Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Slovníček

Biopotraviny

Biopotraviny jsou potraviny vyrobené z produktů kontrolovaného ekologického zemědělství – tzv. bioproduktů. Bioprodukty jsou tedy suroviny rostlinného nebo živočišného původu, které pocházejí z produkce ekologického zemědělství a splňují podmínky uvedené v Nařízení Rady 2092/91 ES a v zákoně č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.

Protože se jedná o výrobky z  rostlinné i živočišné produkce, mohou to být biopotraviny mlékárenské výrobky (mléko, sýry, tvarohy), pekařské nebo masné a uzenářské výrobky, ale také zelenina, ovoce, cukrovinky (čokolády), nápoje a mnohé další.

Podmínky pro biopotraviny

Protože biopotraviny pocházejí z produkce ekologického zemědělství, které je šetrné k přírodě, nesmí se pro výrobu – produkci biopotravin používat chemických přípravků, např. hnojiv minerálního původu, hormonů či pesticidů, které brání běhu přirozených procesů v přírodě. Zakázány jsou i geneticky změněné organismy a přídatné látky, které se běžně využívají v potravinářství. Pokud jsou tyto podmínky splněny, biopotraviny mohou nést značkou BIO.

Logo biopotravin

Pro označování biopotravin existují konkrétní pravidla. České biopotraviny nesou označení logem BIO a podnadpisem PRODUKT EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ. Této značce se někdy říká tzv. Zelená zebra, kromě něj ale na výrobku najdete i logo příslušné certifikační organizace, která tuto biopotravinu schválila. Od července roku 2010 se navíc sjednotí označování všech biopotraviny z celé EU, které ponesou jednotné označení a zjednoduší tak zákazníkům orientaci na evropském trhu s biopotravinami.

Přínos biopotravin

Protože není během výroby biopotravin používáno takové množství syntetických látek, jsou biopotraviny celkové hodnotnější než běžné produkty. Hlavní výhodou je především jejich zdravotní nezávadnost - nezanechávají v našem organismu stopy nebezpečných látek. S tím souvisí i chuť – biopotraviny chutnají čerstvěji a navíc jsou pro organismus přínosnější i ohledně obsahu živin. Biopotraviny dodávají tělu více bílkovin, betakarotenu, draslíku ale i minerálních látek a stopových prvků.

Kde lze biopotraviny koupit?

Biopotraviny nejčastěji seženete v prodejnách se zdravou výživou, anebo ve specializovaných obchodech, které se přímo nazývají Biopotraviny anebo Bioprodejny. Tento typ obchodů je u nás stále rozšířenější a populárnější a proto je můžete nalézt v každém větším městě. Kromě toho biopotraviny pořídíte už i v supermarketech, kde se jejich sortiment stále rozšiřuje.

Jinou možností, jak se dostat k biopotravinám je varianta přímého nákupu od biozemědělce. Pokud tedy v okolí svého bydliště naleznete biofarmu, můžete se biopotravinami zásobit přímo zde. Tato možnost je sice zatím spíše ojedinělá, příkladem takového počínání ale může být např. tzv. bedýnkový systém, který se v současnosti rozjíždí a získává stále více příznivců. Jinou alternativou je pak ještě nákup biopotravin prostřednictvím internetu na stránkách obchodů specializovaných na tyto produkty.

Cena biopotravin

Vzhledem k tomu, že produkce biopotravin je celkově náročnější než produkce potravin běžných, odvíjí se od tohoto faktu i jejich vyšší cena. Je to ovlivněno tím, že ekozemědělci mají menší výnosy, je zde větší podíl ruční práce a nutnost dalších nákladů spojených se získáním značky BIO. Za biopotraviny tedy zpravidla zaplatíte víc, tyto rozdíly ale nejsou vždy výrazné.

Produkce biopotravin v ČR

Mezi největší zpracovatele biopotravin v České Republice patří firma PRO-BIO, která se zabývá i jejich distribucí. Dalšími dodavateli v této oblasti jsou např. firmy Countrylife či Bionebo. Celkový počet firem, které se do produkce biopotravin zapojují, se ale stále zvětšuje. Jsou to např. mlékárny, pekárny či uzenáři. Stále velké množství biopotravin, které lze u nás sehnat, ale pochází z produkce z jiných zemí EU, jako je Německo, Itálie nebo Rakousko. Tyto země mají mnohdy tradici ekologického zemědělství delší.

Další informace o biopotravinách

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií