fbpx

Partneři sekce

Budeme za elektřinu platit podle skutečné spotřeby?0

Chtěli byste platit za elektřinu podle aktuální a skutečné spotřeby? Umožnit by to mělo inteligentní měření elektřiny. Jak Smart Metering funguje? Jaké výhody a nevýhody přináší domácnostem? Kdy bude zaveden u nás?

Žijeme v době, která přeje inovacím. Do domácností si neustále pořizujeme nové a výkonnější spotřebiče, a ačkoli jsou úspornější, jejich počet se zvyšuje a naše domy jsou závislé na spolehlivých dodávkách elektřiny. 

“ Inteligentní měřicí zařízení jsou schopna odečítat spotřebu energie zhruba po čtvrt hodinách.“

Reklama

Nároky na elektrickou síť rostou. I proto se již několik let hovoří o inteligentní elektrické síti (Smart Grid) a chytrém měření elektřiny (Smart Metering), které by umožnilo zjišťovat aktuální a skutečnou spotřebu elektrické energie

Elektřina, spotřeba a měření

    – Chytré měření elektřiny

    – Inteligentní domy: Vyplatí se?

    – Nanotechnologie a spotřebiče

    – Kdy spotřebováváme nejvíc?

    – Úsporná zásuvka šetří energii

Chytrá síť vyžaduje inteligentní měření

Chytrý způsob měření spotřeby elektrické energie u koncových zákazníků je vlastně jedním ze základních předpokladů pro fungování inteligentních sítí – Smart Grids.

Chytrá síť a chytré měření elektřiny jsou vyústěním snah o inovaci elektrické sítě. Jedním z principů nové inteligentní sítě je snaha uspokojit rostoucí poptávku po elektřině a zajistit její dodávky ve vysoké kvalitě bez výpadků a nedostupnosti. Cílem je také dosáhnout co nejvyšší efektivity od výroby, přes distribuci, až po spotřebu elektrické energie.

SLOVNÍČEK: Co je to chytrá síť?

Smart Grid je elektrická síť, která umí sofistikovaně integrovat veškeré funkce všech připojených zařízení – generátorů i spotřebičů tak, aby byla zajištěna efektivní, ekonomická a bezpečná dodávka elektrické energie,“ říká Evropská technologická platforma Smart Grids.

Co přinesou inteligentní sítě domácnostem?

Co by zavedení inteligentních sítí a chytrého měření elektřiny přineslo domácnostem? V první řadě by byla nutná výměna stávajících elektroměrů za tzv. Smart elektroměry. Náklady na výměnu by zaplatil distributor (tedy například společnost ČEZ Distribuce) a pochopitelně by byl také jejich vlastníkem.

Zřejmě daleko větší změnou pro zákazníka by ale byla fakturace na základě skutečné spotřeby elektřiny. Inteligentní měřicí zařízení jsou totiž schopna odečítat spotřebu energie zhruba po čtvrt hodinách a informaci o spotřebě ihned přenášejí do informačního systému distributora (jde o tzv. obousměrnou komunikaci). V reálu to znamená, že coby odběratelé elektřiny byste platili za každý měsíc tolik, kolik jste doopravdy spotřebovali. Tady se ale nabízí otázka: je to pro domácnosti výhodné?


Inteligentní měření elektřiny je v České republice teprve v plenkách

Představme si domácnost, která doma topí přímotopy. V topné sezóně (cca období listopad až únor), kdy spotřeba elektřiny kvůli vytápění roste, by tato domácnost zaplatila například částku okolo 40 000 Kč a po zbytek roku by se její reálné náklady na energie pohybovaly v částkách výrazně menších. Pociťovala by to skutečně jako výhodu? I to je jeden z důležitých aspektů, které se nyní Energetický regulační úřad (ERÚ) snaží zjistit.

Jak vypadá inteligentní měření v praxi?

Otázku zájmu domácností a dalších spotřebitelů o systém inteligentního měření elektřiny nyní zjišťuje společnost ČEZ v rámci pilotních projektů. Podle informací Evropské unie totiž mají státy do 3. září 2012 za úkol provést ekonomické posouzení všech nákladů a přínosů projektu pro trh a jednotlivého spotřebitele, podle nichž se pak pro systém rozhodne nebo ne.

Pokud by s jeho zavedením Česká republika souhlasila, musela by do roku 2020 vybavit alespoň 80 % domácností inteligentními měřícími systémy.

Pilotní projekty Smart Metering od ČEZ

Zmíněné posuzování přínosů přineslo především realizaci několika zkušebních projektů v rámci České republiky. Pro první z nich realizovaný v letech 2006 – 2008 si ČEZ vyhlédla 3 lokality (Hradec Králové, Chrudim a Poličku), kde vybavila cca 2 000 odběrných míst inteligentními měřicími přístroji. Výsledkem zkoumání však bylo zjištění, že projekt je pro ČEZ ekonomicky nepříznivý. A tak se testovalo dál.


ČEZ v současné době realizuje pilotní projekt Smart Metering ve vybraných lokalitách

Druhý pilotní projekt je realizován už v daleko větším měřítku, a to na vzorku cca 33 000 odběrných míst (cca 1 % odběrných míst z celkového počtu, které obsluhuje ČEZ Distribuce). Lokality byly tentokrát zvoleny v Liberci – Jeřmanicích, Pardubicích, Hradci Králové a Vrchlabí a celé testování by mělo být uzavřeno roku 2013. Pokud se systém tentokrát osvědčí, je možné, že se Smart Metering stane během několika příštích let realitou.

Ohlasy na inteligentní měření

Zajímavé a mnohdy rozporuplné reakce a ohlasy na systém Smart Grids a Smart Metering  najdeme v zemích, které s nimi mají zkušenosti. Například v Holandsku se mělo inteligentní měření zavést povinně, proti tomu se ale postavilo mnoho spotřebitelských organizací a skupin bránících soukromí spotřebitelů. Navíc vznikl na holandské univerzitě v Tilburgu posudek, podle nějž zavedení inteligentních měřičů porušuje právo spotřebitelů na soukromí, což je v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech.

V Holandsku se tedy některé organizace postavily proti inteligentnímu měření dost razantně a je jasné, že ani projektům v ostatních evropských zemích takové ohlasy nepřispívají. Čím jsou ale tamní obavy o ochranu soukromí zdůvodněné? Jedním z rizik chytré sítě je totiž tzv. neoprávněný přístup do sítě. Jde o to, že data o aktuální spotřebě energie, která jsou přenášena z jednotlivých spotřebitelských linek, jsou sice anonymní, v samotném distributorově informačním systému se ale párují s informacemi o odběrných místech.


Systém Smart Metering umožní zákazníkovi mít přehled o aktuální spotřebě elektřiny

Pokud by se někomu povedlo neoprávněně nabourat do tohoto informačního systému, hrozilo by riziko, že by informace o aktuální momentální spotřebě mohly být předávány dál a jejich prostřednictvím tipovány domácnosti pro vykradení. Je pochopitelné, že informační systém by byl přísně chráněn, nikdy ale nelze zcela vyloučit i takovouto variantu.

Inteligentní měření spotřeby elektřiny v České republice

Česká republika se tedy zatím nachází ve fázi hodnocení pilotních projektů. Podle výsledků realizovaných projektů se uvidí, kam se další snahy v rámci zavádění nových technologií v elektroenergetice posunou dál.

Pokud vás ale systém zaujal a přemýšlíte, je-li možné si takový „chytrý elektroměr“ pořídit domů soukromě a mít tak možnost pozorovat spotřebu energie ve vlastní domácnosti, budete zřejmě zklamáni. Celý systém (především informační systém distributora) je totiž velmi náročné realizovat, vyplatí se ho proto zavádět pouze ve větším měřítku.


Inteligentní metodu měření elektřiny je nutno zavést rovnou ve větším měřítku

Energetická síť potřebuje moderní technologie

Jak to dopadne s inteligentním měřením elektřiny v České republice, rozhodnou především výsledky pilotního projektu. Nicméně je jasné, že do budoucna bude nutné přizpůsobit elektrickou síť moderním požadavkům.

„Spotřeba elektřiny bude více šitá na míru potřebám zákazníků a spotřebitelů – podobně jako jsou dnes služby například v telekomunikacích. V závislosti na typu spotřeby bude možno najít takové řešení, kdy je komfort ve spotřebě, ale i náklady za energie z hlediska spotřebitele optimální. Žijeme ve světě moderních komunikačních technologií a inteligentních spotřebičů – energetická síť musí tento trend následovat a stát se také inteligentní,“ řekl Ondřej Mamula, vedoucího projektu WPP AMM v ČEZ Měření s.r.o. na konferenci Smart Metering, která proběhla v dubnu v Praze.

Autor: Redakce Nazeleno.cz