fbpx

Bio Summit 2010 ukázal cestu pro udržitelné a etické podnikání0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Konference Bio Summit 2010, která proběhla 8. dubna 2010 v Praze za účasti více než 150 delegátů z řad obchodníků, potravinářů a dalších podnikatelů, nabídla velmi aktuální a naléhavá poselství několika řečníků zejména v oblasti etického a trvale udržitelného podnikání.

Řečníci poukázali na řadu příkladů, a to jak globálních společností, tak i středně velkých regionálních společností, že skloubit hodnoty ekonomiky a etiky je nejen možné, ale velice výhodné pro všechny zúčastněné strany, od akcionářů, přes zaměstnance až po zákazníky, nemluvě o výhodách pro životní prostředí obecně.

Reklama

Hlavní závěry v kostce:

1. Finanční krize, umocněná sociálními a ekologickými problémy a zvyšujícím se pocitem zodpovědnosti spotřebitelů, mění ekonomické a podnikatelské prostředí.
2. Spotřebitelé své peníze daleko více směřují k nákupům zboží, u kterého vnímají hodnoty přesahující jeho finanční cenu. U nakupovaného zboží očekávají transparentní původ, co nejšetrnější způsob výroby a vyčíslení ekologických, ekonomických a společenských dopadů výroby, obchodu a spotřeby.
3. Trh s bioprodukty a dalšími etickými výrobky má před sebou veliký potenciál růstu.

Volkert Engelsman, Eosta

4. Prozíraví podnikatelé se inspirují nikoli v minulosti, ale v budoucnosti.
5. Etičtí spotřebitelé (lohasiané) nejsou ekonomickou, nýbrž informační elitou. Jsou vysoce vzdělaní a od nakupovaných výrobků očekávají naplnění vlastních hodnot trvalé udržitelnosti
6. Spotřebitelé budou stále více vyžadovat průkazné a nezávislé hodnocení příspěvku výrobce a obchodníka k trvalé udržitelnosti, tedy k otázkám souvisejícím nejen s ekologií, ale také s ekonomickou a společenskou odpovědností. Úspěch budou mít naprosto transparentní, otevřené a etické společnosti, schopné svým zákazníkům srozumitelně sdělovat své hodnoty.
7. Trvalá udržitelnost je skvělý business.

Petra Šánová, Provozně ekonomická fakulta, Zemědělská univerzita Praha

8. Pro úspěch na trhu je stále důležitější skupina zákazníků, žijící nový konzumní a životní styl, zahrnující kritérium etiky, tzv. LOHAS.
9. LOHAS spotřebitelé představují budoucnost pro všechny podnikatele, zaměřené na trvale udržitelné produkty a služby. Jsou to progresivní spotřebitelé, tvůrci názorů a lídři v oblastech sociálních, ekologických a ekonomických změn. Jejich tržní potenciál zůstává prakticky nevyužitý.
10. LOHAS jako životní styl zasahuje do širokého spektra spotřebního zboží od potravin přes oděvy, potřeby pro děti, domácnost, až po ekologičtější auta, domy a další související produkty a služby. 

Vladan Armus, Starbucks

11. Investice do zlepšování životní úrovně našich dodavatelů, pěstitelů kávy, je nezbytná pro náš úspěch.

Toralf Richter, BioPlus

12. Firmy musí pro své hodnoty nadchnout především vlastní zaměstnance. Jen vzdělaní a angažovaní zaměstnanci jsou dobrými reprezentanty firemních vizí.
13. Zákazníci mají k dispozici více informací, ale jsou méně informovaní. Úspěch závisí na vtažení zákazníků do hry.

Tom Václavík, Green marketing

14. Spotřeba biopotravin ve světě i v České republice nepřestává stoupat, jen dynamika růstu se vzhledem k ekonomické situaci mírně zpomalila.
15. Obrat českých výrobců generických, nevyprofilovaných značek biopotravin stagnuje. Emotivní značky, efektivně sdělující své hodnoty, ale dále rostou.
16. Rostou prodeje zboží pocházející z Fair trade, lokálních (bio)potravin, biokosmetiky a biotextilu – výrobků, které v sobě obsahují etické hodnoty spotřebitelů LOHAS.
17. Biopotraviny mají před sebou obrovskou budoucnost. V současné době se na trhu s potravinami a nápoji ve vyspělém světě podílí jen 3 až 5 procenty.
18. Ekonomická krize způsobila, že lidé nyní z každého zakoupeného výrobku požadují větší hodnoty. Biopotraviny jim mohou tyto hodnoty nabídnout jako žádný jiný produkt.
19. Biotextil zažije stejný boom jako biopotraviny, prodeje rostou o desítky procent ročně.

Rainer Plum, New Ethics Institute

20. V následujících letech očekává soustavný růst obratů kontrolované přírodní kosmetiky a biokosmetiky, což na druhou stranu povede k rostoucí konkurenci a oboru přinese značné výzvy. 

Ukazuje se, že být nadnárodním gigantem nezbytně neznamená neetické podnikání, právě naopak. Jak Starbucks, provozovatel 16 000 kaváren v 50 zemích světa, tak L’oréal, výrobce 23 globálních značek kosmetiky s více než 67 000 zaměstnanci, jsou hodnoceny jako jedny z nejetičtějších společností na světě a v mnoha ohledech trvalé udržitelnosti udávají směr.

Transparentnost je základem důvěry a důvěra je předpokladem úspěchu každého podnikatele. Být transparentní ve svých hodnotách a podnikatelských postupech dává zákazníkům společnosti možnost vědomě činit nákupní rozhodování.

Organizátoři konference cítí, že roste poptávka jednak po objevování potenciálu potřeb LOHAS zákazníků, jednak po podnětech a strategiích v naplňování trvalé udržitelnosti v dalších sektorech podnikání. Proto se budou při přípravách příštího ročníku konference věnovat tématu etického a zodpovědného podnikání v širších souvislostech, tedy nejen ve vztahu k bioproduktům, spíše jako fórum pro udržitelné podnikání.

Konference Bio Summit 2010 se uskutečnila díky významné podpoře svých partnerů, konkrétně společností BILLA, United Bakeries, Fosfa, Starbucks, Biopark, Excellent Plzeň a Country Life.

Autor: Redakce Nazeleno.cz