fbpx

Běžné plynové kotle už na podzim nekoupíte! Na trhu budou jen kotle kondenzační0

Od 26. září vstupují v platnost požadavky stanovené Nařízením komise EU č. 813/2013 o účinnosti kotlů, která zakazuje výrobcům dodávat na trh kotle, které mají nižší sezónní energetickou účinnost než 75 %. Při novostavbě i rekonstrukci si budou muset majitelé nemovitostí pořídit kondenzační typ.

Investice do kondenzačního kotle by se měla vrátit během několika let. V našem modelovém výpočtu jsou to 4 roky.

Nařízení stanovuje podmínky pro prodej a instalaci všech typů plynových kotlů (mimo kotlů výhradně na bioplyn). Jejich výrobci nesmí od uvedeného data uvádět na trh kotle do výkonu <70 kW, které nesplní sezónní energetickou účinnost 86 % a přísné emisní limity. U kotlů s nižším výkonem je nařízení tolerantnější: Kotle na vytápění do výkonu 10 kW a kotle na vytápění a ohřev TUV do 30 kW musí splnit sezónní energetickou účinnost 75 %. Nařízení tak bude mít dopad hlavně na atmosférické plynové kotle, u kterých se předpokládá, že podmínky nařízení nesplní. Regulace ovšem nijak nezakazuje provoz již nainstalovaných kotlů. Veškeré tyto hodnoty se zákaznici dozví ze štítků na kotli, které vídáváme například na domácích elektrospotřebičích.

Reklama

Kondenzační plynové kotle jsou úsporné

Kondenzační kotle jsou moderní zařízení s vysokou účinností spalování. Díky tomu, že využívají i teplo ze spalin, dosahují vysoké účinnosti spalování – při přepočtu na výhřevnost plynu výrobci uvádějí i účinnost více než 100 %. Jejich nevýhodou byla dříve vyšší pořizovací cena, postupem času se však staly stále dostupnějšími a jejich počet v českých domácnostech stále roste. „V České republice již nyní z plynových kotlů prodáváme hlavně kondenzační typ K4, jeho cena se pohybuje kolem třiceti tisíc korun a zákazníci tak dostanou moderní a úsporný kotel téměř za cenu atmosférického,“ uvedl například Boris Šlapota, obchodní ředitel bohumínského výrobce kotlů Viadrus.

Moderní plynový kotel můžete přiznaně umístit přímo do interiéru. Svým vzhledem ani provozem příliš neomezuje. (Obr. Viadrus)

Návratnost cca 4 roky

Pro modelový výpočet nákladů na vytápění a ohřev teplé vody jsme použili starší rodinný dům s celkovou tepelnou ztrátou 20 kW, který je vytápěn běžným atmosférickým kotlem na plyn. Tato zařízení mají průměrnou účinnost spalování kolem 85 %, což při jejich využívání na vytápění i ohřev teplé vody v domácnosti znamená roční náklady na plyn zhruba 76 000 Kč. Výměna tohoto typu za kondenzační kotel s účinností 102 % bude v tomto případě znamenat roční úsporu více než 17 000 Kč.

Kondenzační kotle a vytápění plynem na Nazeleno.cz:

  • Kondenzační kotel v praxi

  • Jak velká je úspora při provozu kondenzačního kotle?

  • Jak ušetřit za vytápění?

Pro výpočet návratnosti jsme vybrali kondenzační zmíněný kotel K4 od společnosti Viadrus, při jehož výběru se náklady na modernizaci včetně projektu, instalace a revize pohybují na hranici 70 000 Kč, což představuje návratnost během 4 let provozu. Podle odborníků totiž vysokou účinnost kondenzačních kotlů umožňuje využití tepla ze spalin, které atmosférické kotle nezachytí. Tepelná energie z těchto spalin přitom může tvořit až 11 % celkové energie vzniklé při spalování plynu.

Tabulka 1: Výpočet návratnosti investice do kondenzačního kotle – záměna za atmosférický kotel:

Celková tepelná ztráta domu 20 kW
Typ kotle atmosférický kondenzační
Účinnost 85 % 102 %
Roční spotřeba plynu 5 501 m3 4 165 m3
Roční náklady na údržbu 2000 Kč 2 500 Kč
Roční náklady na vytápění 68181 Kč 51 136 Kč
Roční náklady na ohřev vody 6 477 Kč 5 397 Kč
Roční náklady celkem 76 658 Kč 59 033 Kč
Roční úspora 17 625 Kč

Náklady na pořízení kotle a návratnost investice:

Náklady na pořízení kondenzačního kotle 31 000 Kč
Náklady na ohřívač teplé vody 11 200 Kč
Náklady na odkouření 10 000 Kč
Náklady na instalaci 15 000 Kč
Revize 2 000 Kč
Projekt 1 500 Kč
Celkem 70 400 Kč
Návratnost při roční úspoře viz tabulka výše 4 roky

Zdroj dat: Viadrus

 

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi