fbpx

Balená voda v testu neobstála: Pijte vodu z kohoutku!0

Vodu ke svému životu potřebujeme stejně jako vzduch. Čím ale naplnit sklenici? Vodou z kohoutku nebo balenou vodou ze supermarketu? Proč některé balené vody v testu kvality neuspěly? Jaké výhody přináší pití vody z kohoutku?

Na českém trhu jsou v současné době dva hlavní druhy pitné vody: voda rozváděná veřejným vodovodem a balená voda. Rozdíly v kvalitě mezi oběma druhy samozřejmě existují, ale nejsou tak zásadní, jak by se mohlo zdát díky mediálnímu souboji zastánců jedné či druhé varianty. Dobré je, abychom věděli, co pijeme. V případě vody z kohoutku máme jasněji, označení balených vod je složitější. Základní poučení spolu se sledováním etiket balených vod je proto zcela na místě.

 „Klíčový rozdíl mezi vodou z kohoutku a balenou vodou je v ceně: kvalitou jsou oba druhy vody srovnatelné.“

Reklama

Za zmínku stojí především rozdíl mezi skupinou balených vod (minerální, pramenitou a kojeneckou), které pocházejí výlučně z podzemních zdrojů, zatímco pitná voda z kohoutku a stejným způsobem označená balená voda mají povrchový nebo podzemní zdroj. Jinými slovy balená pitná voda může pocházet z vodovodu a v takovém případě je zcela zbytečné kupovat dráž to, co můžu mít doma za výrazně nižší cenu.

Voda na Nazeleno.cz

   – Voda z kohoutku vs. voda balená

   – Mýty a fakta o léčivých vodách

   – Balená voda v testu neobstála

   – Voda může zdražit až trojnásobně

Balená voda na ústupu

Donedávna zatracovaná voda z kohoutku zažívá nárůst popularity. Reklamní vlnu, která podporuje pití minerální či pramenité vody (na internetu propaguje balenou vodu např. Svaz minerálních vod, doplnily vodárenské společnosti kampaní za vyšší spotřebu vody z kohoutku v restauracích a dalšími aktivitami (více informací např. zde http://www.vodovoda.cz). Navíc se o slovo hlásí problémy vzniklé odstraňováním obalů (zejména PET lahví). A spotřebitelé se po letech, kdy dávali přednost balené vodě, vracejí k pití vody z kohoutku. Ti, kteří potřebují znát vítěze souboje balená voda versus voda z kohoutku, tápou.

Cestu ze začarovaného kruhu představuje zvážení výhod a nevýhod, jež patří k pití vody jednoho či druhého původu. Voda z kohoutku v tomto směru dává spotřebitelům několik jistot: častější rozbory zdravotní nezávadnosti, nízkou cenu a čerstvost. Také balené vody (zejména minerální, pramenitá a kojenecká) mají nesporné výhody: kvalitní podzemní zdroje, trvanlivost a jedinečné charakteristické vlastnosti (např. chuť u minerálních vod).

Kvalita vody je na prvním místě

Každá vodárenská společnost na svých webových stránkách v pravidelných intervalech informuje o aktuálním stavu vody. Rozbory jsou podle velikosti vodovodní sítě dostupné běžně v týdenních intervalech, ale také denně (nejméně jeden rozbor ročně musí být k dispozici i u veřejné studny). Jestliže se setkáme s argumenty, že spotřebitelům chybí informace o složení vody z kohoutku nebo že voda z kohoutku obsahuje běžně zdraví škodlivé látky, považujme je za zavádějící a neseriózní.

Voda z kohoutku

Výhody:
 • nízká cena (mnohonásobně nižší než u balených vod)
 • zdravotní nezávadnost zaručená častými rozbory
 • čerstvost (není vystavena rizikům skladování)

Nevýhody:

 • chemické úpravy a dezinfekce (zejména chlorace)
 • nedostupnost v případě havárií vodovodu
 • nevhodná pro individuální požadavky na chuť a tvrdost

Obecně je v povědomí veřejnosti, že pro balené vody platí přísnější kritéria zdravotní nezávadnosti. Není to zcela přesné. Pro kojeneckou vodu a vodu s označením vhodná pro přípravu kojenecké stravy platí nejpřísnější limity pro výskyt nežádoucích látek, ale v ostatních případech se zobecňovat nedá. Například limit pro obsah dusičnanů je stejný pro minerální a pitnou vodu, ale pramenitá voda může obsahovat dusičnanů jen polovinu. Základní legislativu pro pitnou vodu představují vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky (č. 252/2004 Sb. a č. 275/2004 Sb.).

Srovnávací testy staršího data i ty zcela aktuální – např. rozsáhlý srovnávací test kvality pitné vody (balené i z kohoutu) vypracovaný občanským sdružením spotřebitelů TEST (výsledky k dispozici zde http://www.dtest.cz/vody) – nepotvrdily, že by voda z kohoutku běžně vykazovala nedovolený obsah bakterií, látek nežádoucích nebo zdravotně rizikových. Balené vody dopadly ve zmíněném testu hůře než voda z kohoutku. Balené vody poměrně často obsahovaly nadlimitní množství sledovaných látek (sodíku, dusitanů, bakterií apod.), vyskytly se v nich i látky ohrožující zdraví (např. benzo(a)pyren nebo chloroform).

Boom prodeje balených vod skončil
Boom prodeje balených vod skončil

Snížení kvality vody není náhodné

Samozřejmě se může stát, že z nějakého důvodu klesne kvalita pitné vody. Pro vodu z kohoutku je typické, že dojde k havarijnímu stavu vodovodu, pak zajišťují vodárny dodávku pitné vody z cisteren. Balená voda se stává v takové situaci velmi dobrou alternativou. V případě, že dojde ke znečištění povrchových vod přírodními katastrofami (např. povodně), ztrácí kvalitu nejen povrchová voda, ale i voda podzemní, dostanou se tedy obě na stejnou loď. Zde pomohou jen zásoby balené vody.

Balená voda (pramenitá, minerální a kojenecká)

 Výhody:
 • podzemní zdroje s omezenými úpravami, bez dezinfekce
 • jedinečné složení s možností volby chutě a tvrdosti
 • trvanlivost, dostupnost při haváriích vodovodů a přírodních katastrofách

Nevýhody:

 • vysoká cena (mnohonásobně převyšuje cenu vody z kohoutku)
 • rizika plynoucí ze skladování (zejména vystavení vody vyšší teplotě)
 • obaly zatěžující životní prostředí

Na vrub balených vod se často přičítá zhoršení kvality způsobené nevhodným skladováním. Nevhodné skladovací podmínky, jako je vystavení balené vody přímému slunci nebo vyšším teplotám, se skutečně významnou měrou podílejí na snížení kvality. V pozici zákazníka můžeme volit balenou vodu z obchodů, které mají dostatek skladovacích prostor, a tím minimalizujeme možnost, že koupíme nekvalitní vodu. Nutno dodat, že problémy se skladováním balené vody jsou vyváženy jednoznačnou předností, a tou je trvanlivost.

Cena pitné vody z kohoutku je mnohonásobně nižší než cena balených vod
Cena pitné vody z kohoutku je mnohonásobně nižší než cena balených vod. Zdroj: www.taxdollars.freedomblogging.com

Sledujeme-li kvalitu pitné vody, za zmínku ještě stojí, jak je to s chemikáliemi spojovanými s úpravou a dezinfekcí pitné vody. Zatímco úpravy vody z kohoutku patří k běžné praxi a nikdo o používání chemikálií ve spojení s vodou z kohoutku nepochybuje, je nutno zdůraznit, že také balená voda s označením pitná podléhá stejným procedurám, a tím se liší od ostatních druhů balené vody.

Testování balených vod, které podle legislativy dezinfikovány nemohou být a jejich úpravy nejsou založeny na použití chemikálií (tedy voda pramenitá, minerální a kojenecká), vykazuje rozporuplné výsledky. Co si počít s údajem, že látka v testované vodě není, přestože by tam být měla? Nebo naopak je ve vodě chemická látka, která rozhodně v podzemním zdroji nemá co dělat? Minimálně vzbuzují takové informace podezření, oprávněnost takového podezření musí ale potvrdit odborníci.

Bezkonkurenčně nízká cena a zaručená čerstvost vody

V pozici spotřebitele bereme vždy v potaz, jak hluboko musíme sáhnout do kapsy. Cena vody z kohoutku, která se pohybuje v řádech haléřů za litr (nejběžnější cena za 1l je 5 až 6 haléřů), je mnohonásobně nižší než u balených vod. Cena nejlevnějších balených vod začíná kolem hranice 2 Kč za litr, běžná je cena cca 6 Kč za litr, ale za zahraniční minerální vodu můžete zaplatit řádově desítky korun.

Sklenici čiré vody z kohoutku často nenatočíme, proto je dobré nechat vodu odstát
Sklenici čiré vody z kohoutku často nenatočíme, proto je dobré nechat vodu odstát. Zdroj: www.ecotechdaily.com

Čerstvost vody z kohoutku se často dostává na mušku jejích odpůrců. Jednak si musíme uvědomit, že zejména ve větších městech ve vodovodu proudí voda prakticky trvale, a proto zpochybňovat čerstvost není na místě. A jednak existuje vždy možnost vodu odpustit, i když pak se samozřejmě zvýší náklady. Nevhodným skladováním může svou jakost ztratit i velmi kvalitní voda. Zatímco skladování balené vody je zcela v rukou obchodníků (viz výše), uchování pitné vody z kohoutku je v naší režii. Pokud chceme nechat vodu odstát, je vhodné použít lednici a zajistit tak chladné prostředí.

Chuť vody a její složení

To, jakým způsobem působí voda na naše smysly – chuť a čich, je podstatným kritériem, které v roli spotřebitelů nepřehlížíme. Jsou lidé, kteří kvůli chuti preferují balené vody, přestože z jejich kohoutku teče jinak kvalitní voda. Vodě z kohoutku je totiž právem často vyčítán pach chloru, popř. nepříjemná chuť. Balené pramenité a zejména minerální vody nám poskytují řadu chuťových zážitků spojených s jedinečným složením jejich podzemního zdroje. Důkazem toho, že chuť je pro zákazníky velmi důležitá, je i to, že ochucené balené vody, které patří mezi nealkoholické nápoje, snižují celkový propad prodeje balených vod.

Kombinace dvou životně důležitých prvků – vápníku a hořčíku, jež k pitné vodě neodmyslitelně patří, se projevuje jako vlastnost, kterou nazýváme tvrdost vody. I tady beze zbytku platí, že tvrdost pitné vody vnímáme individuálně. Tvrdá voda běžnou populaci nezatěžuje, naopak pro ni může být zdrojem zmíněných životně nezbytných prvků, ale řadě lidí spíše chutná voda měkčí (středně tvrdá nebo měkká). Tvrdost vody v lokálních vodovodech je relativně stabilní, takže často s individuálními chuťovými požadavky neuspějeme. Balené vody nabízejí celou škálu tvrdosti vody, tu svou si může najít každý.

Autor: Redakce Nazeleno.cz