fbpx

Biovejce: Jsou zdravá? Kolik stojí?0

Symbolem Velikonoc je vajíčko. Na trh se v současné době dostávají vejce z ekologického zemědělství, o nichž však někteří tvrdí, že mohou být pro zdraví člověka nebezpečná. Mohou biovejce opravdu škodit? Kde koupit biovejce a kolik stojí?

Zatímco před pouhými dvěma lety na pultech obchodů byla k dostání pouze vejce z klecového chovu, v současné době se na trhu stále častěji objevují vejce z ekologického zemědělství. Příčinu je možné hledat ve směrnici Evropské unie, podle níž by se od roku 2012 neměly používat klasické klece a nosnice by měly být chovány v tzv. obohacených klecích.

„Ekologická vejce jsou v nabídce supermarketů zastoupena pouze z 1 %.“

Reklama

Tlak ale vzniká i u spotřebitelů. Novým hitem posledních několika měsíců se staly biovejce, která mají prokazatelně vyšší fyziologickou hodnotu, vyšší obsah lecitinu, tuků a karotenů.

Biopotraviny na Nazeleno.cz

   – Biopotraviny: co je dobré vědět před nákupem

   – Kolik stojí bio a kde nakupovat?

   – Výzkum: biopotraviny nejsou zdravější

   – Kolik biopotravin nakupují Češi a kde?

Biovejce aneb lepší podmínky pro nosnice

Biovejce se liší od těch klasických ve způsobu, jakým bylo vyprodukováno. V současné se dělí chov slepic na tři kategorie. První z nich je chov klecový, který poskytuje slepicím životní prostor o velikosti formátu papíru A4. Snesená vejce pak padají z klecí do dopravníku. Vlivem životních podmínek se slepice dožívají nízkého věku a jejich zdraví je poznamenáno nedostatkem prostoru.

Druhým typem chovu nosnic je halový chov s podestýlkou. Životní podmínky v tomto případě jsou o poznání lepší. Podlahy jsou pokryty pískem nebo hoblinami. Přeplněnost hal není tak vysoká jako u klecového chovu, avšak slepice se za celý svůj život nedostanou z haly ven.

Slepice mají na ekofarmách mnohem lepší podmínky k životu, což se pozitivně podepisuje i na kvalitě vajec
Slepice mají na ekofarmách mnohem lepší podmínky k životu, což se pozitivně podepisuje i na kvalitě vajec

Zatímco při klecovém a halovém chovu jsou nosnice často podrobeny stresu, na ekofarmách, což je třetí způsob chovu, k tomuto jevu nedochází. Slepice mají dostatek prostoru k popelení, nerušené snůšce do hnízda a mají k dispozici široký výběh pokrytý z velké části vegetací. Zahrada, která je slepicím plně k dispozici, je rozdělena na části, ve kterých jsou vysázeny stromy a keře. Ty pak slouží pro ochranu před nepříznivým počasím a predátory. Krmivo pro nosnice je ekologické. Bez umělých hnojiv a pesticidů, což zásadně prodlužuje život a zdraví slepic.

Jsou biovejce nebezpečná?

Podle některých odborníků mohou být vejce z ekologické farmy kontaminovaná mikroorganismy a ohrozit život člověka. V klecových chovech prý toto riziko nehrozí. Vědci z hannoverské veterinární školy zase zjistili, že vejce pocházející z ekologického zemědělství obsahují vyšší dávky dioxinu, tedy látky, která způsobuje rakovinu. Hlavním viníkem tohoto faktu je kontaminace půdy chemikáliemi a hnojivy, ke které docházelo především v šedesátých letech.

Nosnice na ekofarmách si potravu přes den hledají samy – právě z půdy. Při vyzobávání se jim dioxin ukládá do tukových tkání a ten je posléze přenesen na snesená vejce. Pro běžného konzumenta přítomnost této nebezpečné látky nepředstavuje velké riziko. Dospělému jedinci by dioxin neměl ublížit, pokud bude konzumovat vejce v rozumné míře (2–3 denně)

Biovejce jsou dražší

Mezi hlavní producenty biovajec v České republice patří statek ve vesnici Zvole. Zde mají slepice vynikající podmínky pro život. V ustájení je využito moderních metod, takže nosnice mají k dispozici automatické větrání, umělé osvětlení nebo travnatý koberec, kam mohou snášet svá vejce. Celá ustájení jsou pak jednou za dva týdny kompletně vyčištěny.

Biovejce může stát až pětkrát více než obyčejné vejce
Biovejce může stát až pětkrát více než obyčejné vejce

Při rozhodování, zda koupit biovejce nebo vejce klasické, může sehrát významnou roli cen. Cena vejce z ekofarmy je totiž až pětkrát vyšší než cena běžného vajíčka. Vejce z ekologické farmy pocházejí od malých chovatelů, kteří musí zvýšit cenu produktu tak, aby z nákladného chovu měli užitek. Biochov slepic je sezónní záležitostí. Proto je také znatelný rozdíl mezi cenou vejce v létě a v zimě.

Český trh a biovejce?

Společnost pro zvířata provedla průzkum v několika českých supermarketech. Výsledek poukázal na skutečnost, že na obchodních pultech lze nalézt drtivou převahu vajec z klecového chovu. Ekologická vejce jsou zastoupena pouze z 1 %. Vedoucí prodejen současný stav zdůvodňují tím, že o biovejce není mezi zákazníky zájem. Zájemci o biovejce by se proto měli porozhlédnout po nejbližší biofarmě.

Biovejce je ale možné dostat například v obchodním řetězci Makro nebo Hyperalbert. A jak biovejce poznáte? Podle obalu. Ten je vyroben z recyklovaného papíru a naleznete na něm označení ,,Produkt ekologického zemědělství“. Dalším poznávacím znakem je razítko s nulou přímo na skořápce produktu.

Autor: Redakce Nazeleno.cz