fbpx

Bioprodukty ekofarem míří do vybraných škol a školek0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Projekt společnosti Country Life „Bioškoly – zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení“ chce položit základy systematickému uplatňování výživy v kvalitě BIO při stravování nejmladší generace a pomoci ekologickým zemědělcům rozšířit odbytové možností pro lokální bioprodukci.

Nejobsáhlejší projekt svého druhu dnes pod názvem „Bioškoly – zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení“ veřejně představila společnost Country Life, přední tuzemský výrobce a distributor zdravé výživy a potravin v biokvalitě.

Reklama

V rámci projektu si klade za cíl vytvořit modelový distribuční řetězec, který školám usnadní přímý odběr biopotravin. S minimálně 20 českými bioproducenty je bude dodávat do nejméně 20 školních stravovacích zařízení ve čtyřech krajích (v Praze, Středočeském, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji). Už ve školním roce 2010/2011 mají mít tyto školy na jídelníčku nejméně 10 % biopotravin.

Záměry projektu byly prezentovány v Praze 8 – Bohnicích na základní škole v ul. Glowackého, která do něho vstupila jako většina jiných takříkajíc z bodu nula (- byť právě v tento den již s navazujícím školním biojarmarkem nabízejícím první kontakt rodičů a dětí s potenciálními dodavateli biopotravin). 

Smluvním partnerským školkám a základním i středním školám projekt nabídne  komplexní logistické zajištění dodávek surovin a potravin od domácích biorolníků a biovýrobců.  Vítanou pomocí bude také široký marketingový, poradenský a vzdělávací servis. Jeho součástí mají být semináře, kulaté stoly, kurzy vaření z biopotravin, propagační materiály, exkurze k dodavatelským ekofarmám a producentům, organizace školních biojarmarků apod. Výstupy i akce směřující k  cílovým skupinám, jimiž jsou rodiče, zřizovatelé a ředitelé škol i pracovníci školních stravovacích zařízení, ale i dodavatelé biopotravin, mají zvýšit povědomí o přínosech  ekologického hospodaření, ale také posilovat lokální vztahy škol s těmi, kdo jim  „potraviny bez chemie“ budou zajišťovat.

Projekty jako je tento pomáháme řešit známý nepoměr mezi množstvím ekologicky obhospodařované půdy u nás, jejíž podíl patří k nejvyšším v Evropě, a stále malou produkcí českých biopotravin – proto oceňujeme, že zvyšováním informovanosti pedagogů, personálu školních jídelen i rodičů se upevní jejich vztahy k biorolníkům, což je nesmírně cenné pro rozvoj ekologického zemědělství v místě,“ zdůrazňuje náměstek ministra zemědělství pro životní prostředí, výzkum a vzdělávání Jiří Urban. „Takové vztahy mohou vyústit ve vznik nových odbytových míst pro lokální bioprodukci a mohou ji dokonce iniciovat.“

Otakar Jiránek, ředitel společnosti Country Life, která byla pověřena uskutečněním  projektu na základě výběrového řízení, k tomu dodává: “Součástí naší  vize je vytváření podmínek pro zdravější životní styl napříč všemi vrstvami obyvatel. Víme, že děti a mládež jsou skupinou, kde prevence přináší největší prospěch. Jak říkáme, gram prevence je lepší než kilogram léků. Řada civilizačních chorob se dnes rozvíjí již od dětství – roste počet alergiků, stoupá obezita, mnozí mladí strádají i duševními problémy až závislostmi. Roli zdravé výživy zdůrazňuje stále více lékařů. Biopotraviny přinášejí přidanou hodnotu výživovou kvalitou, snížením rizika kontaminace toxickými látkami, posilováním ekologického cítění. BIO tak má, byť se vrací k tradičním hodnotám,  budoucnost. S nadsázkou lze říct, že zdraví nejmladší generace a ekonomické přežití systému naší zdravotnické péče spočívají i v rukou hospodářek a kuchařek škol. Projekt Bioškoly tak dobře ladí s vizí spol. Country Life. Proto jeho vypsání vnímáme jako odpověď na naše volání po užší spolupráci státu, organizací a firem při poskytování nejlepších služeb nejcitlivějším vrstvám obyvatel.“

Plných 61 % rodičů má za to, že by biopotraviny měly být  součástí školních jídelníčků

Součástí projektu, umožňující jeho přesnější zacílení i případné pozdější využití školami a bioproducenty v dalších regionech ČR, bylo rovněž zadání rozsáhlého průzkumu zájmu a případných bariér při zavádění biopotravin do školských stravovacích zařízení. Tuto výzkumnou část projektu uskutečnila agentura Factum Invenio. Některé ze zjištěných postojů dotazovaných rodičů i zástupců škol představují slibná východiska. Plných 61 % rodičů má za to, že by biopotraviny měly být  součástí školních jídelníčků a zhruba stejné procento rodičů je ochotných připlatit za stravu svých dětí 10 a více procent.

Příznivé také je, že se mezi hlavními důvody rodičů i zástupců škol pro uplatnění biopotravin v průzkumu objevují jak přínos pro zdravé stravovací návyky dětí, tak i podpora farmářů a venkova,“ podtrhuje náměstek ministra Urban.

Je-li nejčastější obavou dotázaných vliv biopotravin na přílišné zdražení stravy (33 % z nich odhaduje nárůst ceny v rozmezí 26 – 100 %), pak by uklidňující odpovědí mohlo být, že školy, které s biopotravinami již začaly, uvádějí většinou zdražení mnohem nižší – v 59 % případů činilo 10 % a méně.

Výchovně vzdělávací a informační aktivity v projektu zajišťuje občanské sdružení Pro-Bio liga, které je od počátku tohoto roku začíná nabízet předběžně vybraným školám a dodavatelům ve všech čtyřech modelových krajích. Pevný smluvní, minimálně tříletý, vztah s definitivně vybranými školkami a školami zamýšlí Country Life navázat v průběhu jara 2010.

Masné produkty (biohovězí, biokuřecí, příp. biojehněčí), které měly být podle zadání projektu součástí nabídky a o něž projevuje předběžně zájem řada školních stravoven,  bude pro Country Life coby společnost zaměřenou na bezmasovou  výživu, zajišťovat plně „na klíč“ v roli  přímého partnera projektu společnost Biopark, největší tuzemský dodavatel této produkce.        

Autor: Redakce Nazeleno.cz