních vod je finančně výhodný a také ekologický. Domácí čistírna odpadních vod s sebou přináší i několik omezení. Ačkoli jsou tato zařízení poměrně účinná, je nutné si uvědomit také jejich limity. Čistění vody probíhá pomocí bakterií, a ty pro svůj život potřebují stálý přístup „potravy“ – znečištěné vody. To může být problém hlavně u domů, jež nejsou obývány stále. Pro chaty a chalupy je nutné použít specializovanou čističku, která umožňuje i delší přerušení dodávky znečistěné vody.

Problémem bývá také kuchyňská a obecně domácí chemie. Ta většinou narušuje spokojený život a bezproblémovou práci mikroorganismů v čističce, a čisticí proces pak nefunguje na sto procent. Majitelé domácích čističek si často stěžují zejména na agresivní tablety do myčky a čistící prostředky na WC (hlavně čističe na bázi chloru – například Savo).

Orientační potřeba aerobní čističky spotřebních vod:

Příkon Denní spotřeba el. energie Roční spotřeba el. energie Roční náklady na energii (4,80 Kč/kWh)
60 W 0.72 kWh 263 kWh 1262 Kč

Obecně se při používání domácích čistíren odpadních vody doporučuje používat hlavně ekologické a dobře rozložitelné čisticí a prací prostředky. Nárazová desinfekce koupelny či kuchyně Savem, bakteriím v čističce moc neublíží, jeho pravidelné používání by však mohlo.

Další potenciální těžkosti plynou ze samotného principu čističky. Ačkoli jde o stroj, čištění probíhá biotechnologicky. Novou čistírnu je proto nutné během několika prvních týdnů odladit tak, aby pracovala co nejúčinněji. Jedná se zejména o správné nastavení provzdušňování, aby se v nádrži nerozběhly anaerobní rozkladné procesy. O čističku je nutné se průběžně starat a občas kontrolovat její práci. Mikroorganismům škodí také zima, poklop čističky by měl být proto dobře izolován před chladem.

čistička odpadních vodBudování čističky odpadních vod

Čistička odpadních vod je vodohospodářské dílo, tudíž její realizace má přesná pravidla. V první řadě je potřeba zajistit projektovou dokumentaci stavby a následně získat územní rozhodnutí pro stavbu čističky odpadních vod u stavebního úřadu. S projektem je třeba navštívit vodoprávní úřad, aby nám vydal povolení ke stavbě, a zároveň povolení k nakládání s vyčištěnými odpadními vodami. Ty je možné zlikvidovat několika způsoby:

  • – Vsakováním do podzemních vod
  • – Odvodem do vodních toků
  • – Vypouštěním do veřejné kanalizace, která však nesmí končit v obecní čističce odpadních vod.

Způsob likvidace vyčištěných odpadních vod určuje vodoprávní úřad. V případě, že ani jeden z výše uvedených není možný, je třeba zbudovat bezodtokou jímku, která bude pravidelně vyvážena.

Co s vyčištěnou vodou?

Vyčištěnou vodu z čističky je možné využít i pro zásobování zahradního jezírka. „Pokud se voda využívá pro zásobování zahradního jezírka, je vhodné za čistírnu osadit další stupeň čištění – např. zemní pískový filtr, který sníží hodnoty zbytkového znečištění odpadních vod. Bez tohoto opatření bych vypouštění přečištěných odpadních vod do zahradního jezírka nedoporučoval,“ upozorňuje Daniel Papák, vedoucí společnosti Green Trade. Někteří výrobci k čističkám nabízejí také modul pro finální desinfekci vyčištěné vody UV světlem.

Uživatele často zajímá, zda je možné vodou z čističky zalévat třeba zeleninu na zahrádce. Výrobci pochopitelně doporučují vyčištěnou vodu používat jen na zalévání stromů a dekoračních rostlin – tedy ne na potravinové zahrady. Pokud ale čistička pracuje správně, neměl by být problém zalévat i běžné zeleninové záhony. Před tím je ale vhodné si nechat udělat rozbor vody, problémem může totiž být velké množství dusíku. Desinfekce UV lampou může pomoci, ale někteří odborníci ji pokládají za zbytečnou. V každém případě je dobré odpadní vodu na zálivku střídat s vodou dešťovou.

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.