fbpx

Bioakademie pro experty i laiky0

Hned dvě jubilea – 10. výročí Bioakademie. a 20. výročí založení svazu PRO-BIO, odpočátku vůdčího subjektu našich ekozemědělců – vtisknou ráz letošní Evropské letní akademii ekologického zemědělství, která v Lednici na Moravě přivítá  jako obvykle na 200 účastníků ze zhruba dvacítky zemí.

Stane se tak od středy 30. června do pátku 2. července na tamní Masarykově lesnické a zahradnické univerzitě. Účastníci fóra, osobností z výzkumu i praxe, z obchodu i neziskové či státní sféry, vesměs z oborů souvisejících s ekologickým hospodařením, především chtějí na workshopech i jednáních v plénu posoudit dosavadní vývoj ekozemědělství, mj. i v ČR, a formulovat  vizi jeho dalšího rozvoje v kontextu Společné zemědělské politiky EU po roce 2013.  Souběžně se zaměří  i na posilování důvěryhodnosti a předcházení příp. prohřeškům při produkci či obchodování biopotravin.

Reklama

10. Evropská letní akademie ekologického zemědělství v Lednici chce být „živým setkáním BIOsvěta“

Podstatným rysem této prestižní odborné oborové „akce roku“ by letos měla být větší otevřenost pro názory i účast veřejnosti. Zdarma bude zainteresovaným laikům přístupná (1. července od 15 h závěrečná netradiční „tiskovka pro každého“ coby panelová diskuse  pro veřejnost i novináře s příznačným názvem „Vše, na co jste se kdy chtěli k bioprodukci zeptat…“

Pro účastníky jednání, vesměs ze střední a východní Evropy i z Asie, stejně jako pro aktéry veřejné diskuse bude poté v jízdárně zámku připraven  košt biovín a biosýrů ekologického původu i folklorní koncert.

Závěrečný den bioakademie bude patřit jako obvykle exkurzím. První z nich zamíří  do Rakouska na ekologické vinařství, zahradnictví i farmu se smíšenou produkcí, druhá na Slovensko, do školního  biohospodářství.

Bližší informace i přihlášky na www.pro-bio/bioak.cz

Autor: Redakce Nazeleno.cz