fbpx

Budeme létat ekologicky?0

Řešením této otázky se zabývají už řádku let vědci z celého světa. Jak je známo, letecká doprava se podílí na znečišťování ovzduší produkcí oxidu dusíku, oxidu uhličitého a kondenzáty. Vědci se prý shodují, že pokud bude chtít lidstvo s klimatem a ovzduším něco udělat, před problematikou letecké dopravy nesmí zavírat oči.

Nárůst levné letecké dopravy má za následek ničení životního prostředí, od roku 2005 přibližně o dvě třetiny. Víte, že ty krásné čáry za letadlem letícím po obloze, jsou stopy kondenzačních par? Už název nám napovídá, o co ve skutečnosti jde. Stopa je způsobena srážením – kondenzací plynů, které vycházejí z motorů letadla. A jak bylo řečeno výše, nejsou neškodné, naopak. Ten, kdo se na dlouhé bílé čáry nemohl vynadívat a netušil, že to je TO, co škodí ovzduší nejvíce, jsme asi zkazili den. Tomu, který miluje letectví, a letadla naznačíme, že lépe než létat a tajit dech nad opravdovými letadly, je zaručená náplast koupit si plastové modely a kochat se složeným letadlem na poličce. Protože škodí někomu revell modely letadel?!

Před třemi lety studie massachusettského institutu (MIT) upozornila, že vzestup letecké dopravy má dvakrát horší dopady na kvalitu ovzduší než na klima. Jak ale mají konstruktéři vyrobit motor, který by produkoval co nejméně emisí, které ovlivňují klima, a způsobil přitom co nejmenší škody v ovzduší? Vědci mají jasno: Musí se v průběhu letu snížit teplota spalování v motorech. Tím by se o malé procento zvýšily klimatické dopady, tedy množství oxidu uhličitého, ale snížily by se výrazněji oxidy dusíku, které ovlivňují ovzduší.

Vědci se kloní k biopalivům a novinkou je třetí motor letadla, který by měl zajistit ekologičtější způsob dopravy. Jedná se o aerodynamickou vychytávku, na které je založen nižší vstupní energii. Inženýři se domnívají, že úpravy by mohly při dálkových letech ušetřit až 11 procent současné spotřeby paliva. Dále vědci pracují s myšlenkou, že pokud se sníží hmotnost letadla, spotřeba paliva klesne. Proto zkoumají kompozitní materiály na bázi uhlíkových vláken.

Za zmínku stojí také fakt, že kvůli pandemii covid-19 klesly v roce 2020 emise oxidu uhličitého v Evropě o 54%. Vzlétlo o šest milionů letadel méně než v roce 2019…

Autor: Komerční sdělení