fbpx

Ekologické a šetrné hračky: Nebezpečné může být PVC0

Nebezpečné látky v hračkách, stávající zákony

Trh s hračkami je v dnešní době pestrý jako hračky samy. To, že vybereme líbivou hračku však neznamená, že je zdravotně nezávadná. Jaké výrobky jsou nevhodné? Je možné uspokojit dítě hračkou z přírodního materiálu? Jaké jsou možnosti v ČR? Přinášíme několik tipů jak na to!

Hračky tvoří významnou součást života každého z nás. Jsou to předměty, které již po tisíciletí rozvíjí psychické a motorické schopnosti dítěte a podněcují jeho fantazii. Hračky byly tradičně vyráběny z přírodních materiálů, jako jsou dřevo, bavlna, sláma či hlína. Ve dvacátém století však nastoupila masová výroba a v současné době nám trh nabízí nepřeberné množství hraček všemožných materiálů, tvarů a barev.

„Značku CE, která zaručovala bezpečnost hračky, používají v současné době i čínští výrobci – u nich však znamená něco jiného.“

Reklama

V médiích se čas od času objeví informace, že některá z hraček nesplňuje předepsané bezpečnostní parametry a může ohrozit zdraví dítěte. Většina těchto nevhodných hraček pochází z asijských zemí, konkrétně z Číny. Výběru hraček je proto nutné věnovat náležitou pozornost. Kupující dnes mohou vybírat z rozšiřující se nabídky přírodních a ekologických hraček a alespoň částečně se tak vyhnout nevhodným a škodlivým výrobkům z PVC.

Mnohé výrobky často obsahují zakázané ftaláty

Evropský trh je doslova zaplaven čínským zbožím. Varovný systém Evropské unie RAPEX, který upozorňuje na nevhodné výrobky, ukazuje, že více jak polovina nebezpečného zboží je dovážena z Číny. Z celkového počtu dovezených hraček jich asi 80 % pochází právě z této země.

Další články o zdraví

   – Jak předejít chřipce

   – Vitamin B

   – Čaj – dobře chutná a chrání zdraví

   – Biopotraviny

Kromě mechanické nevhodnosti hraček (např. ostré hrany, malé kousky), jsou rizikové především materiály užívané pro jejich výrobu. Pro změkčování PVC, z něhož se řada hraček vyrábí, se užívají tzv. ftaláty, jež mohou u dětí poškodit například ledviny či játra. Míra ohrožení dítěte je ovlivněna jeho věkem, druhem nebezpečné látky obsažené ve výrobku a tím, jak často dochází ke kontaktu dítěte s hračkou.

Nebezpečí ftalátů reflektovala Evropská unie ve směrnici 2005/84 o zákazu ftalátů v  hračkách a dalším dětském zboží. Česká republika na tuto směrnici reagovala vyhláškou 285/2006, v níž jsou uvedeny zakázané ftaláty. Vyhláška vstoupila v platnost v roce 2007.

Nebezpečné ftaláty

Di-isononyl ftalát – DINP
di-n-octyl ftalát – DNOP
di-iso-decyl ftalát  – DIDP
Butyl benzyl ftalát – BBP
Dibutyl ftalát – DBP
Di(2-ethylhexyl) ftalát – DEHP

Zdroj: http://www.spotrebitele.info/

Nafukovací hračky do vody zakázala ČOI před Vánoci prodávat. Důvodem je nebezpečí chemického ohrožení zdraví
Nafukovací hračky do vody zakázala ČOI před Vánoci prodávat. Důvodem je nebezpečí chemického ohrožení zdraví

Zákonná opatření a regulace

Výroba a distribuce hraček podléhá několika zákonným úpravám (zákon č. 71/2000 Sb. zabývající se technickými požadavky na hračku a zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). V polovině prosince 2008 schválil Evropský parlament novou směrnici EU, která přináší přísnější pravidla pro výrobu a dovoz hraček do EU.

Podle europoslankyně Zuzany Roithové zavádí směrnice moderní závazná pravidla, která se vztahují na hračky pro děti do 14 let. Tato směrnice zpřísňuje limity pro chemické a mechanické vlastnosti látek, z nichž je hračka vyrobena, a ukládá povinnost uvádět na obaly pravdivou adresu výrobce. Právě možnost dohledat výrobce je zásadním problémem u hraček dovezených z asijských zemí.

Směrnice dává nově odpovědnost za zboží i dovozcům. „Za nesmírně důležité považuji to, že nejen evropští výrobci, ale také dovozci budou plně právně odpovědní za kvalitu zboží, tedy i toho, které do Evropy dovezou,“ dodala Roithová. Směrnice však vstoupí v platnost až za dva roky.

Nafukovací hračky do vody zakázala ČOI před Vánoci prodávat. Důvodem je nebezpečí chemického ohrožení zdraví
Nafukovací hračky do vody zakázala ČOI před Vánoci prodávat. Důvodem je nebezpečí chemického ohrožení zdraví

Přestože existují zákonná opatření upravující oblast výroby a distribuce hraček, nebezpečí zde stále existuje. To potvrzují i častá upozornění ze strany České obchodní inspekce (ČOI) na nevhodné hračky. Krátce před Vánoci například ČOI zakázala prodej dvou nevyhovujících hraček – nafukovacího kruhu kachnička a nafukovacího srdce. Oba výrobky obsahovaly ftaláty a pocházely z Číny.

Dodržujte jednoduché zásady, snížite riziko!

Zákazník se při výběru hraček může řídit několika pravidly, která by měla snížit pravděpodobnost koupě nevhodné hračky na minimum.

  • Hračky nakupujte pouze v důvěryhodných prodejnách.
  • Kupujte jen řádně označené výrobky (informace pro spotřebitele musí být v češtině).
  • • Zamyslete se nad tím, jak daná hračka může ovlivnit další rozvoj dítěte.
  • • Soustřeďte se více na přírodní materiály. Ideálně hračky z PVC vůbec nekupujte.
  • • V případě pochybností požádejte prodavače o tzv. prohlášení o shodě. Toto prohlášení musí získat každá hračka, která je uváděna na trh. Pokud výrobek získá prohlášení o shodě, je označen zkratkou CZZ, resp. CE.

Zdálo by se tedy, že pokud vybereme řádně označený výrobek, můžeme si být jisti, že jsme koupili nezávadnou hračku. Nic není bohužel stoprocentní. Značku CE začali používat i čínští výrobci hraček. V jejich provedení znamená Chinese Export, tedy vyvezeno z Číny. Problémem je, že Evropská unie nemá značku CE zaregistrovanou, a proto čínským výrobcům nelze užívání této zkratky zakázat či je za to nějakým způsobem sankcionovat.

Hračky na nás často útočí ze všech stran, důležité je dát si pozor na složení a dovozce
Hračky na nás často útočí ze všech stran, důležité je dát si pozor na složení a dovozce

Jednou z možností, jak se vyhnout hračkám vyrobeným z nebezpečných materiálů, je kupovat výrobky z přírodních materiálů, které se v České republice stávají stále oblíbenějšími. Další výhodou těchto hraček je, že jsou ekologicky šetrnější. Jejich výroba ani následná likvidace nenamáhá životní prostředí tak, jako je tomu v případě hraček z PVC. Životnímu prostředí rovněž pomáhá, pokud není hračka zabalená do nadbytečných obalů a je dlouhodobějšího charakteru, tj. není na jedno použití.

Autor: Redakce Nazeleno.cz